Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Nowy parking przy Powiatowym Urzędzie Pracy

Opublikowano .

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Polski Związek Nauczycielstwa oraz interesanci korzystający z usług w/w jednostek od niedawna mogą korzystać z nowopowstałego parkingu. Budowa parkingu poprzedzona była opracowaniem dokumentacji budowlanej a następnie procedury przetargowej. Umowę z Wykonawcą F.H.T.U. „PLUS” c.s. w Żurominie podpisano 05 września 2011r., całą inwestycję ukończono przed planowanym terminem zgodnie z projektem. Parking umiejscowiony jest z tyłu budynku Powiatowego Urzędu Pracy, znajduje się na nim 26 miejsc postojowych, w tym dla samochodów osób niepełnosprawnych, natomiast parking przed urzędem może pomieścić około 12 samochodów. Wcześniej samochody parkowali pracownicy bądź interesanci w sposób chaotyczny, niekiedy blokując wyjazd innym pojazdom. Teren za budynkiem był nieuporządkowany porośnięty trawą z nierówną powierzchnią utrudniającą przejazd, po deszczu powstawały kałuże, wnoszono do budynku błoto. Wybudowany parking zwiększył liczbę miejsc parkingowych, poprawił warunki parkowania, teren wokół budynku jest zagospodarowany i uporządkowany, wygląda estetycznie.

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie

2a[1].JPG9a[1].JPG

Uroczyste otwarcie przebudowanych dróg w Siemiątkowie

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4635W od drogi nr 561 – Sokołowy Kąt – Siemiątkowo i nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg na skrzyżowanie typu „MINI RONDO” w m. Siemiątkowo”.

W dniu 29 listopada 2011r. dokonano technicznego odbioru ww. inwestycji, a w dniu 6 grudnia br. w m. Siemiątkowo uroczyście otwarto nowo przebudowane odcinki dróg.

Siemiatkowo 2011 odb uroczysty_001.JPGSiemiatkowo 2011 odb uroczysty_002.JPGSiemiatkowo 2011 odb uroczysty_003.JPGSiemiatkowo 2011 odb uroczysty_004.JPG

Siemiatkowo 2011 odb uroczysty_005.JPGSiemiatkowo 2011 odb uroczysty_006.jpg

Odbiór techniczny przebudowanych dróg w Siemiątkowie

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4635W od drogi nr 561 – Sokołowy Kąt – Siemiątkowo i nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg na skrzyżowanie typu „MINI RONDO” w m. Siemiątkowo”. W dniu 29 listopada 2011r. dokonano technicznego odbioru ww. inwestycji. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski 06-450 Glinojeck Ul. Nadrzeczna 12, która zrealizowała niniejsze zadanie za łączną cenę brutto 2 393 442,33 zł.

Siemiatkowo 2011 odb tech_001.JPGSiemiatkowo 2011 odb tech_004.JPGSiemiatkowo 2011 odb tech_006.JPGSiemiatkowo 2011 odb tech_027.JPG

Siemiatkowo 2011 odb tech_035.JPGSiemiatkowo 2011 odb tech_038.JPGSiemiatkowo 2011 odb tech_040.JPG

Remont drogi powiatowej Olszewo-Kosewo-Zielona

Opublikowano .

W dniu 29 listopada 2011r. dokonano technicznego odbioru prac związanych z realizacją zadań pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona na odcinku 681,00m” oraz ,,Remont drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona na odcinku 318,00mb”–roboty uzupełniające. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31,13-200 Działdowo, które wykonało obydwa zadania za łączną kwotę w wysokości 165 436,54 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 54/100).

Olszewo - Kosewo 2011 (1).JPGOlszewo - Kosewo 2011 (2).JPG

Dodatkowe środki na remonty na drogach powiatowych

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego na sesji w dniu 18.11.2011r. wprowadziła dodatkowe środki finansowe w kwocie 52 tys. zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo – Swojęcin – Bieżuń w m. Strzeszewo a także kwotę 10 tys. z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin - Zgliczyn w m. Sadłowo.

Podpisanie umowy "Remont drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona na odcinku 318,00mb"

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego  w dniu 25 listopada 2011r. podpisał umowę  na  wykonanie ,,Remont drogi powiatowej nr 4628W  Olszewo-Kosewo-Zielona na  odcinku 318,00mb” –roboty uzupełniające  z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31,13-200 Działdowo za  cenę brutto w wysokości: 51.728,27zł słownie: (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 27/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.12.2011r. 

"Spawacz to ja" - powiat złożył kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach POKL

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przygotowało wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Spawacz to ja”. Wniosek został złożony przez powiat żuromiński w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Projekt będzie skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Żurominie. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 12 osób, które zostaną przeszkolone w zakresie spawania metodą TIG, MAG. Szkolenie pozwoli bezrobotnym na zdobycie nowych umiejętności i podniesie ich szanse na rynku pracy. Uczestnicy projektu przystąpią do egzaminu zewnętrznego, którego zdanie zakończy się uzyskaniem Certyfikatu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. W ramach projektu zostanie zakupiona spawarka, która pozostanie na wyposażeniu PCKUiP. Wartość projektu - 73 216 zł.

Nowe drzewa wzdłuż dróg powiatowych

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z nasadzeniami nowych drzewek – klonów, jesionów oraz głogu dwuszyjkowego, w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie całego powiatu żuromińskiego. Drzewa te, zamówione przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego nasadzane są w ramach nasadzeń zamiennych, po uprzedniej wycince innych drzew, głównie spróchniałych i uszkodzonych topól, pokrytych jemiołą, połamanych w wyniku wichur itp. wyciętych w wyniku wydanych decyzji administracyjnych Wójtów i Burmistrzów. W 2011 roku pracownicy Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie nasadzili wzdłuż dróg powiatowych blisko 1,6 tys. nowych sadzonek drzew.

nasadzenia drzewek (1).JPGnasadzenia drzewek (2).JPGnasadzenia drzewek (3).jpg

Schodołaz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego wystąpił i otrzymał dodatkowe środki finansowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup schodołazu kroczącego. Zakupiony schodołaz przekazany został do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie w celu poprawy jego funkcjonowania.Urządzenie służy do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, porusza się po każdym rodzaju schodów.Wartość schodołazu kroczącego wynosi 13.229,10 zł.

DSCF1281.JPGDSCF1284.JPG