Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Gościszce

Opublikowano .

Siedziba: Gościszka 35; 09-310 KuczborkNr KRS: 0000312141 Data rejestracji: 29.08.2008r.
Cele działania:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.
Uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
Branie udziału w obronie cywilnej.
Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.
Wykonywanie innych zadań wynikających przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
Prezes: Konrad Szeluga

e-max.it: your social media marketing partner