Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Wniosek na budowę Hali sportowej przy LO w Żurominie otrzyma dofinansowanie

Opublikowano .

W dniu 27 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził wybór pozytywnie zweryfikowanych projektów pod względem oceny wykonalności do dofinansowania w ramach konkursu „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, dla Działania 7.2 RPO WM „Infrastruktura służąca edukacji”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Złożony w czerwcu 2009r. przez Powiat Żuromiński wniosek pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie” został pozytywnie oceniony i znalazł się na 2 miejscu na liście rankingowej. Całkowita wartość projektu wynosi 9 900 694,16 zł, natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 8 413 040,04 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów w ramach Działania 7.2 "Infrastruktura służąca edukacji" jest dostępna pod adresem: http://rpo.mazowia.eu/data/notices/7.2_1_.pdf.

Budowa hali sportowej przewidziana jest na lata 2010 – 2012, a w chwili obecnej wyłoniony wykonawca ww. inwestycji – Firma Budowlana Rafał Hoffer z Działdowa rozpoczyna prace budowlane. Termin ostatecznego zakończenia robót został ustalony na dzień 30.06.2012r.

e-max.it: your social media marketing partner