Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu

22 grudnia 2023 (piątek) urząd będzie nieczynny

Logotypy__CPPC_3

Wirtualna Choinka dla Potrzebujących 2023

Organizatorami Akcji jest Stowarzyszenie "Start!"

we współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu

pod Patronatem Powiatu Żuromińskiego. 

Beneficjentami są Osoby w potrzebie będące mieszkańcami Powiatu Żuromińskiego

 

pdfRegulamin Akcji.pdf

  

choinka 4


ulotka nr 6 termomodernizacja szpitala 13.11.2023 12 2

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Aktualna oferta Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Żurominie

Opublikowano .

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne w Żurominie informuje, że w związku z realizacją „Programu rozwoju systemy wspierania rodziny w Powiecie Żuromińskim w 2011 roku” od 1 września zwiększona została oferta skierowana do mieszkańców Powiatu w postaci terapii oraz konsultacji.

Aktualne dyżury specjalistów przedstawiają się następująco:

Prawnik – poniedziałek i piątek od 11.30  
Psycholog –  wtorek od 13.00 i piątek od 15.30 
Psycholog - (uzależnienie od narkotyków) środa od 13.00 
Terapeuta - (przemoc, uzależnienie i współuzależnienie od alkoholu) – środa i czwartek od 7.30 

Obowiązują  wcześniejsze zapisy telefoniczne bądź  osobiste w SPR. 
Ponadto od października rozpocznie się cykl warsztatów „Mądry rodzic- szczęśliwe dziecko” dla rodziców i opiekunów, których celem będzie kształtowanie prawidłowej komunikacji rodzic –  dziecko, rozwijanie umiejętności wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu zachowań problemowych. Rodziców i opiekunów zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o zgłaszanie się do Poradnictwa.

Pogram obejmuje również wsparcie dla rodzin zastępczych m. in. w formie grupy wsparcia prowadzonej przez psychologa.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Specjalistycznym Poradnictwie Rodzinny, ul.Lidzbarska 27, bądź telefonicznie pod nr telefonu 023/657-09-04.

Serdecznie zapraszamy

Podpisanie umów na informatyzację urzędów

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

29 sierpnia o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie nastąpiło podpisanie umów na realizację projektu pn. „Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W spotkaniu uczestniczył ze strony Wykonawców - firmy Madkom Sp. z o.o. - Pan Dariusz Dziosa, - firmy Unizeto Technologies S.A. - Pan Antoni Sidor. Ze strony Zamawiającego - Zarządu Powiatu Żuromińskiego - reprezentowali Starosta Żuromiński - Pan Janusz Welenc oraz Wicestarostwa Żuromiński - Pan Mieczysław Olszlegier. Umowę kontrasygnowała Skarbnik Powiatu Żuromińskiego Pani Irena Brejna. W spotkaniu uczestniczyli także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu żuromińskiego, oraz koordynatorzy gminni projektu.

Projekt którego umowa dotyczy, jest realizowany w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działanie 2.2. „Rozwój e-usług”– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przedmiot umów opierają się na kwoty na kwoty:

- 270 556,58 zł - dotyczy części A zamówienia publicznego - Budowa infrastruktury sieci LAN, sieci elektrycznych i prace adaptacyjne dostosowujące pomieszczenia serwerowni - realizowana przez firmę Unizeto Technologies.

- 461 497,72 zł - dotyczy części C zamówienia publicznego - Dostawa i instalacja oprogramowania - realizowana przez firmę Madkom Sp. z o.o.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a sześcioma gminami powiatu żuromińskiego. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010-2011. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania administracji samorządowej poprzez:

  • budowę i rozwój elektronicznej administracji,  
  • unowocześnienie i ujednolicenie infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Żurominie i Urzędów Gmin biorących udział w projekcie.  

Celem szczegółowym projektu jest rozwój e-usług dla mieszkańców poprzez uruchomienie portali obsługi interesanta przez Internet wraz z udostępnieniem formularzy elektronicznych oraz Biuletynów Informacji Publicznej. Realizacja projektu umożliwi blisko 40 tys. mieszkańcom powiatu żuromińskiego załatwienie spraw urzędowych w powiecie i w gminie bez wychodzenia z domu. Projekt przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia informacyjnego w powiecie i zwiększy dostęp do publicznej sieci teleinformatycznej dzięki utworzeniu 8 punktów publicznego dostępu do Internetu (tzw. infomatów), w pełni przystosowanych do obsługi przez różne grupy osób niepełnosprawnych.  

IMG_0001.JPGIMG_0006.JPGIMG_0020.JPGIMG_0021.JPG

P1140726.JPGP1140730.JPGP1140734.JPGP1140735.JPG

P1140736.JPGP1140742.JPGP1140745.JPGP1140748.JPG

P1140750.JPGP1140752.JPGP1140757.JPGP1140760.JPG

P1140762.JPGP1140765.JPGP1140769.JPGRP1140770.JPG

Poddziałanie 8.1.1 PO KL - ogłoszenie konkursu

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 24 sierpnia 2011 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków) odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 Ogłoszenie o działaniu 8.1.1 Ogłoszenie o działaniu 8.1.1 (175.29 KB)

Regionalny Konkurs Grantowy

Opublikowano .

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego!

W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). 

Celem projektów realizowanych w ramach Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (w wieku 13 - 19 lat) z małych miejscowości. 

Termin składania wniosków mija 11 października 2011 roku. 
Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie www.rownacszasne.pl 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Proponujemy Państwu również udział w bezpłatnych, jednodniowych szkoleniach, które we wrześniu odbędą się w sześciu miastach w Polsce. Szkolenia dotyczą pisania wniosku, planowania i realizacji projektu w ramach Programu "Równać Szanse". Udział w szkoleniu może stanowić dobre przygotowanie do aplikowania w Regionalnym Konkursie Grantowym.

Więcej informacji i rejestracja na szkolenia na stronie www.rownacszanse.pl

Z poważaniem
Artur Łęga
Koordynator Programu "Równać Szanse"

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie

Opublikowano .

Na mocy prawomocnego postanowienia sądu sygn. sprawy: WA.XIV. NS-REJ.KRS/009175/11/996 do Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostało stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie pod numerem KRS: 0000391430. Skrócona nazwa brzmi: UTW w Żurominie.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zawiązane zostało na czas nieograniczony. Działalność może prowadzić na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie może powoływać swoje oddziały terenowe. Stowarzyszenie ma prawo należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Cele stowarzyszenia to: włączanie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego; rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności osób, które przestały być aktywne zawodowo; aktywizacja intelektualna i fizyczna ludzi w tzw. „złotym” wieku; propagowanie kultury oraz dobrych obyczajów; promocja zdrowego stylu życia i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej; poprawa jakości życia osób starszych.

Na mocy statutu stowarzyszenia została powołana Rada Programowa jako organ doradczy. W jej skład wchodzą:

- przedstawiciele uczelni patronackiej – Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Starosta Żuromiński, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, Dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury, Dyrektor Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz przedstawiciele UTW w Żurominie.

Naczelnymi organami stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz Główna Komisja Rewizyjna. W skład zarządu na mocy postanowienia sądu rejestrowego wchodzą:

1) Jerzy Piórkowski - Prezes Zarządu

2) Krystyna Kowalska - Wiceprezes Zarządu

3) Sławomir Dąbrowski - Skarbnik

4) Wincenta Teresa Węgrzyn - Sekretarz

5) Jerzy Tucholski - członek

6) Jerzy Filipski - członek

Główną Komisję Rewizyjną stanowią:

1) Jan Lotarski

2) Piotr Gulczyński

3) Irena Kibort – Milewska.

W dniu 17 sierpnia 2011 roku odbyło się pierwsze robocze spotkanie członków zarządu i komisji rewizyjnej. W spotkaniu uczestniczyli również pan Janusz Welenc (organ nadzorczy stowarzyszenia) oraz doc dr Andrzej Gałkowski – prorektor ds. ogólnych WSPW w Płocku – uczelni patronującej i wspomagającej merytorycznie stowarzyszenie.

Regina Kwiatkowska
protokolant w procesie założycielskim stowarzyszenia UTW w Żurominie

DSC01042.JPGDSC01046.JPGDSC01083.JPGDSC01098.JPG

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Opublikowano .

W dniu 21 sierpnia o godz. 1000 na stadionie MKS WKRA w Żurominie przeprowadzono Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Oddział Powiatowy ZOSP RP w Żurominie. W zawodach udział wzięło 14 drużyn sportowych, reprezentujących jednostki OSP powiatu żuromińskiego. Wszystkie startujące drużyny to zwycięzcy gminnych zawodów sportowo-pożarniczych ze swoich gminach, jak również obrońcy tytułów z ostatnich powiatowych zawodów.

IMG_0031.JPGIMG_0039.JPGIMG_0057.JPGIMG_0073.JPG

IMG_0076.JPGIMG_0078.JPGIMG_0080.JPGIMG_0097.JPG

IMG_0101.JPG

Umowa na obsługę bankową budżetu Powiatu

Opublikowano .

W dniu 19 .08.2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie została zawarta umowa na bankową obsługę budżetu powiatu z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie, Oddział w Żurominie, 09-300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 12, który zaoferował:
I. KOSZTY (CENA) – 0,00 zł
II. POŻYTKI Z LOKAT (PRZYCHODY Z ODSETEK): 
 wysokość oprocentowania:
a) rachunków bieżących – 5,02 %, przy oferowanej marży bankowej w wysokości = + 0,60 %
b) rachunków pomocniczych – 5,02 %, przy oferowanej marży bankowej w wysokości = + 0,60 %
c) lokat O/N – 5,02%, przy oferowanej marży bankowej w wysokości =  + 0,60%

Poza wybranym bankiem oferty na bankową obsługę budżetu złożyły 3 banki z terenu miasta Żuromin.

Nowy dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu

Opublikowano .

Z dniem 1 września 2011r. uchwałą Zarządu Powiatu Żuromińskiego Nr 182/2011 z dnia 18.08.2011r. na stanowisku dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu, zatrudniony zostanie na okres 5 lat (do dnia 31 sierpnia 2016r.) Pan Krzysztof Grzegorz Jabłoński.