uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Umowa na wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych

Opublikowano .

W dniu 15 lutego 2013r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę z Firmą Projektowo – Usługową „PROBUD”, Piaski, ul. Lipowa 7, 09 – 200 Sierpc, dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi  powiatowej nr 4629W Kuczbork – Glinki - Nidzgora w miejscowości Kuczbork i nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork na odcinku Olszewko – Kuczbork. Wartość opracowania wynosi 29 458,50 złotych brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 50/100), a termin wykonania dokumentacji określony został na dzień 15.10.2013 r.
e-max.it: your social media marketing partner