Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 17 października 2011 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominieodbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego.
Porządkiem spotkania było:

  1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 30.06.2011 r..
  2. Omówienie podjętych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych (np. dyskoteki, mecze piłki nożnej) – Komenda Powiatowa Policji Żuromin
  3. Omówienie działań mających poprawić bezpieczeństwo podczas akcji BEZPIECZNE WAKACJE 2011” (przedstawiciele służb KP Policji, PSSE, KP Państwowej Straży Pożarnej.
  4. Działania podjęte pod kątem zwalczania przestępczości narkotykowej oraz zjawiska spożywania alkoholu przez nieletnich – Komenda Powiatowa Policji Żuromin.
  5. Informacje z przebiegu inauguracji roku szkolnego 2011/2012 pod hasłem ”Bezpieczna droga do szkoły”, która odbyła się 16 września w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu, propagująca bezpieczeństwo na drodze oraz udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  6. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z zakresu zdarzeń i działań ratowniczych za II kwartał 2011 r..
  7. Wolne wnioski.

Działanie 1.5 RPO WM - ogłoszenie konkursu dla małych przedsiębiorstw

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 dnia 17 października 2011 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” dla małych przedsiębiorstw. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Informacja o działaniu Informacja o działaniu (33.10 KB)

Działanie 9.3 PO KL - ogłoszenie konkursu

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 12 października do 14 listopada 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Informacja o działaniu Informacja o działaniu (214.58 KB)

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano .

Nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych nagrodzeni z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

W dniu 14 października 2011r. Starosta Żuromiński Janusz Welenc wręczył nagrody nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzeni nauczyciele to:

1. Hanna Śliwińska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie

2. Danuta Drążewska - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie

3. Marzena Grabowska – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie

4. Andrzej Tusiński – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

5. Grzegorz Wronkowski – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

6. Beata Gawryszewska-Wiśniewska – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

7. Wojciech Tomczuk - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu

8. Tomasz Kuberski – nauczyciel Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie

P1150149.JPGP1150152.JPGP1150154.JPGP1150156.JPG

P1150157.JPGP1150158.JPGP1150160.JPGP1150162.JPG

P1150163.JPGP1150165.JPGP1150166.JPGP1150170.JPG

Piknik integracyjny w Konopatach

Opublikowano .

W dniu 29 września 2011 roku w „Gościńcu Myśliwskim” w Konopatach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” zorganizowało piknik integracyjny dla uczestników projektu, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, rodzin zastępczych oraz mieszkanek Domu Pomocy Społecznej. Więcej informacji oraz zdjęcia ze spotkania na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.