kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Uczniowski Klub Sportowy „BORUTA” w Kuczborku Osadzie

Opublikowano .

Nr ewid.: 16 – ewidencja prowadzona przez Starostę

Siedziba:  brak danych

Adres:  brak danych

Cel działania:

Organizacja i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Dążenie do objęcia swoją działalnością jak najszerszych rzesz społeczeństwa gminy.

Stałe podnoszenie poziomu sportowego.

Udział w lokalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych.

Organizacja imprez i szkoleń sportowych.

Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

Uwagi: Tel. (23) 657 64 00
Maria Jolanta Stańczak - Prezes

e-max.it: your social media marketing partner