Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00 km

Przebudowa drogi powiatowej nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 4659101,16 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 3960235,98 zł

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Podpisanie umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej przebudowy drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork

W dniu 16 marca 2010r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00”. Umowa została podpisana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika i Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego – Stefana Kotlewskiego oraz Zarząd Powiatu Żuromińskiego, reprezentowany w osobach Starosty Żuromińskiego – Janusza Welenca, Wicestarosty Żuromińskiego – Mieczysława Olszlegier, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Żuromińskiego – Pani Ireny Brejny.

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00” wyłoniony został do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Całkowita wartość projektu wynosi 4 659 101,16 zł, z czego dofinansowanie unijne to 3 960 235,98 zł.

Droga powiatowa Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork stanowi połączenie położonych przy trasie miejscowości z siedzibą powiatu – Żurominem oraz z Olszewem i Kliczewem Dużym. Inwestycja realizowana będzie na odcinku o długości 7,07 km. W ramach projektu wzmocniona zostanie istniejąca konstrukcja nawierzchni. Wykonane zostaną pobocza oraz przebudowane skrzyżowania i chodniki. Uzupełnione zostanie również oznakowanie poziome i pionowe.

r0001.jpgr0002.jpgr0003.jpgr0004.jpg

e-max.it: your social media marketing partner