Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Realizacja programów profilaktycznych w 2011 r.

Opublikowano .

W ramach umowy zawartej przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, do dnia 30 listopada br. SPZZOZ wykonał:

1. Wczesne wykrywanie raka jelita grubego - 21 badań / 1 050,00 zł

2. Wykrywanie raka prostaty - 15 badań / 975,00 zł

3. Profilaktyka chorób tarczycy - 100 badań / 10 000,00 zł

4. Badania przesiewowe screeningowe mammograficzne - 250 badań / 22 500,00 zł

Łączny koszt wszystkich programów: 34 525,00 zł

Ponadto w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, SPZZOZ wykonał 312 badań mammograficznych u kobiet w wieku 50 – 69 lat.

Wizyta studyjna w ramach projektu "Sprawny Samorząd"

Opublikowano .

W ramach realizacji projektu Sprawny Samorząd ośmiu pracowników tut. urzędu uczestniczy w warsztatach "Zarządzanie relacjami z klientem" . Szkolenie trwa od października br a zakończy się w marcu 2012. W dniu 16 listopada br grupa szkoląca odwiedziła Starostwo Powiatowe w Żurominie. W ramach mini wizyty studyjnej pracownicy samorządowi z Sierpca oraz Golubia Dobrzynia zapoznali się z warunkami pracy naszego urzędu oraz z wynikami działalności Powiatu Żuromińskiego z ostatniego roku. W spotkaniu uczestniczyły także trenerki: p.Urszula Mościcka i p. Monika Pujszo.

 

IMG_0225.JPGIMG_0226.JPGIMG_0227.JPGIMG_0228.JPG

IMG_0229.JPGIMG_0230.JPGIMG_0231.JPG

Spotkanie podsumowujące realizację części projektu "Sprawny samorząd"

Opublikowano .

W dniu 07 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie podsumowujące realizację części projektu "Sprawny samorząd" .W projekcie, którego liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, bierze udział 10 jednostek samorządu terytorialnego oraz Związek Powiatów Polskich. Kadra zarządzająca otrzymała certyfikaty ukończenia cyklu warsztatów "Menedżer w Urzędzie" natomiast Starostwo Powiatowe w Żurominie Certyfikat wdrożenia Metody Samooceny CAF. 

Halina Żujewska
Sekretarz Powiatu

IMG_0392.JPGIMG_0394.JPGIMG_0395.JPGIMG_0396.JPG

IMG_0399.JPGIMG_0403.JPGIMG_0404.JPGIMG_0407.JPG

IMG_0408.JPGIMG_0409.JPGIMG_0411.JPGIMG_0417.JPG

IMG_0419.JPGIMG_0422.JPGIMG_0426.JPG

Mistrzostwa Powiatu Żuromińskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Opublikowano .

Dnia 17 grudnia 2011r w Bieżuńskiej Hali Sportowej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Żuromińskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Zawody przyciągnęły ok. 200 kibiców sportów siłowych. W zawodach wzięło udział 14 najsilniejszych mieszkańców naszego powiatu. Zawodnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych: Gimnazja, Szkoły ponadgimnazjalne, Open. W pierwszej kategorii mierzyło się trzech zawodników. Pierwsze miejsce zajął Jacek Gruczyk wyciskając 72,5 kg, drugie miejsce przypadło Przemysławowi Wiśniewskiemu 70 kg, trzecie miejsce zajął Damian Gregorczyk 65 kg. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie miał sobie równych Radosław Żurawski wyciskając 140 kg, drugie miejsce zajął Michał Dramiński 127,5 kg, trzecie miejsce dla Kamila Kowalskiego 100 kg, IV miejsce Jakub Świerczek 85 kg, V miejsce Rafał Czarnecki 60 kg. W kategorii Open I miejsce przypadło Pawłowi Jabłońskiemu 145 kg, II lokata dla Marcina Liszewskiego 125 kg, III miejsce dla Krystiana Karczewskiego 115 kg , IV miejsce zajął Robert Wróblewski wyciskając 120 kg. Zawody sędziował Marek Siedlecki, wielokrotny mistrz Polski i Europy w tej dyscyplinie. Pamiątkowe puchary zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Organizatorzy zapraszają na drugą edycję mistrzostw już za rok!!!

IMG_0554.JPGIMG_0556.JPGIMG_0557.JPGIMG_0558.JPG

IMG_0559.JPGIMG_0560.JPGIMG_0564.JPGIMG_0567.JPG

IMG_0570.JPGIMG_0572.JPGIMG_0583.JPGIMG_0590.JPG

IMG_0599.JPGIMG_0608.JPGIMG_0613.JPGIMG_0623.JPG

IMG_0629.JPGIMG_0641.JPGIMG_0653.JPGIMG_0667.JPG

IMG_0670.JPGIMG_0672.JPGIMG_0680.JPGIMG_0687.JPG

IMG_0697.JPGIMG_0702.JPGIMG_0705.JPGIMG_0715.JPG

IMG_0721.JPGIMG_0722.JPG

Nowy dach nad budynkiem internatu w ZSP w Żurominie ukończony

Opublikowano .

W dniu 13 grudnia 2011r. dokonano komisyjnego odbioru „Nadbudowy budynku internatu Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie wraz z termomodernizacją”. Podczas odbioru ustalono, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Prace budowlane trwały od 29 września do 12 grudnia b.r. i zostały ukończone przed terminem zawartym w umowie określonym na dzień 20 grudnia b.r. za cenę określoną w kosztorysie ofertowym 325 794,44zł. Wykonawcą inwestycji była firma: Usługi Ogólnobudowlane i Konserwacja Zabytków KAMIX z Działdowa.

100_5860.JPG100_5862.JPG100_5865.JPG100_5867.JPG

Dodatkowe środki w budżecie powiatu na 2011 rok

Opublikowano .

Zarząd Powiatu zaproponował Radzie Powiatu przeznaczenie środków finansowych w kwocie 45 tys. zł na pomoc materialną dla uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Żuromiński a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowe środki w kwocie 30 tys. zł zostały zaproponowane na zakup pomocy dydaktycznych do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w postaci cyfrowej obrabiarki.