Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Projekt "Efektywność energetyczna w praktyce"

Opublikowano .

Centrum Kreowania Liderów S.A. realizuje bezpłatny projekt szkoleniowy „Efektywność energetyczna w praktyce”, skierowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branż produkcyjnych, przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa. Szkolenia finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Efektywność energetyczna w praktyce_list zapraszający Efektywność energetyczna w praktyce_list zapraszający (344.95 KB) 

EEwP_List zapraszający_mazowieckie EEwP_List zapraszający_mazowieckie (244.86 KB) 

Wigilia Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 21 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyła się uroczysta Wigilia Rady Powiatu Żuromińskiego w której oprócz radnych uczestniczyli Członkowie Zarządu Powiatu Żuromińskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu oraz dyrektorzy i kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Żurominie.

IMG_0725.JPGIMG_0728.JPGIMG_0729.JPGIMG_0730.JPG

IMG_0731.JPGIMG_0733.JPGIMG_0734.JPGIMG_0736.JPG

IMG_0737.JPG

Świetlica edukacyjno  terapeutyczna dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu

Opublikowano .

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Marek Machulski przygotowuje się do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zostanie utworzona Świetlica edukacyjno – terapeutyczna dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu żuromińskiego. Planuje się zakup 9 - osobowego samochodu, który będzie dowoził uczestników projektu na specjalistyczne zajęcia edukacyjno – terapeutyczne. Zajęcia będą trwały od marca 2012 roku do grudnia 2013 roku. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 575 639,80.

Ranking powiatów w zakresie wykorzystania funduszu unijnych

Opublikowano .

W tygodniku "WSPÓLNOTA" - piśmie samorządu terytorialnego (Nr 50/1056 z dnia 10 grudnia 2011r.), opublikowany został ranking wykorzystania środków unijnych przez samorządy. Powiat Żuromiński wśród powiatów ziemskich znalazł się na 5 miejscu w województwie mazowieckim (spośród 37) oraz na 28 miejscu w Polsce (spośród 314). Pozycja w rankingu obliczana była na podstawie wartości dotacji z Unii Europejskiej na projekty zakończone oraz projekty w trakcie realizacji, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu (stan odnośnie realizacji projektów - kwiecień 2011r.). Wartość osiągnięta dla Powiatu Żuromińskiego wynosi 418,72 zł na jednego mieszkańca (stan ludności Powiatu Żuromińskiego wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2010r. wynosi 40197 osób). Ranking objął projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych (RPO), programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki (POKL), Rozwój Polski Wschodniej oraz Europejska Współpraca Terytorialna. Powiat Żuromiński z racji swojego położenia nie mógł być beneficjentem wszystkich wymienionych programów. Środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej zostały wykorzystane na rozwój infrastruktury w powiecie (przebudowa dróg powiatowych, budowa obiektów sportowych, modernizacja infrastruktury informatycznej urzedów), pomoc społeczną oraz edukację dzieci, młodzieży i dorosłych. Ranking został sporządzony przez tygodnik dzięki grantowi uzyskanemu z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Informacja dot. planowanych naborów w ramach Działań 1.6 i 1.7 RPO WM

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że dnia 30 grudnia 2011 r. rozpoczną się nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” i Działania 1.7 „Promocja gospodarcza”. Konkursy mają formę otwartą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w załączonych ogłoszeniach.

Dzialanie 1.6 Dzialanie 1.6 (32.57 KB)

Dzialanie 1.7 Dzialanie 1.7 (59.18 KB) 

Realizacja programów profilaktycznych w 2011 r.

Opublikowano .

W ramach umowy zawartej przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, do dnia 30 listopada br. SPZZOZ wykonał:

1. Wczesne wykrywanie raka jelita grubego - 21 badań / 1 050,00 zł

2. Wykrywanie raka prostaty - 15 badań / 975,00 zł

3. Profilaktyka chorób tarczycy - 100 badań / 10 000,00 zł

4. Badania przesiewowe screeningowe mammograficzne - 250 badań / 22 500,00 zł

Łączny koszt wszystkich programów: 34 525,00 zł

Ponadto w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, SPZZOZ wykonał 312 badań mammograficznych u kobiet w wieku 50 – 69 lat.