Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę Hali Sportowej przy LO w Żurominie

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

 „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 9 900 694,16 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 8 413 040,04 zł

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę Hali Sportowej przy LO w Żurominie

W dniu 28 czerwca 2010r. w Żurominie uroczyście wmurowano Akt Erekcyjny pod „Budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie”. W uroczystości udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, przedstawiciel Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego z Padwy w Żurominie – Ks. Mgr Józef Żbikowski, Starosta Żuromiński – Janusz Welenc, członkowie Zarządu Powiatu Żuromińskiego, radni Rady Powiatu Żuromińskiego, Burmistrzowie i Wójtowie z gmin z powiatu żuromińskiego, przedstawiciele Wykonawcy – Firmy Budowlanej Rafał Hoffer z Działdowa a także przedstawiciele uczniów uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Inwestycja realizowana będzie w latach 2010 – 2012 w ramach Działania 7.2 RPO WM 2007 – 2013 „Infrastruktura służąca edukacji”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

02_Hala LO plac budowy_001.jpg02_Hala LO plac budowy_002.jpg02_Hala LO plac budowy_003.jpg02_Hala LO plac budowy_004.jpg

02_Hala LO plac budowy_005.jpg02_Hala LO plac budowy_006.jpg02_Hala LO plac budowy_007.jpg02_Hala LO plac budowy_008.jpg

Budowa hali sportowej przewidziana jest na lata 2010 – 2012, a w chwili obecnej wyłoniony wykonawca ww. inwestycji – Firma Budowlana Rafał Hoffer z Działdowa kontynuuje prace budowlane. Termin ostatecznego zakończenia robót został ustalony na dzień 30.06.2012r.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku Hali Sportowej przy LO w Żurominie:

 • Długość/szerokość/wysokość - 64,51 m/ 49,15m /14,02m
 • Powierzchnia zabudowy - 2811,68 m2
 • Powierzchnia użytkowa - 3713,33 m2
 • Kubatura budynku - 31715,76 m3 (w tym sala sportowa z trybunami i zapleczem socjalno-magazynowym 25 128,18 m3).
 • Ilość kondygnacji: - 2
 • Powierzchnia terenu utwardzonego: - 2640,0 m2
 W tym:
 • Droga dojazdowa z parkingami (od strony ul. Zamojskiego) - 1235,0 m2
 • Parking od ul. Licealnej - 798,0 m2
 • Chodniki - 542,5 m2
 • Schody - 17,5 m2
 • Taras - 47,0 m2

Budynek hali sportowej zaprojektowano na planie prostokąta z przenikaniem powstałej bryły walcem. W części walcowej lokalizuje się strefę wejściową oraz salę konferencyjną, salon masażu, saunę, siłownię oraz WC ogólnodostępne. Bryła walca wyposażona została w przeszklone fasady. W bryle prostopadłościennej – projektuje się komunikację, szatnie, natryski, na piętrze pokoje hotelowo-sypialne. Część budynku przeznaczona jako hala sportowa, jednokondygnacyjna, przekryta konstrukcją dachową łukową.

Projektowany obiekt powiązany został funkcjonalnie łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym - Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Budynek niepodpiwniczony. Wejście główne do projektowanego budynku znajduje się od strony zachodniej – ul. Wyzwolenia. Przeznaczenie obiektu ma charakter usługowy użyteczności publicznej. Obiekt wkomponowano w otoczenie, nawiązując do architektury istniejącego budynków na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej (ściany) oraz monolitycznej żelbetowej – stropy części dwukondygnacyjnej.

Przekrycie hali dźwigary boomerangowe łukowe z drewna klejonego. Kategoria zagrożenia ludzi ZLI. Klasa odporności pożarowej „B” (budynek średniowysoki).

Budynek usługowy składa się ze strefy wejściowej zlokalizowanej na parterze i piętrze, strefy sportowej, zaplecza socjalnego i magazynowego, oraz pomieszczeń siłowni, hydromasażu, sauny, strefy hotelowo-sypialnej – na piętrze pod trybunami, łącznika na poziomie parteru i sali konferencyjnej. W sali sportowej projektuje się boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz dwa pomieszczenia do gry w squasha. Umożliwia się podział areny na trzy strefy, w celu ćwiczeń przez wydzielone zespoły klasowe. Projektuje się na poziomie piętra – nad zapleczami socjalnymi, trybuny z miejscami siedzącymi dla 516 widzów. Na poziomie piętra w ciągu komunikacyjnym wydziela się część przeznaczoną na widownię dla osób niepełnosprawnych.

Sala sportowa o wymiarach areny 44x22 m oraz wysokości do spodu dźwigara dachowego maks. 13.1m, min. 9, wyposażona zostanie w boiska do gier zespołowych na poziomie mistrzowskim: siatkówka, koszykówka, z przenośnych paneli z tworzyw sztucznych. Dla celów dydaktycznych oraz treningowych salę można podzielić na trzy części oddzielone specjalnymi kurtynami dzielącymi, podwieszonymi do dźwigara, przesuwanymi za pomocą siłowników o napędzie elektrycznym. Na słupach oraz płycie wspornikowej pod trybunami, zainstalowanych zostanie 6 koszy treningowych do koszykówki. Oznakowanie oraz rozmiary boisk zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych gier. W podłodze zainstalowane zostaną gniazda do słupków siatek dla siatkówki i tenisa ziemnego.

W bezpośrednim sąsiedztwie sali projektuje się część socjalno-magazynową, w której zawierać się będzie magazyn sprzętu sportowego przylegający bezpośrednio do areny, oraz przebieralnie i natryski dla sportowców, zespół dla trenerów, sędziów, przylegający do sali, z widokiem na salę przez okno. W strefie wejściowej parteru projektuje się hall, wejście schodami na poziom pietra, zespół sanitariatów, w tym dla osób niepełnosprawnych, szatnię oraz salę konferencyjną. Na poziomie przyziemia lokalizuje się stołówkę służącą do konsumpcji. Projektuje się połączenie sali sportowej z istniejącym kompleksem szkolnym łącznikiem na poziomie przyziemia. Dla zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych na każdą kondygnację obiekt zostanie wyposażony w urządzenia dźwigowe – windy.

{jgibox title:=[] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2010/hala_p] cols:=[4]} {/jgibox}
e-max.it: your social media marketing partner