Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzężawach

Opublikowano .

Siedziba: ul. Jagiełły 43, Rzężawy, 09-300 Żuromin
Nr KRS: 0000602960 Data rejestracji: 8.03.2016 r.
Cele działania:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk .
Uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
Branie udziału w obronie cywilnej.
Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
Prezes: Wojciech Bieranowski

e-max.it: your social media marketing partner