Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Podpisanie umowy na wykonanie remontu czterech dróg powiatowych

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 1 marca 2012r. podpisał umowę na wykonanie pn:,,Remont dróg powiatowych Nr: 4638W Gradzanowo–Siemiątkowo-Wolany, 4625W Poniatowo-Swojęcin-Bieżuń, 4605W Zieluń-Kozilas-Chojnowo, 4606W Zielona-Gościszka,Zalesie-Jabłonowo” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. zo.o.09-100 Płońsk , ul.19-go Stycznia 62 za cenę brutto w wysokości: 405.998,40zł: (czterysta pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.06.2012r.
e-max.it: your social media marketing partner