kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

FUNDACJA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

Opublikowano .

Siedziba: 09-320 Bieżuń ul. Płocka 45

Nr KRS: 0000878151 Data rejestracji: 19.01.2021 r.

Cele działania:

 • Podejmowanie i organizowanie działalności z zakresu nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania
 • Wszechstronna pomoc materialna, niematerialna, w tym dzieciom, młodzieży, osobom starszym, emerytom i rencistom, osobom chorym i niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • Podejmowanie i organizowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
 • Upowszechnianie i ochrona praw dziecka
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia
 • Podejmowanie i organizowanie działań w zakresie kultury i sztuki
 • Wspieranie i szerzenie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Prezes Zarządu: Jadwiga Ludwiczak

e-max.it: your social media marketing partner