Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00 km

Przebudowa drogi powiatowej nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 4659101,16 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 3960235,98 zł
Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Podpisanie umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej przebudowy drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork

W dniu 16 marca 2010r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie podpisana zostanie umowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00”. Umowa zostanie podpisana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika oraz Zarząd Powiatu Żuromińskiego, reprezentowany w osobach Starosty Żuromińskiego – Janusza Welenca, Wicestarosty Żuromińskiego – Mieczysława Olszlegier, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Żuromińskiego – Pani Ireny Brejny.

Inwestycja realizowana będzie na odcinku Żuromin – Olszewo – Kliczewo Duże odługości 7,07 km, w ramach RPO WM 2007 – 2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

e-max.it: your social media marketing partner