uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Powiat przygotowuje strategię rozwoju na lata 2014-2020

Opublikowano .

W dniu 31.01.br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę o powołaniu zespołu d/s opracowania projektu strategii rozwoju powiatu żuromińskiego na lata 2014-2020. Zadaniem zespołu będzie opracowanie projektu strategii. Termin przedłożenia w/w dokumentu został określony do końca września 2013r.

Po przedłożeniu go Zarządowi Powiatu w/w dokument poddany zostanie konsultacjom społecznym, a następnie złożony Radzie Powiatu Żuromińskiego w IV kwartale 2013r.

e-max.it: your social media marketing partner