Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza na odcinku na długości 7,513 km

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin - Zimolza - do drogi Nr 541

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do drogi Nr 541”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do drogi nr 541

W dniu 17 marca 2010r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie podpisana została umowa na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do dr Nr 541”. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Konsorcjum firm: JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH& Co.KG Hauptkanal links 88, 26871 Papenburg, Niemcy oraz BUNTE Polska Sp. zo.o. Ul. Raduńska 6, 01 – 681 Warszawa, Polska, które zaoferowało cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 2832 930,68 zł. Termin zakończenia zadania został ustalony na dzień 30.06.2010r.

Inwestycja realizowana będzie w 2010r. na odcinku 7,513 km, w ramach RPO WM 2007 – 2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

r0000.JPGr0001.JPGr0002.JPGr0003.JPG

e-max.it: your social media marketing partner