Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Przebudowa drogi powiatowej nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4627W ŻUROMIN – KLICZEWO – KUCZBORK OD KM 0+720,00 DO KM 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 4 659 101,16 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 3 960 235,98 zł

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

W dniu 21 października 2010r. podpisano umowę na wykonanie inwestycji Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych PRID sp. z o.o. z Działdowa, która zaoferowała cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 3 969 635,62zł, (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 62/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2011r.

Inwestycja realizowana będzie na odcinku Żuromin – Olszewo – Kliczewo Duże o długości 7,07 km, w ramach RPO WM 2007 – 2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

P1120932.JPGP1120933.JPGP1120934.JPGP1120935.JPG

P1120939.JPGP1120941.JPGP1120945.JPGP1120947.JPG

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin - Zimolza - do drogi nr 541

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

POWIAT ŻUROMIŃSKI, 09 – 300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 4
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu –
Priorytet III. Regionalny system transportowy,
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa – RPO WM 2007-2013

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do drogi Nr 541”
Umowa Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-287/08-00 z dnia 28 stycznia 2010r.

nr rejestracyjny RPO / 01679 /08 /3.1;         nr kancelaryjny 2265 / 08
RPOWM / 3.1 / 2 / 2008

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do drogi nr 541

W dniu 24 września 2010r. w miejscowości Lutocin uroczyście otwarto przebudowaną drogę powiatową Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do dr Nr 541

W uroczystości otwarcia drogi uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie – Pani Elżbieta Szymanik, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Pan Jerzy Rzymowski, radni Rady Powiatu Żuromińskiego z terenu Gmin Lutocin oraz Bieżuń, Starosta Żuromiński – Pan Janusz Welenc, członkowie Zarządu Powiatu Żuromińskiego, Wójt Gminy Lutocin – Pan Ryszard Gałka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lutocin – Panem Leszkiem Kapelą, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń – Pani Ewa Łubińska,  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Pan Andrzej Kroskowski, Pan Jacek Gosztyła – przedstawiciel Wykonawcy robót – Firmy BUNTE Polska Sp. z o.o.,  Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie – Pani Jolanta Kalkowska, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie – Pan Wojciech Jarzynka, sołtysi miejscowości Lutocin – Pani Irena Rosiak, oraz miejscowości Seroki – Pani Anna Gałka, a także przedstawiciele lokalnej prasy.

4622W Lutocin - Zimolza 2010_001.jpg4622W Lutocin - Zimolza 2010_002.jpg4622W Lutocin - Zimolza 2010_003.jpg4622W Lutocin - Zimolza 2010_004.jpg

4622W Lutocin - Zimolza 2010_005.jpg4622W Lutocin - Zimolza 2010_006.jpg4622W Otwarcie drogi_001.jpg4622W Otwarcie drogi_002.jpg

4622W Otwarcie drogi_003.jpg4622W Otwarcie drogi_004.jpg4622W Otwarcie drogi_005.jpg4622W Otwarcie drogi_006.jpg

4622W Otwarcie drogi_007.jpg4622W Otwarcie drogi_008.jpg

Podpisanie umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej budowy hali sportowej przy LO w Żurominie

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

 „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 9 900 694,16 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 8 413 040,04 zł

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Podpisanie umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie”

W dniu 28 czerwca 2010r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie”. Umowa została podpisana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika oraz Zarząd Powiatu Żuromińskiego, reprezentowany w osobach Starosty Żuromińskiego – Janusza Welenca, Wicestarosty Żuromińskiego – Mieczysława Olszlegiera, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Żuromińskiego – Pani Ireny Brejny. Inwestycja realizowana będzie w latach 2010 – 2012 w ramach Działania 7.2 RPO WM 2007 – 2013 „Infrastruktura służąca edukacji”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Hala LO podpisanie umowy_001.JPGHala LO podpisanie umowy_002.JPGHala LO podpisanie umowy_003.JPGHala LO podpisanie umowy_004.JPG

Hala LO podpisanie umowy_005.JPGHala LO podpisanie umowy_006.JPG

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę Hali Sportowej przy LO w Żurominie

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

 „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 9 900 694,16 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 8 413 040,04 zł

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę Hali Sportowej przy LO w Żurominie

W dniu 28 czerwca 2010r. w Żurominie uroczyście wmurowano Akt Erekcyjny pod „Budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie”. W uroczystości udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, przedstawiciel Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego z Padwy w Żurominie – Ks. Mgr Józef Żbikowski, Starosta Żuromiński – Janusz Welenc, członkowie Zarządu Powiatu Żuromińskiego, radni Rady Powiatu Żuromińskiego, Burmistrzowie i Wójtowie z gmin z powiatu żuromińskiego, przedstawiciele Wykonawcy – Firmy Budowlanej Rafał Hoffer z Działdowa a także przedstawiciele uczniów uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Inwestycja realizowana będzie w latach 2010 – 2012 w ramach Działania 7.2 RPO WM 2007 – 2013 „Infrastruktura służąca edukacji”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

02_Hala LO plac budowy_001.jpg02_Hala LO plac budowy_002.jpg02_Hala LO plac budowy_003.jpg02_Hala LO plac budowy_004.jpg

02_Hala LO plac budowy_005.jpg02_Hala LO plac budowy_006.jpg02_Hala LO plac budowy_007.jpg02_Hala LO plac budowy_008.jpg

Budowa hali sportowej przewidziana jest na lata 2010 – 2012, a w chwili obecnej wyłoniony wykonawca ww. inwestycji – Firma Budowlana Rafał Hoffer z Działdowa kontynuuje prace budowlane. Termin ostatecznego zakończenia robót został ustalony na dzień 30.06.2012r.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku Hali Sportowej przy LO w Żurominie:

 • Długość/szerokość/wysokość - 64,51 m/ 49,15m /14,02m
 • Powierzchnia zabudowy - 2811,68 m2
 • Powierzchnia użytkowa - 3713,33 m2
 • Kubatura budynku - 31715,76 m3 (w tym sala sportowa z trybunami i zapleczem socjalno-magazynowym 25 128,18 m3).
 • Ilość kondygnacji: - 2
 • Powierzchnia terenu utwardzonego: - 2640,0 m2
 W tym:
 • Droga dojazdowa z parkingami (od strony ul. Zamojskiego) - 1235,0 m2
 • Parking od ul. Licealnej - 798,0 m2
 • Chodniki - 542,5 m2
 • Schody - 17,5 m2
 • Taras - 47,0 m2

Budynek hali sportowej zaprojektowano na planie prostokąta z przenikaniem powstałej bryły walcem. W części walcowej lokalizuje się strefę wejściową oraz salę konferencyjną, salon masażu, saunę, siłownię oraz WC ogólnodostępne. Bryła walca wyposażona została w przeszklone fasady. W bryle prostopadłościennej – projektuje się komunikację, szatnie, natryski, na piętrze pokoje hotelowo-sypialne. Część budynku przeznaczona jako hala sportowa, jednokondygnacyjna, przekryta konstrukcją dachową łukową.

Projektowany obiekt powiązany został funkcjonalnie łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym - Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Budynek niepodpiwniczony. Wejście główne do projektowanego budynku znajduje się od strony zachodniej – ul. Wyzwolenia. Przeznaczenie obiektu ma charakter usługowy użyteczności publicznej. Obiekt wkomponowano w otoczenie, nawiązując do architektury istniejącego budynków na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej (ściany) oraz monolitycznej żelbetowej – stropy części dwukondygnacyjnej.

Przekrycie hali dźwigary boomerangowe łukowe z drewna klejonego. Kategoria zagrożenia ludzi ZLI. Klasa odporności pożarowej „B” (budynek średniowysoki).

Budynek usługowy składa się ze strefy wejściowej zlokalizowanej na parterze i piętrze, strefy sportowej, zaplecza socjalnego i magazynowego, oraz pomieszczeń siłowni, hydromasażu, sauny, strefy hotelowo-sypialnej – na piętrze pod trybunami, łącznika na poziomie parteru i sali konferencyjnej. W sali sportowej projektuje się boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz dwa pomieszczenia do gry w squasha. Umożliwia się podział areny na trzy strefy, w celu ćwiczeń przez wydzielone zespoły klasowe. Projektuje się na poziomie piętra – nad zapleczami socjalnymi, trybuny z miejscami siedzącymi dla 516 widzów. Na poziomie piętra w ciągu komunikacyjnym wydziela się część przeznaczoną na widownię dla osób niepełnosprawnych.

Sala sportowa o wymiarach areny 44x22 m oraz wysokości do spodu dźwigara dachowego maks. 13.1m, min. 9, wyposażona zostanie w boiska do gier zespołowych na poziomie mistrzowskim: siatkówka, koszykówka, z przenośnych paneli z tworzyw sztucznych. Dla celów dydaktycznych oraz treningowych salę można podzielić na trzy części oddzielone specjalnymi kurtynami dzielącymi, podwieszonymi do dźwigara, przesuwanymi za pomocą siłowników o napędzie elektrycznym. Na słupach oraz płycie wspornikowej pod trybunami, zainstalowanych zostanie 6 koszy treningowych do koszykówki. Oznakowanie oraz rozmiary boisk zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych gier. W podłodze zainstalowane zostaną gniazda do słupków siatek dla siatkówki i tenisa ziemnego.

W bezpośrednim sąsiedztwie sali projektuje się część socjalno-magazynową, w której zawierać się będzie magazyn sprzętu sportowego przylegający bezpośrednio do areny, oraz przebieralnie i natryski dla sportowców, zespół dla trenerów, sędziów, przylegający do sali, z widokiem na salę przez okno. W strefie wejściowej parteru projektuje się hall, wejście schodami na poziom pietra, zespół sanitariatów, w tym dla osób niepełnosprawnych, szatnię oraz salę konferencyjną. Na poziomie przyziemia lokalizuje się stołówkę służącą do konsumpcji. Projektuje się połączenie sali sportowej z istniejącym kompleksem szkolnym łącznikiem na poziomie przyziemia. Dla zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych na każdą kondygnację obiekt zostanie wyposażony w urządzenia dźwigowe – windy.

{jgibox title:=[] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2010/hala_p] cols:=[4]} {/jgibox}

Wniosek na budowę Hali sportowej przy LO w Żurominie otrzyma dofinansowanie

Opublikowano .

W dniu 27 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził wybór pozytywnie zweryfikowanych projektów pod względem oceny wykonalności do dofinansowania w ramach konkursu „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, dla Działania 7.2 RPO WM „Infrastruktura służąca edukacji”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Złożony w czerwcu 2009r. przez Powiat Żuromiński wniosek pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie” został pozytywnie oceniony i znalazł się na 2 miejscu na liście rankingowej. Całkowita wartość projektu wynosi 9 900 694,16 zł, natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 8 413 040,04 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów w ramach Działania 7.2 "Infrastruktura służąca edukacji" jest dostępna pod adresem: http://rpo.mazowia.eu/data/notices/7.2_1_.pdf.

Budowa hali sportowej przewidziana jest na lata 2010 – 2012, a w chwili obecnej wyłoniony wykonawca ww. inwestycji – Firma Budowlana Rafał Hoffer z Działdowa rozpoczyna prace budowlane. Termin ostatecznego zakończenia robót został ustalony na dzień 30.06.2012r.

Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy LO w Żurominie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego  w dniu 30 marca 2010r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn. ,,PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO  NAD REALIZACJĄ ZADANIA pn. BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  IM.M.  DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE” z firmą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów za  cenę brutto w wysokości: 60.756,00 zł: (sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych).

Termin zakończenia robót został ustalony w terminie do dnia 30.06.2012r., w tym:

 • Etap I : do dnia – 30.10.2010r.
 • Etap II : do dnia – 30.11.2011r.
 • Etap III : do dnia – 30.06.2012r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 4659101,16 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 3960235,98 zł

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Podpisanie umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej przebudowy drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork

W dniu 16 marca 2010r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00”. Umowa została podpisana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika i Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego – Stefana Kotlewskiego oraz Zarząd Powiatu Żuromińskiego, reprezentowany w osobach Starosty Żuromińskiego – Janusza Welenca, Wicestarosty Żuromińskiego – Mieczysława Olszlegier, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Żuromińskiego – Pani Ireny Brejny.

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00” wyłoniony został do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Całkowita wartość projektu wynosi 4 659 101,16 zł, z czego dofinansowanie unijne to 3 960 235,98 zł.

Droga powiatowa Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork stanowi połączenie położonych przy trasie miejscowości z siedzibą powiatu – Żurominem oraz z Olszewem i Kliczewem Dużym. Inwestycja realizowana będzie na odcinku o długości 7,07 km. W ramach projektu wzmocniona zostanie istniejąca konstrukcja nawierzchni. Wykonane zostaną pobocza oraz przebudowane skrzyżowania i chodniki. Uzupełnione zostanie również oznakowanie poziome i pionowe.

r0001.jpgr0002.jpgr0003.jpgr0004.jpg

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin - Zimolza - do drogi Nr 541

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do drogi Nr 541”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do drogi nr 541

W dniu 17 marca 2010r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie podpisana została umowa na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do dr Nr 541”. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Konsorcjum firm: JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH& Co.KG Hauptkanal links 88, 26871 Papenburg, Niemcy oraz BUNTE Polska Sp. zo.o. Ul. Raduńska 6, 01 – 681 Warszawa, Polska, które zaoferowało cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 2832 930,68 zł. Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 30.06.2010r.

Inwestycja realizowana będzie w 2010r. na odcinku 7,513 km, w ramach RPO WM 2007 – 2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

r0000.JPGr0001.JPGr0002.JPGr0003.JPG

Przebudowa drogi powiatowej nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 4659101,16 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 3960235,98 zł
Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Podpisanie umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej przebudowy drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork

W dniu 16 marca 2010r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie podpisana zostanie umowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00”. Umowa zostanie podpisana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika oraz Zarząd Powiatu Żuromińskiego, reprezentowany w osobach Starosty Żuromińskiego – Janusza Welenca, Wicestarosty Żuromińskiego – Mieczysława Olszlegier, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Żuromińskiego – Pani Ireny Brejny.

Inwestycja realizowana będzie na odcinku Żuromin – Olszewo – Kliczewo Duże odługości 7,07 km, w ramach RPO WM 2007 – 2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

Umowa na budowę Hali Sportowej przy LO w Żurominie podpisana

Opublikowano .

W dniu 10 lutego 2010r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego, reprezentowany w osobach Starosty Żuromińskiego – Janusza Welenca, Wicestarosty Żuromińskiego – Mieczysława Olszlegier, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Żuromińskiego – Pani Ireny Brejny, podpisał umowę na budowę Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej Żurominie z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę – Firma Budowlana Rafał Hoffer z Działdowa, na kwotę 7370062,16 zł. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.06.2012r.

hala LO (1).jpghala LO (2).jpghala LO (3).jpghala LO (4).jpg

hala LO (5).jpghala LO.jpgpodpisy (1).JPGpodpisy (2).JPG

podpisy (3).JPGpodpisy (4).JPG