Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje powiatu

Podpisanie umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej przebudowy drogi powiatowej Nr 4622W

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

W dniu 28 stycznia 2010r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza – do dr Nr 541”. Umowa została podpisana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika oraz Zarząd Powiatu Żuromińskiego, reprezentowany w osobach Starosty Żuromińskiego – Janusza Welenca, Wicestarosty Żuromińskiego – Mieczysława Olszlegier, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Żuromińskiego – Pani Ireny Brejny.

Inwestycja realizowana będzie w 2010r. na odcinku 7,513 km, w ramach RPO WM 2007 – 2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

 Całkowity koszt realizacji projektu: 4110804,45 zł

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 4108804,45 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 3492483,78 zł

 Na całym odcinku droga posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym, charakteryzującym się deformacjami przekroju poprzecznego i podłużnego, spękaniami oraz miejscowymi zaniżeniami i zawężeniami poboczy, co negatywnie wpływa na komfort poruszania się użytkowników ruchu znajdujących się w pasie drogowym. Pobocza drogi są gruntowe, a na odcinku sąsiadującym z cmentarzem w miejscowości Lutocin - o nawierzchni bitumicznej z licznymi zaniżeniami, co powoduje zaleganie kałuż po opadach deszczu. Z uwagi na złe odwodnienie pobocza w sąsiedztwie cmentarza w miejscowości Lutocin przeprojektowano spadek poprzeczny na lewostronny umożliwiający odpływ wód opadowych poza pas drogi. Na odcinku zabudowy wsi Seroki zaprojektowano chodnik lewostronny.

 Stan istniejącej drogi pozostawia wiele do życzenia. Zniszczona nawierzchnia, koleiny i wyrwy znacząco wpływają nie tylko na komfort jazdy, ale także na obniżenie bezpieczeństwa. Przebudowa drogi jest jedyną szansa na zmianę tej sytuacji. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, poruszających się tą drogą. Inwestycja zakłada bowiem podwyższenie jej parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Przebudowa ma polegać na wyrównaniu nawierzchni bitumicznej w celu przywrócenia właściwego spadku poprzecznego i podłużnego jezdni. Zmianie ulegnie również skrzyżowanie – dzięki temu będzie istniała możliwość skrętu w drogę nr 4621W Chromakowo – Mojnowo – Lutocin dla pojazdów jadących od strony miejscowości Seroki. Realizacja projektu poprawi dostępność do drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – granica województwa – Września – Borowo oraz do dróg gminnych. Realizacja projektu pozwoli także na częściowe odciążenie ruchu na dróg wojewódzkich Nr 541 Lubawa – Lidzbark – Żuromin – Sierpc oraz 563 Rypin – Żuromin – Mława, zwłaszcza dla kierowców niepodróżujących bezpośrednio do miast Bieżuń oraz Żuromin. Ponadto droga ta stanowi dogodne połączenie dla osób jadących z kierunku Rypina, Skrwilna, Świedziebni (woj. kujawsko – pomorskie) poprzez Lutocin, Bieżuń i Zawidz w stronę drogi krajowej Nr 10. Inwestycja usprawni zatem układ komunikacyjny gminy Lutocin, a tym samym wpłynie na poprawę łączności w całym powiecie żuromińskim.

zdjecie1.jpgzdjecie2.JPGzdjecie3.JPGzdjecie4.JPG

zdjecie5.jpg

Środki unijne na drogi powiatowe przyznane

Opublikowano .

Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29.12.2009r. został zatwierdzony wybór projektów drogowych pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania ze środków unijnych. Na dwa projekty drogowe złożone przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego otrzymamy środki w wysokości 7 mln 450 tys. zł. Długość realizowanych inwestycji drogowych wynosi ok. 15 km, a dotyczy drogi powiatowej Lutocin-Seroki-Zimolza-Bieżuń oraz Żuromin-Olszewo-Kliczewo Duże. Ostatnim etapem będzie podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Zarządem Powiatu Żuromińskiego.

Wniosek na budowę hali sportowej złożony

Opublikowano .

W czerwcu br. w ramach RPO WM 2007–2013 – Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Zarząd Powiatu Żuromińskiego złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie”. Całkowita wartość projektu wynosi 9 900 694,16 zł, natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych może wynieść 85% kosztów kwalifikowalnych. Budowa hali sportowej przewidziana jest na lata 2010 – 2012.

Wizualizacja1.jpgWizualizacja2.jpgWizualizacja3.jpg

Dwa projekty drogowe powiatu otrzymują dofinansowanie ze środków unijnych

Opublikowano .

W ramach list rankingowych ogłoszonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego znalazły się dwa projekty drogowe złożone przez Radę Powiatu Żuromińskiego. Przebudowa drogi powiatowej Lutocin-Zimolza o długości 7,5 km oraz Żuromin-Olszewo-Kliczewo Duże o długości 7,7 km. Wartość projektów wynosi 8,7 mln zł.

Kolejne projekty unijne złożone przez powiat uzyskały pozytywne oceny

Opublikowano .

Projekt złożony przez Powiat Żuromiński w celu pozyskania środków unijnych z działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" pomyślnie przeszedł etap oceny merytorycznej uzyskując 93,5 pkt. Proponowana kwota dofinansowania projektu wynosi 88 674 zł. Program przygotowany przez Pana Andrzeja Kasińskiego nauczyciela z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie skierowany jest do uczniów kształcących się w kierunkach technicznych i zawodowych i będzie rozliczony w 2009 i 2010 roku.

 Wnioski Powiatu Żuromińskiego na przebudowę dróg powiatowych ze środków unijnych pozytywnie przeszły fazę oceny formalnej.

  1. 2335W Szreńsk – Miłotki – Kliczewo na odcinku o długości 3,176 km wraz z mostem na rzece Miłotce
  2. 4622W Lutocin – Zimolza – do dr woj. Nr 541 na odcinku o długości 7,513 km
  3. 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork na odcinku o długości 7,070 km