Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Remont instalacji C.O. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 07.09.2012 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie ogłoszono przetarg nieograniczony na remont instalacji centralnego ogrzewania. Dotychczasowa instalacja pamiętała początek lat siedemdziesiątych i nie spełniała wymogów dotyczących efektywności grzewczych oraz oszczędności. W dniu 24.09.2012 roku, został rozstrzygnięty w/w przetarg, którego zwycięzcą z pośród siedmiu złożonych ofert została firma ,,ASMET’’ Sławomira Dudka z Lutocina, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Po podpisaniu umowy rozpoczęto prace remontowe, które opiewały na kwotę 85 488,58zł. Środki finansowe w całości pochodzą z budżetu powiatu. Remont w/w instalacji polegał na demontażu grzejników żeliwnych, stalowych rurowych, montażu nowej instalacji z rur miedzianych w sztangach lutowanych oraz montażu nowych grzejników żeberkowych aluminiowych. Wszystkie te prace sprawią, iż budynki Centrum będą ogrzewane efektywniej i oszczędniej. Ponadto powyższy remont zbiegł się ze zmianą ogrzewania z ogrzewania olejowego z własnej kotłowni na ogrzewanie miejskie z ŻZK, co dodatkowo sprawi, iż ogrzewanie stanie się bardziej efektywne i tańsze.

Nowy samochód do nauki jazdy dla CKZiU w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 3.12.20212r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego wyraził zgodę na zakup nowego samochodu marki Suzuki Swift dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie przeznaczonego do prowadzenia programowej nauki jazdy dla uczniów. Przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy przez WORD na tym modelu wymaga, aby ww. placówka miała w posiadania taki samochód, na którym szkoli się kandydatów do zdania tego egzaminu. Powyższy zakup umożliwi bardziej efektywną naukę oraz podniesie renomę CKZiU w Żurominie, które prowadzi nowoczesne kształcenie zgodnie z wymogami, dostosowując się tym samym do standardów wyznaczonych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Środki finansowe na zakup w/w samochodu pochodzą w całości z budżetu powiatu.

Zmiany oznakowania na drogach wojewódzkich

Opublikowano .

Starosta Żuromiński pozytywnie zaopiniował projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej Nr 541 Lubawa – Lidzbark – Żuromin – Sierpc, dotyczący odcinka Chamsk – Sadłowo, w zakresie ustawienia znaków A-18b („Uwaga zwierzęta leśne”) wraz z tabliczką T-2 określającą kilometraż obowiązywania oznakowania. Zmiana oznakowania na niniejszym terenie podyktowana jest nasilającymi się w ostatnim okresie na tym odcinku drogi wypadkami i kolizjami z udziałem zwierzyny leśnej, zwłaszcza łosi. Nowa organizacja ruchu, na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy w Ciechanowie, zostanie wprowadzona po jej zatwierdzeniu przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4618W Pietrzyk  Szoniec  Dębówka wraz z przebudową mostu w m. Głęboka

Opublikowano .

Zakończyły się prace, związane z wykonaniem inwestycji pn. ,,Przebudowa mostu w m. Głęboka wraz z drogą dojazdową nr 4618W Pietrzyk – Szoniec – Dębówka”. Prace w terenie objęły przebudowę mostu w m. Głęboka, wykonanie odwodnienia drogi oraz zjazdów a także ułożenie nowej nawierzchni na odcinku 2,976 km. W dniu 15 listopada 2012r. dokonano technicznego odbioru końcowego robót, które w wyniku wygrania przetargu nieograniczonego wykonywała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo. Łączny koszt prac drogowych oraz mostowych wyniósł 1 269 249,84 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 84/100). Inwestycja Zarządu Powiatu Żuromińskiego wsparta została środkami w wysokości 637 000,00 zł, pochodzącymi z rezerwy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

(1).jpg(2).jpg(3).jpg

Prace nadbudowy budynku szkoły sali gimnastycznej i zaplecza w LO w Bieżuniu zakończone

Opublikowano .

Prace obejmowały usunięcie starej konstrukcji dachu, nadbudowy budynku oraz budowę nowego dach w technologii konstrukcji z drewna klejonego pokrytej płytami warstwowymi. Podczas inwestycji także wykonano remont instalacji elektrycznej i oświetlenia na obiekcie. W dniu 30.10. 2012 r. dokonano ostatecznego odbioru technicznego prac które wykonała firma z Łodzi „EFEKT Kamińska Iwona usługi ogólnobudowlane i instalacyjne”. Wartość zrealizowanej inwestycji to 169 738,56 zł.

dsc01028.jpgdsc01029.jpgdsc01030.jpgdsc01032.jpg

dsc01036.jpg

Jesienne nasadzenia drzew

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z nasadzeniami nowych drzewek – klonów i jesionów w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie całego powiatu żuromińskiego. W 2012 roku pracownicy Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie nasadzili wzdłuż dróg powiatowych 360 nowych sadzonek drzew.

Ponadto, w związku z obowiązkiem nasadzeń zamiennych, wynikającym z wydanej decyzji, zezwalającej na wycinkę drzew, kolidujących z budowaną Halą Sportową, na terenie Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie dokonano nasadzeń 5 szt. dębu szypułkowego.

drzewka1.jpgdrzewka2.jpgdrzewka201210171.jpgdrzewka201210172.jpg

drzewka201210173.jpgdrzewka3.jpg

Remonty dróg powiatowych zakończone

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z zadaniem Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn: „Remont dróg powiatowych nr 4620W Nowa Wieś - Działdowo na odcinku 600,00 mb oraz 4620W Poniatowo-Lutocin-Granica woj. Września-Borowo na odcinku 600,00 mb”. W dniu 31 października 2012r. dokonano technicznego odbioru wykonanych prac, które zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A., ul. Stefana Roweckiego Grota 8, 06-500 Mława, za cenę brutto w wysokości: 246 215,25 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście piętnaście złotych 25/100). Zadanie to zostało wykonane ze środków własnych powiatu.

remontlazek.jpgremontponiatowo.jpg

Konferencja w sprawie budowy elektronicznej administracji w powiecie żuromińskim

Opublikowano .

W dniu 5 listopada odbyła się konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dotycząca projektu budowy narzędzi w celu organizacji elektronicznej administracji na Mazowszu, który to proces obejmie m.in. gminy i powiat żuromiński. W spotkaniu uczestniczył Starosta Żuromiński Janusz Welenc, Wójt Gminy Lutocin Ryszard Gałka, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Zbigniew Nosek, Wójt Gminy Kuczbork-Osada Tadeusz Burakowski oraz pełnomocnik Starosty Żuromińskiego ds. społeczeństwa informacyjnego Piotr Węgrzyn. Projekt Urzędu Marszałkowskiego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, w skrócie EA, zakłada:

I. Poprawę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizację kosztów utrzymania tych jednostek poprzez:

  • podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,
  • wdrożenie jednolitych, standardowych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej;

II. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;

III. Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:

  • umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną,
  • zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2009 – 2012. Jego budżet wynosi 60 mln zł, z czego 51 mln zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 9 mln zł to środki beneficjentów projektu tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz uczestniczących w nim 36 powiatów i 278 gmin.

DSC_0449.JPGDSC_0465.JPGDSC_0467.JPGDSC_0545.JPG

DSC_0628.JPG

Otwarcie hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

 „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

Beneficjent: POWIAT ŻUROMIŃSKI

 

W dniu 19 października 2012r. odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie. W ciągu dwóch lat powstał jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w powiecie żuromińskim. Inwestycja wyniosła 7,9 mln zł, z czego prawie 6,4 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Piątkowe uroczystości na hali rozpoczęły się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Henryk Antczak, Przewodniczący Rady Miasta Żuromin Andrzej Rutowski, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Jerzy Rzymowski, Wiceburmistrz Gminy i Miasta Żuromin Marianna Jędrzejewska, wykonawca hali Rafał Hoffer, inżynier budowy Sylwia Głowacka, Wicedyrektor LO w Żurominie Danuta Ryszewska, Starosta Żuromiński Janusz Welenc oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Dobiesz symbolicznie przecięli wstęgę. Nowo oddany do użytku obiekt wyświęcił ks. kan. Kazimierz Kowalski Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Antoniego w Żurominie.

IMG_5099.JPGIMG_5100.JPGIMG_5104.JPGIMG_5109.JPG

IMG_5112.JPGIMG_5113.JPGIMG_5116.JPGIMG_5120.JPG

IMG_5123.JPGIMG_5125.JPGIMG_5128.JPGIMG_5131.JPG

IMG_5134.JPGIMG_5137.JPGIMG_5149.JPGIMG_5152.JPG

IMG_5160.JPGIMG_5161.JPGIMG_5162.JPGIMG_5166.JPG

IMG_5168.JPGIMG_5172.JPGIMG_5175.JPGIMG_5176.JPG

IMG_5179.JPGIMG_5184.JPGIMG_5192.JPGIMG_5197.JPG

IMG_5199.JPGIMG_5202.JPGIMG_5208.JPGIMG_5212.JPG

IMG_5222.JPGIMG_5231.JPGIMG_5246.JPGIMG_5255.JPG

IMG_5257.JPGIMG_5263.JPGIMG_5265.JPGIMG_5272.JPG

IMG_5274.JPGIMG_5281.JPGIMG_5286.JPGIMG_5290.JPG

IMG_5307.JPGIMG_5309.JPGIMG_5314.JPGIMG_5318.JPG

IMG_5331.JPGIMG_5333.JPGIMG_5336.JPGIMG_5341.JPG

IMG_5348.JPGIMG_5353.JPGIMG_5358.JPGIMG_5361.JPG

IMG_5364.JPGIMG_5365.JPG

Ranking powiatów w zakresie inwestycji w infrastrukturę techniczną

Opublikowano .

W tygodniku "WSPÓLNOTA" - piśmie samorządu terytorialnego (Nr 39-40 z dnia 6 października 2012r.), opublikowany został samorządowy ranking inwestycji w infrastrukturę techniczną. W kategorii powiatów ziemskich Powiat Żuromiński znalazł się na 8 miejscu w województwie mazowieckim (spośród 37) oraz na 59 miejscu w Polsce (spośród 314). Pozycja w rankingu obliczana była na podstawie wartości inwestycji z trzech działów – transportu, gospodarki komunalnej oraz gospodarki mieszkaniowej, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat 2009-2011.

Wartość osiągnięta dla Powiatu Żuromińskiego wynosi 191,73 zł per capita na jednego mieszkańca. Ranking objął inwestycje finansowane z udziałem środków z dotacji, zarówno z programów krajowych jak również unijnych. Informację uzupełniono także zestawieniem, obejmującym inwestycje bez udziału środków dotacyjnych. Powiat Żuromiński plasuje się tu również na 8 miejscu w województwie mazowieckim oraz na 80 w kraju (wartość – 77,19 zł per capita).

Wszystkie planowane zadania inwestycyjne Powiat Żuromiński zrealizował przy zadłużeniu z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2011r. w wysokości 2 694 541 zł i wskaźniku zadłużenia (tj. zadłużenia w relacji do wykonanych dochodów) w wysokości 5,67%, który osiągnął poziom znacznie poniżej dopuszczalnego limitu 60%.

opracował: Jan Orkwiszewski
inspektor ds. planowania, nadzorowania i rozliczania zadań inwestycyjnych w Wydziale Infrastruktury