uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Zakup paliw dla samochodów Starostwa Powiatowego w Żurominie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 2 stycznia 2013r. podpisał umowę na dostawę paliw dla samochodów Starostwa Powiatowego w Żurominie, z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,MIRPOL” Mirosław Stankiewicz ul. B. Prusa 17, 09-300 Żuromin za cenę szacunkową brutto w wysokości: 30.747,72 zł, słownie:(trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 72/100). Zakup paliw został dokonany w ramach przetargu pn: ,,Zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz jednostek organizacyjnych powiatu” o łącznej wartości 158 382,12 zł. Termin zakończenia dostaw został ustalony na dzień 31.12.2013r.
e-max.it: your social media marketing partner