Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00 km

Przebudowa drogi powiatowej nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4627W ŻUROMIN – KLICZEWO – KUCZBORK OD KM 0+720,00 DO KM 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 4 659 101,16 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 3 960 235,98 zł

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

W dniu 21 października 2010r. podpisano umowę na wykonanie inwestycji Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych PRID sp. z o.o. z Działdowa, która zaoferowała cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 3 969 635,62zł, (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 62/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2011r.

Inwestycja realizowana będzie na odcinku Żuromin – Olszewo – Kliczewo Duże o długości 7,07 km, w ramach RPO WM 2007 – 2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

P1120932.JPGP1120933.JPGP1120934.JPGP1120935.JPG

P1120939.JPGP1120941.JPGP1120945.JPGP1120947.JPG

e-max.it: your social media marketing partner