Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Informacja dot. planowanego naboru w ramach Działania 7.2.1 POKL

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 lutego do 8 marca 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Ogloszenie dot. konkursu 7.2.1 PO KL Ogloszenie dot. konkursu 7.2.1 PO KL (47.37 KB)

Spotkanie Marathon Oil z mieszkańcami Pietrzyka oraz przedstawicielami samorządów

Opublikowano .

W dniu 12 stycznia 2012 roku Maraton Oil, przedstawicielstwo koncernu Marathon Oil Polska, zorganizowało spotkanie w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzyku z mieszkańcami wsi Pietrzyk oraz przedstawicielami Samorządu Gminy Lutocin i Powiatu Żuromińskiego. Celem spotkania było przedstawienie firmy Marathon, zaprezentowanie kalendarza planowanych prac oraz przybliżenie kwestii związanych z technicznymi aspektami poszukiwania gazu.

XII Turniej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku"

Opublikowano .

Ruszyły zapisy do XII Turnieju Piłki Nożnej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku, czyli Mistrzostw chłopców i dziewcząt w kategorii U-10. Zwycięzcy tegorocznej edycji rozgrywek otrzymają niezwykłą nagrodę w postaci wyjazdu na mecz Mistrzów Europy, wyłonionych podczas zawodów, które rozegrane zostaną w Polsce i na Ukrainie.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012r.

Opublikowano .

ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO UCHWAŁĄ NR 276/2012 z dnia 30 stycznia 2012r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r. Poniżej treść uchwały oraz ogłoszenie wraz z wzorem oferty.

Treść uchwały i ogłoszenia oraz wzór oferty Treść uchwały i ogłoszenia oraz wzór oferty (429.98 KB)

Formularz oferty Formularz oferty (91.00 KB)