Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Nowa tablica informacyjna przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Żurominie

Opublikowano .

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Żurominie wymieniona została tablica informacyjna, która funkcjonowała od wielu lat w niezmienionej formie i treści. Nowa tablica zawiera aktualne dane, jest bardziej czytelna i zawiera więcej informacji. Tablicę wykonało Wydawnictwo Flesz z Bydgoszczy.

 tablica

Podpisanie aneksów do umów dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną

Opublikowano .

W dniu 15 stycznia 2013 r. Starosta Żuromiński podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły Andrzejem Wójcickim i Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark Tadeuszem Iskrą aneksy do Porozumień z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu żuromińskiego. Podpisane aneksy aktualizują nadzorowaną powierzchnię. W br. nadzorowana powierzchnia leśna przez Nadleśnictwo Dwukoły wynosi 5516,97 ha i Nadleśnictwo Lidzbark 2065,82 ha. Stawa za 1 ha nadzoru powierzchni leśnej wynosi 12,50 zł.

Budżet powiatu żuromińskiego na rok 2013 uchwalony

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego w dniu 14.12.2012r. uchwaliła budżet na 2013r. Za przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych, przeciw było 4 radnych. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 38 160 019 zł, a wydatki w kwocie 40 296 826 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne, remontowe i majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 5 mln 459 tys. zł. Zadania zaplanowane m.in. to:

 1. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dąbrowice
 2. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Chamsk - budowa chodnika
 3. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wiadrowo - budowa chodnika
 4. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Sadłowo
 5. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osówka
 6. Przebudowa drogi powiatowej Pątki-Sinogóra-Syberia-Kipichy - opracowanie projektu
 7. Przebudowa drogi powiatowej Kuczbork-Olszewko - opracowanie projektu
 8. Przebudowa drogi powiatowej Zielona-Osówka
 9. Przebudowa mostu w miejscowości Ossowa wraz z droga dojazdową Raciąż-Pjawnia-Jaworowo
 10. Opracowanie dokumentacji technicznej - budowy astrobazy przy ZSP w Żurominie
 11. Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
 12. Zakup koparko-ładowarki dla Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie
 13. Budowa instalacji ciepłej wody - montaż kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie
 14. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - projekt EA
 15. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - projekt BW

Zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Żuromińskiego na 2013r.

Opublikowano .

 1. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dąbrowice
 2. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Chamsk - budowa chodnika
 3. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wiadrowo - budowa chodnika
 4. Ułożenie nowego chodnika w miejscowości Sławęcin
 5. Ułożenie nowego chodnika w miejscowości Gościszka
 6. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Sadłowo
 7. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Osówka
 8. Przebudowa drogi powiatowej Pątki-Sinogóra-Syberia-Kipichy - opracowanie projektu
 9. Przebudowa drogi powiatowej Kuczbork-Olszewko - opracowanie projektu
 10. Przebudowa drogi powiatowej Zielona-Osówka
 11. Przebudowa mostu w miejscowości Ossowa wraz z droga dojazdową Raciąż-Pjawnia-Jaworowo
 12. Remonty odcinków dróg powiatowych: łącznie 11 300 m2
  1. Strzeszewo-Bieżuń
  2. Zieluń-Wronka
  3. Dębsk-Nadratowo
  4. Łążek-Działdowo
  5. Gradzanowo-Krzeczanowo
  6. Syberia-Kipichy
 13. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej - 8 tys. zł
 14. Środki finansowe na bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu żuromińskiego - ok. 60 tys. zł
 15. Zakup narkotestów do badania kierowców przez Komendę Powiatową Policji w Żurominie
 16. Zwiększenie środków finansowych o 11 tys. zł dla nowo przyjętych 9 dzieci w ramach procesu wczesnego wspomagania w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie
 17. Modernizacja podłogi w pomieszczeniach budynku w DPS w Bądzynie - 7 tys. zł
 18. Opracowanie dokumentacji technicznej - budowy astrobazy przy ZSP w Żurominie
 19. Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
 20. Zakup koparko-ładowarki dla Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie
 21. Budowa instalacji ciepłej wody - montaż kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie
 22. Budowa chodnika w miejscowości Rzężawy i Siemiątkowo - przeniesione z roku 2012
 23. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - projekt EA
 24. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - projekt BW
 25. Zakup zagęszczarki dla Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie
 26. Remont mostu w Bądzynie
 27. Naprawa stożka mostu w Brudnicach
 28. Budowa ogrodzenia szkoły LO w Bieżuniu
 29. Modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w LO w Bieżuniu
 30. Remont sali gimnastycznej w ZSP w Żurominie - cyklinowanie parkietu i malowanie sali
 31. Remont sali gimnastycznej w LO w Żurominie - cyklinowanie parkietu i malowanie sali
 32. Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego
 33. Opracowanie projektu technicznego i kosztorysu - budowy obiektu dydaktycznego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 34. Wymiana sieci centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 35. Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Poradni Pscyhologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
 36. Budowa chodnika w miejscowości Lutocin
 37. Opracowanie projektu przebudowy mostu w miejscowości Chrapoń wraz z modernizacją drogi powiatowej
 38. Remont belki poprzecznej mostu w miejscowości Badzyń
 39. Remont mostu w miejscowości Brudnice
 40. Podłączenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do sieci centralnego ogrzewania Żuromińskich Zakładów Komunalnych

Zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Żuromińskiego na 2014r.

Opublikowano .

 1. Przebudowa drogi powiatowej Olszewo-Dębsk
 2. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Sadłowo - II etap
 3. Przebudowa mostu w miejscowości Chrapoń wraz  z drogą dojazdową Lutocin-Dębówka
 4. Remont chodnika w miejscowości Sławęcin
 5. Remont chodnika w miejscowości Kuczbork-Osada
 6. Przebudowa drogi powiatowej Sarnowo-Nowa Wieś wraz z budową ciągu pieszego
 7. Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Krzeczanowo-Gradzanowo-Raciąż
 8. Remonty dróg powiatowych w miejscowościach Syberia, Karniszyn, Łążek
 9. Remont kapitalny instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
 10. Remont kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu
 11. Zakup przyczepy do ciągnika w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie
 12. Realizacjia projektu unijnego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żurominie (Projekt BW)
 13. Realizacjia projektu unijnego dla Starostwa Powiatowego w Żurominie (Projekt EA)
 14. Dokończenie zadania budowy chodnika w miejscowości Chamsk
 15. Remont chodnika w miejscowości Rzężawy
 16. Opracowanie projektu modernizacji bloku B i C obiektu na ulicy Olszewskiej 9/11 w Żurominie
 17. Opracowanie projektu i dokumentacji przebudowy wejścia i parkingu przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
 18. Powierzchniowe utrwalanie dróg powiatowych - 8,5 km
 19. Remonty wewnątrz budynku Zespołu Szkół Specjalnych
 20. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Żurominie na zakup i zamontowanie elektronicznej rejestracji pacjentów
 21. Zakup środków dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
 22. Przebudowa drogi powiatowej Olszewko-Kuczbork
 23. Zakup ciągnika rolniczego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
 24. Remont chodnika w miejscowości Siemiątkowo
 25. Remont chodnika w miejscowości Poniatowo
 26. Remont chodnika w miejscowości Poniatowo
 27. Remont chodnika w miejscowości Chamsk

Umowa na informatyzację szpitala podpisana

Opublikowano .

Dobra wiadomość dla pacjentów i pracowników żuromińskiego szpitala. W drugiej połowie przyszłego roku zakończy się informatyzacja placówki w ramach projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, który usprawni pracę lekarzy oraz administracji szpitala. Placówka wzbogaci się m.in. o nowe serwery i drukarki laserowe. Dodatkowo pojawią się infokioski, czytniki i drukarki kodów kreskowych oraz opaski dla pacjentów.

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w SP ZZOZ w Żurominie
Całkowita wartość projektu: 3 217 526,50 zł
Kwota dofinansowania: 2 712 602,02 zł
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

W dniu 18 grudnia w Warszawie na podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego obecni byli Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Jerzy Rzymowski, Starosta Żuromiński Janusz Welenc oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie Zbigniew Białczak.

dsc_0540.jpgdsc_0552.jpgdsc_0580.jpgresized_dsc_0581.jpg

resized_dsc_0583.jpgresized_dsc_0586.jpgresized_dsc_0592.jpgresized_dsc_0599im.jpg

resized_dsc_0603.jpgresized_dsc_0610im.jpgresized_dsc_0613.jpgresized_dsc_0659.jpg

resized_dsc_0663.jpg

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Chamsk

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 13 listopada 2012r. podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4626W Chamsk – do drogi nr 541 – budowa chodnika w m. Chamsk z projektantem – inż. M. Budzińską, zam. Żuromin, za cenę brutto w wysokości: 11 900,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).Termin wykonania opracowania został ustalony na dzień 21.12.2012r.

Usuwanie krzewów z pasa drogowego

Opublikowano .

Trwają prace, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych, a zwłaszcza polepszenie widoczności na łukach dróg. Roboty w terenie związane z usuwaniem zakrzewień oraz odrostów z korzenia z pasa drogowego dróg powiatowych wykonują pracownicy Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie.

dscn1765.jpgdscn1766.jpgdscn1767.jpg

Zakończono prace związanie z Budową przyłącza C.O. do budynku ZSP w Żurominie oraz budynku PCKUiP w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 28 września 2012r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z „Budową przyłącza C.O. do budynku ZSP w Żurominie oraz budynku PCKUiP w Żurominie”. Roboty te wykonywała firma Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul Szpitalna 125, 09-300 Żuromin. Wartość zadania opiewała na kwotę 207.569,33 zł. Środki finansowe na ten cel pochodzą w całości z budżetu powiatu.