Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Dodatkowe zadania do realizacji w 2011 roku

Opublikowano .

Rada Powiatu w dniu 15.03.br wprowadziła do budżetu na 2011 rok dodatkowe zadania inwestycyjne i remontowe. W oświecie remont dach nad salą gimnastyczną w LO Bieżuń oraz remont dachu nad częścią mieszkalną dla uczniów w internacie ZSP w Żurominie. Termomodernizacji będą poddane dwa obiekty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz MGOPS-u przy ul. Olszewskiej 9/11 wraz z nowym dachem oraz termomodernizacja obiektu Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Zieluń-Wylazłowo

Opublikowano .

W dniu 16 marca 2011 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4611 W Zieluń – Wylazłowo od km 0+400,00 do km 1+600,00” z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, za cenę brutto w wysokości 332.026,37 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych 37/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2011 r.

Projekt oznakowania nowych szlaków rowerowych na terenie powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie poddaje pod konsultacje społeczne projekt oznakowania na terenie powiatu żuromińskiego nowych szlaków rowerowych. Przedkładamy Państwu mapkę powiatu z naniesionymi istniejącymi szlakami w okolicach Konopat (kolor czerwony) oraz propozycjami szlaków

- od Żuromina poprzez Wiadrowo, Osówkę, Straszewy, Kozilas, Zieluń, Lubowidz, Pątki – do Konopat (kolor zielony)

- od Żuromina poprzez Poniatowo, Swojęcin, Strzeszewo, Bieżuń, Myślin, Gołuszyn – (do Gołuskiej Kępy) – Zgliczyn, Sławęcin, Stawiszyn, Sadłowo, Dębsk, Olszewo do Żuromina (kolor niebieski)

- od Gołuszyna (Gołuskiej Kępy) – poprzez Dzieczewo, Siemiątkowo, Wolany, Pijawnię, „Traktem Napoleońskim”, Osowę Drobińską, Wojciechowo, spowrotem do Siemiątkowa (kolor pomarańczowy)

Uwagi i propozycje do projektu można zgłaszać do końca kwietnia 2011r. Czekamy na Państwa propozycje szlaków (można wykorzystać mapkę z załącznika), prosimy o przesłanie propozycji szlaków, również w wersji opisowej – jakimi drogami i przez jakie miejscowości szlak mógłby przebiegać, jaka nazwa szlaku, itp. Jednocześnie informujemy, iż w zakresie nowych propozycji preferowane będą projekty szlaków, przebiegające przez drogi powiatowe i gminne (także polne i leśne).

Projekt programu znajduje się na portalu konsultacji społecznych Powiatu Żuromińskiego pod adresem www.konsultacje.zuromin-powiat.pl. . Na stronie tej można zgłaszać uwagi do projektu po uprzednim założeniu konta do portalu. Uwagi do projektu można także zgłaszać na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adresem Starostwo Powiatowe w Żurominie, 09-300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 4.

Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej w m. Stawiszyn Łaziska i w m. Szoniec

Opublikowano .

W dniu 18 lutego 2011 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Remont dróg powiatowych Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Stawiszyn Łaziska oraz 4618W Pietrzyk – Szoniec – Dębówka w m.Szoniec” z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, za cenę brutto w wysokości 366.616,41 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześnaście złotych 41/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.05.2011 r.

Budowa hali sportowej przy LO w Żurominie - prace w toku

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

 „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

 

Trwają prace związane z realizacją inwestycji Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie”. Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Firma Budowlana Rafał Hoffer z Działdowa. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.06.2012r. Inwestycja realizowana jest w latach 2010 – 2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”.

Hala LO_01 (Medium).jpgHala LO_02 (Medium).jpgHala LO_03 (Medium).jpgHala LO_04 (Medium).jpg

Hala LO_05 (Medium).jpgHala LO_06 (Medium).jpg

Ruszyła przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4627W ŻUROMIN – KLICZEWO – KUCZBORK OD KM 0+720,00 DO KM 7+790,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

Rozpoczęły się prace w terenie, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00” – współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Regionalny system transportowy – Drogi powiatowe.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych PRID sp. z o.o. z Działdowa. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2011r.

Droga powiatowa Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork stanowi połączenie położonych przy trasie miejscowości z siedzibą powiatu – Żurominem oraz z Olszewem i Kliczewem Dużym. Inwestycja realizowana będzie na odcinku o długości 7,07 km. W ramach projektu wzmocniona zostanie istniejąca konstrukcja nawierzchni, uzupełnione zostaną pobocza oraz przebudowane skrzyżowania i chodniki. Uzupełnione zostanie również oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto po przebudowie drogi w miejsce wyciętych istniejących drzew – głównie topól, dokonane zostaną nasadzenia nowo zakupionych sadzonek drzew. Nasadzenia te zrealizowane będą przez Pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie.

4627W_Przebudowa_01.JPG4627W_Przebudowa_02.JPG4627W_Przebudowa_03.JPG4627W_Przebudowa_04.JPG

P1130520.JPGP1130522.JPG

Hala sportowa

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

 „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

 

Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 04 lutego 2011 r. o godzinie 11.00 nastąpiło oficjalne otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Żurominie.

W otwarciu udział wzięli m. in.: Pan Zbigniew Białczak - Dyrektor Szpitala w Żurominie, gość honorowy Pani Ewa Łagońska - Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, Pan Jerzy Rzymowski - Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego, Pan Janusz Welenc Starosta Żuromiński, Pan Zbigniew Nosek Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, Pan Andrzej Szymański Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, Ksiądz Kazimierz Kowalski Proboszcz parafii Żuromin, Dyrektorzy sąsiednich szpitali, Wójtowie Gmin z terenu Powiatu Żuromińskiego, Komendanci współpracujących służb z terenu Powiatu, Przedstawiciele firmy ADO-MED Simens oraz Medical Diagnostics System – wykonawcy projektu, lekarze i pracownicy szpitala, zaproszeni goście.

Posiadanie Pracowni było jednym z ważniejszych celów, jakie stawiał sobie szpital. Zainstalowany 16-warstwowy tomograf komputerowy SIEMENS wraz z systemem telemedycyny – to innowacyjna technologia, optymalna i sprawdzona na światowym rynku.

Nowa Pracownia tomografii komputerowej przyczyni się bez wątpienia do ratowania życia i poprawy stanu zdrowia wielu pacjentów. Pracownia będzie świadczyła usługi diagnostyki obrazowej dla szpitala, poradni specjalistycznych, jednostek zewnętrznych oraz pacjentów prywatnych.

Wykonany został również remont części Działu Diagnostyki Obrazowej (sala badań, sterownia, pokój lekarza, kabina pacjentów, pokój USG). Dodatkowo zmodernizowano-rozbudowano system radiologii cyfrowej oraz zakupiono wysokiej klasy Elektrokardiograf (telemedycyna) i wstrzykiwacz kontrastu.

Wszystkie wspomniane wydarzenia sprawiają, że przynajmniej częściowo świat medycyny znalazł się w zasięgu ręki.

Koszt całości zadania to 2 155 000,00 zł.

Projekt został sfinansowany przez SPZZOZ Żuromin, Powiat Żuromiński oraz Gminę Żuromin.

100_0426.JPG100_0430.JPG100_0443.JPG201102041601579[1].jpg

DSC06992.JPGDSC07002.JPG

Aneks do umowy dotyczącej nadzoru nad gospodarką leśną

Opublikowano .

W dniu 14 stycznia 2011 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie Starosta Żuromiński podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark Tadeuszem Iskrą i Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły Andrzejem Wójcickim aneksy do Porozumień z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu żuromińskiego. Podpisane aneksy aktualizują nadzorowaną powierzchnię oraz stawkę za 1 ha nadzorowanej powierzchni.

W br. nadzorowana powierzchnia leśna przez Nadleśnictwo Dwukoły wynosi 5475,47 ha i Nadleśnictwo Lidzbark 2095,84 ha. Stawka za 1 ha nadzoru powierzchni leśnej wynosi 12,00 zł.

Opublikowano .