Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Zakończono prace remontowe w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu

Opublikowano .

Podczas tegorocznych ferii w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu, odbywał się remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej. Położono podłogi, wstawiono komplet nowych drzwi, wymieniono drzwi wejściowe do sali gimnastycznej, wyposażono szatnię. Przystosowano pomieszczenie z natryskami i WC gdzie zainstalowano prysznice, termę, sedes, umywalkę, wymieniono odpływy, położono płytki. Przygotowano wszystkie pomieszczenia do użytkowania. Środki finansowe na wykonanie w/w remontu pochodziły z budżetu powiatu i opiewały na kwotę 25.000zł.

dsc01376.jpgdsc01378.jpgdsc01385.jpgdsc01386.jpg

dsc01388.jpgdsc01389.jpgdsc01392.jpg

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Opublikowano .

W dniu 20 lutego 2013r. Firma Auto-Żoliborz Sp. z o.o. ul. Rudnickiego 3, 01-858 Warszawa ,zgodnie z umową Nr 273.3.2013r. z dnia 05.02.2013r. w oparciu o przetarg nieograniczony, dostarczyła samochód osobowy o liczbie miejsc 8+1 do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Powiatu Żuromińskiego,z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”- obszar D. Na zakup samochodu Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków ,,PFRON” w kwocie 40.986,00 zł, Gmina Żuromin przeznaczyła kwotę 30.000,00 zł, Caritas Diecezji Płockiej – kwotę 24.000,00 zł, pozostałą część dofinansował Powiat Żuromiński. Zamawiający za samochód zapłacił kwotę brutto w wysokości 106.500,00 zł. Będzie on wykorzystywany do przewozu niepełnosprawnych również na wózkach inwalidzkich mieszkańców naszego powiatu, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie.

img_6156.jpgimg_6157.jpgimg_6158.jpgimg_6159.jpg

img_6160.jpgimg_6162.jpgimg_6165.jpgimg_6173.jpg

Posiedzenie zespołu d/s opracowania projektu strategii rozwoju powiatu żuromińskiego na lata 2014-2020

Opublikowano .

W dniu 21.02.br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się posiedzenie zespołu d/s opracowania projektu strategii rozwoju powiatu żuromińskiego na lata 2014-2020, który to zespół został powołany przez Zarząd Powiatu w dniu 31.01.2013r. Zespół pod przewodnictwem Wicestarosty Żuromińskiego Mieczysława Olszlegiera został podzielony na podzespoły tematyczne, które do końca czerwca zbiorą materiały niezbędne do opracowania nowej strategii, by do końca września 2013r.  móc przedłożyć projekt tego dokumentu Zarządowi Powiatu. Następne posiedzenie zespołu zostało zaplanowane na dzień 09.04.2013r.

 

img_6144.jpgimg_6147.jpgimg_6148.jpgimg_6149.jpg

img_6150.jpgimg_6151.jpg

Powiat rozpoczyna modernizację drogi w miejscowości Dąbrowice

Opublikowano .

W dniu 20 lutego 2013r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia w m. Dąbrowice” z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe ,,WAPNOPOL” Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck, Ul. Nadrzeczna 12, za cenę brutto w wysokości: 919 187,91 zł (słownie: dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 91/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30 września 2013r.

Umowa na wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych

Opublikowano .

W dniu 15 lutego 2013r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę z Firmą Projektowo – Usługową „PROBUD”, Piaski, ul. Lipowa 7, 09 – 200 Sierpc, dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi  powiatowej nr 4629W Kuczbork – Glinki - Nidzgora w miejscowości Kuczbork i nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork na odcinku Olszewko – Kuczbork. Wartość opracowania wynosi 29 458,50 złotych brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 50/100), a termin wykonania dokumentacji określony został na dzień 15.10.2013 r.

Umowa na zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 8+1do przewozu osób niepełnosprawnych podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 05.02.2013r. podpisał umowę na ,,Dostawę - zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 8+1do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Żurominie w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II” z firmą Auto-Żoliborz Sp. z o.o. ul. Rudnickiego 3,01-858 Warszawa za cenę brutto 106.500,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy pięćset złotych). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy w ciągu 15 dni od daty podpisania umowy.

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 14.12.2012r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn: .„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 4612W Pątki – Płociczno – Mleczówka – Suchy Grunt, 4615W Pątki – Dziwy – Sinogóra i nr 4613W Od drogi nr 541 - Brudnice – Sinogóra – Kipichy” z firmą Usługi Inżynierskie Andrzej Roman Tatary 40, 13-100 Nidzica za cenę brutto 120.540,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści zł ). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30 października 2013r.

Powiat przygotowuje strategię rozwoju na lata 2014-2020

Opublikowano .

W dniu 31.01.br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę o powołaniu zespołu d/s opracowania projektu strategii rozwoju powiatu żuromińskiego na lata 2014-2020. Zadaniem zespołu będzie opracowanie projektu strategii. Termin przedłożenia w/w dokumentu został określony do końca września 2013r.

Po przedłożeniu go Zarządowi Powiatu w/w dokument poddany zostanie konsultacjom społecznym, a następnie złożony Radzie Powiatu Żuromińskiego w IV kwartale 2013r.

Zakup paliw dla samochodów Starostwa Powiatowego w Żurominie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 2 stycznia 2013r. podpisał umowę na dostawę paliw dla samochodów Starostwa Powiatowego w Żurominie, z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,MIRPOL” Mirosław Stankiewicz ul. B. Prusa 17, 09-300 Żuromin za cenę szacunkową brutto w wysokości: 30.747,72 zł, słownie:(trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 72/100). Zakup paliw został dokonany w ramach przetargu pn: ,,Zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz jednostek organizacyjnych powiatu” o łącznej wartości 158 382,12 zł. Termin zakończenia dostaw został ustalony na dzień 31.12.2013r.

Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żurominie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 28 stycznia 2013r. podpisał umowę na wykonanie dostaw pn:,,Dostawa tablic rejestracyjnych (wtórników) dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie” z firmą Wytwórnia Tablic ZNAK Sp. z o.o. ul. Gąbińska 5, 01-703 Warszawa za cenę szacunkową brutto w wysokości: 36.539,73 zł: (trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 73/100). Termin zakończenia dostaw został ustalony na dzień 31.12.2013r.