Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Umowa na wykonanie oświetlenia parkingów hali sportowej przy LO w Żurominie podpisana

Opublikowano .

W dniu 8 listopada 2011r. podpisano umowę na wykonanie ,,BUDOWA OŚWIETLENIA PARKINGÓW HALI SPORTOWEJ PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE” z firmą ,,ADA-LIGHT” Sp. z o.o.Budy Kozickie 56,09-500 Gostynin za cenę brutto w wysokości: 59.384,52 zł słownie:(pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 52/100).Termin zakończenia robót ustala się:ETAP I - do 10.12.2011r. , ETAP II -– do dnia 30.06.2012r.

Podpisano umowę na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona

Opublikowano .

W dniu 8 listopada 20011r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na wykonanie :,,Remont drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona na odcinku 681,00m” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp z o.o. ul.Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo za cenę brutto w wysokości: 113.708,27zł: (sto trzynaście tysięcy siedemset osiem złotych 27/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.12.2011r.

Konkursy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Opublikowano .

Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wystarczy nakręcić krótki film o dobrych praktykach wykorzystania środków unijnych w Twojej okolicy, aby mieć szansę na wygranie atrakcyjnych nagród: laptop, aparaty fotograficzne, tablety. Amatorski film (max. 2 GB) powinien pokazywać zmiany w okolicy dzięki wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Termin nadsyłania prac: 20 listopada 2011r. Regulamin konkursu dostępny na stronie: http://rpo.mazowia.eu/aktualnosci/nakrec-film-o-dobrych-praktykach-rpo-wm-2007-2013.html

3 laptopy i 5 tabletów czeka również na autorów artykułów i komentarzy o dobrych praktykach wykorzystania środków z RPO WM 2007-2013. W tym wypadku należy napisać artykuł o dobrych praktykach i opublikować go w prasie. Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada 2011r. Regulamin konkursu dostępny na stronie: http://mazowia.eu/media-wydarzenia/konkurs-na-publikacje-o-regionalnym-programie-operacyjnym-wojewodztwa-mazowieckiego-2007-2013.html

  

Przebudowa drogi w miejscowości Płociczno

Opublikowano .

Zakończyły się prace w terenie, związane z przebudową drogi w m. Płociczno. W dniu 12 października 2011r. dokonano technicznego odbioru ww. inwestycji. Prace w terenie, w ciągu drogi powiatowej Nr 4612W Pątki – Płociczno – Mleczówka – Suchy Grunt – w obrębie leśnym, wykonano na zlecenie Nadleśnictwa Skrwilno. Zarząd Powiatu Żuromińskiego składa na ręce Nadleśniczego – Pana Jacka Soborskiego, serdeczne podziękowanie za rzeczową i harmonijną współpracę w zakresie przebudowy drogi.

Odbior drogi Plociczno 2011_034.JPGOdbior drogi Plociczno 2011_041.JPG

Poddziałanie 9.1.1 PO KL - ogłoszenie konkursu

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 24 października 2011 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków) odbędzie się konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogłoszenie o konkursie 9.1.1 Ogłoszenie o konkursie 9.1.1 (212.56 KB) 

Warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” w dniach 1 – 7 października 2011 roku zrealizowało warsztaty kompetencji społeczno zawodowych –„warsztat wikliniarstwa”. W zajęciach tych brało udział 11 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie. Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod adresem http://pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/1-aktualnoci/33-warsztaty-kompetencji-spoeczno-zawodowych.html