Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego Uchwałą Nr 199/2011 z dnia 9 września 2011r. zarządził konsultacje Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012r. Konsultacje przeprowadza się w formie:

• spotkania roboczego z przedstawicielami organizacji pozarządowych umożliwiającego zgłaszanie uwag i wniosków, które odbędzie się w dniu 28 września 2011r. o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie,

• internetowego forum dyskusyjnego z użyciem strony internetowej Powiatu. W ramach internetowego forum konsultacyjnego projekt programu jest udostępniany na stronie internetowej pod adresem www.konsultacje.zuromin-powiat.pl do dnia 4 października 2011r., a zainteresowane osoby mają prawo zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Zapraszam wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach.

Bożena Jackowska Przewodniczący konsultacji

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zarządzenia konsultacji programu współpracy Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zarządzenia konsultacji programu współpracy (82.58 KB)

Projekt Programu współpracy Projekt Programu współpracy (118.57 KB)

Tabela zgłaszanych uwag i wniosków do Programu współpracy Tabela zgłaszanych uwag i wniosków do Programu współpracy (42.67 KB)

Inauguracja powiatowego roku szkolnego 2011/2012 pod hasłaem "Bezpieczna droga do szkoły"

Opublikowano .

W dniu 16 września 2011 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu  odbyła się X edycja inauguracji roku szkolnego 2011/2012 pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.
Patronatem inauguracji był Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
W programie imprezy uczniowie z 26 szkół podstawowych oraz uczniowie z wszystkich gimnazjów powiatu żuromińskiego zmierzyli się z zadaniami takimi jak: test wiedzy z przepisów ruchu drogowego, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz jazda po torze rowerowym.
Zwycięzcy konkursów otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie.
Każdy uczestnik biorący udział w zawodach otrzymał zestaw, który zwiększy jego bezpieczeństwo na drodze ufundowany przez Urząd Marszałkowski oraz WORD Ciechanów.
Program „Bezpieczna droga do szkoły” realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego z terenu Województwa Mazowieckiego.
Organizatorami X edycji inauguracji roku szkolnego 2011/2012 było Starostwo Powiatowe Referat Zarządzania Kryzysowego w Żurominie przy współudziale KP Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie oraz Komenda Powiatowa Policji w Żurominie.

P1150006.JPGP1150008.JPGP1150012.JPGP1150015.JPG

P1150016.JPGP1150018.JPGP1150020.JPGP1150021.JPG

P1150023.JPGP1150024.JPGP1150025.JPGP1150026.JPG

P1150027.JPGP1150028.JPGP1150029.JPGP1150030.JPG

P1150032.JPGP1150033.JPGP1150034.JPGP1150038.JPG

P1150039.JPGP1150043.JPGP1150046.JPGP1150047.JPG

P1150048.JPGP1150049.JPGP1150050.JPGP1150051.JPG

P1150052.JPGP1150054.JPGP1150056.JPGP1150057.JPG

P1150059.JPGP1150060.JPGP1150061.JPGP1150062.JPG

P1150063.JPGP1150064.JPGP1150065.JPGP1150066.JPG

P1150067.JPGP1150068.JPGP1150069.JPGP1150070.JPG

P1150071.JPGThumbs.db

WARSZTATY "MĄDRY RODZIC - SZCZĘŚLIWE DZIECKO"

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie - Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach wg. autorskiego programu „MĄDRY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”. Celem zajęć będzie kształtowanie prawidłowej komunikacji rodzic – dziecko, rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu zachowań problemowych. Warsztaty będą poruszały następujące tematy: modele wychowania, komunikacja rodzic-dziecko, postawy rodzicielskie, kary i nagrody, agresja i autoagresja, konflikt małżeński, nadpobudliwość, stres, żałoba. Zajęcia, które będą odbywały się raz w tygodniu, w okresie październik – grudzień 2011 roku, poprowadzi psycholog. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub zgłoszenia telefoniczne – pod numerem telefonu (023) 657 09 04 do dnia 28 września 2011 roku. O zakwalifikowaniu na szkolenie zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

Warsztat realizowane będzie w ramach „Programu rozwoju systemu wspierania rodziny w Powiecie Żuromińskim w 2011 roku” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Kurs z zakresu aktywnych form połączonych z autoprezentacją

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” w dniach 17-28 sierpnia 2011 roku zrealizowało „ Kurs z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy połączony z autoprezentacją” W zajęciach tych uczestniczyło 10 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Kurs adresowany był do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Szkolenie to przeprowadzone było w nadmorskiej miejscowości Mielno w ośrodku „Syrena” dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy podczas pobytu poza aktywizacją zawodową mieli zapewnioną rehabilitację medyczną oraz integrację społeczną poprzez uczestnictwo w imprezach kulturalnych proponowanych przez organizatora . Celem kursu było przygotowanie osób niepełnosprawnych do wejścia bądź powrotu na rynek pracy oraz uzyskanie umiejętności aktywnych form poszukiwania pracy. W kolejnym etapie projektu planujemy organizację pikniku dla osób niepełnosprawnych w Konopatach oraz przeprowadzenie warsztatu wikliniarstwa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Koordynator Projektu
Marlena Budzich

S73F4375.JPGS73F4380.JPGS73F4517.JPGbierznia pod cisnieniem.JPG

odpoczynek.JPGsniadanie na stolowce.JPGzabiegi-masaz.JPGzabiegi-oklady z borowiny.JPG

XIII Dożynki Województwa Mazowieckiego

Opublikowano .

W dniu 11 września br. w Wyszkowie obchodzono XIII Dożynki Województwa Mazowieckiego Diecezji Łomżyńskiej i Powiatu Wyszkowskiego . To największa tego typu impreza rolnicza na Mazowszu, która ma na celu pielęgnowanie rodzimych tradycji, ale przede wszystkim jest podziękowaniem składanym przez rolników za tegoroczne plony. Jednym z najważniejszych elementów imprezy była prezentacja wieńców dożynkowych, wykonanych z kłosów zbóż, owoców, warzyw i polnych kwiatów. W dożynkach jak co roku uczestniczyła delegacja Powiatu Żuromińskiego w składzie: Państwo Anna Olga Szatkowska i Mariusz Szatkowski (gmina Lutocin ) - Starostowie Delegacji Dożynkowej, Wicestarosta Żuromiński Mieczysław Olszlegier, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Żurominie Pani Zofia Dobies oraz pracownicy Starostwa.

P1140841.JPGP1140920.JPGP1140926.JPGP1140927.JPG

P1140986.JPGP1140992.JPG

GOOD ANGELS na obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariatu Medycznego 2011

Opublikowano .

Przez pierwsze dwa tygodnie września przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie gości Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu. 10 września gospodarzem Pawilonu była Fundacja Hospicyjna. To Dzień Wolontariatu Medycznego. Żuromińskie wolontariuszki hospicyjne znane jak grupa GOOD ANGELS uczestniczyły w nim bardzo aktywnie, Była to okazja do skorzystania ze szkoleń dla osób opiekujących się chorymi w domu, spotkanie się z wolontariatem medycznym, spotkania z ciekawymi ludźmi np. słynną Super Nianią – Dorotą Zawadzką, a wreszcie okazją do poznania naszego najważniejszego inspiratora ruchu wsparcia hospicjów i edukacji społecznej w tym zakresie ks. dr Piotra Krakowiaka. Cieszymy się też, że jako grupa wolontariuszy mogłyśmy zagospodarowywać zorganizowaną w pawilonie przestrzeń dziecięcą w imieniu Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. W tracie wyjazdu zdarzyło nam się też kilka niespodzianek, ale o tym to już raczej opowiemy na www.biblioteka-zuromin.pl. Wyjazd możliwy był dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Powiat Żuromiński.

Regina Kwiatkowska – Koordynator Wolontariatu

DSC01212.JPGDSC01219.JPGDSC01260.JPGDSC01269.JPG

DSC01278.JPGDSC01283.JPGDSC01317.JPGDSC01321.JPG

DSC01345.JPG