Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej przy LO w Żurominie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego  w dniu 30 marca 2010r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn. ,,PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO  NAD REALIZACJĄ ZADANIA pn. BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  IM.M.  DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE” z firmą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów za  cenę brutto w wysokości: 60.756,00 zł: (sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych).

Termin zakończenia robót został ustalony w terminie do dnia 30.06.2012r., w tym:

  • Etap I : do dnia – 30.10.2010r.
  • Etap II : do dnia – 30.11.2011r.
  • Etap III : do dnia – 30.06.2012r.
e-max.it: your social media marketing partner