Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Opublikowano .

3a znaki strona www

Dofinansowano z państwowego funduszu celowego:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sinogóra - Syberia

Wartość dofinansowania - 4 793 406,93 zł;

Całkowita wartość zadania – 7 989 011,56 zł;

3b tablica fundusze 120x80 Duży

Informacje ogólne o inwestycji

W związku z ogłoszonym w sierpniu 2020r. naborem wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z realizacją od 2021 roku Powiat Żuromiński złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice  – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia”.

Po ocenie formalnej u Wojewody Mazowieckiego wnioski przekazane zostały do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do publikacji list rankingowych z Województwa Mazowieckiego, a wniosek Powiatu Żuromińskiego otrzymał dofinansowanie na realizację prac.

Wartość inwestycji ujęta we wniosku o dofinansowanie, w oparciu o kosztorys inwestorki wraz z nadzorem wyniosła – 7 989 011,56 zł.  Wysokość wsparcia wyniosła 4 793 406,93 zł co stanowi 60% wartości zadania. Wkład własny powiatu stanowi 40% wartości wniosku -  3 195 604,63 zł. Po rozstrzygnięciach przetargowych i wyłonieniu Wykonawcy Robót oraz Inspektora Nadzoru koszt całej inwestycji będzie mniejszy, a dofinansowanie – stanowić będzie 60% aktualnej wysokości zadania.

Odcinek zaplanowany do przebudowy znajduje się w całości na terenie Miasta i Gminy Lubowidz i przebiega przez miejscowości Sinogóra i Syberia. Początek prac przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową 4615W w m. Sinogóra. Koniec odcinka do przebudowy – ok. 200 m za m. Syberia. Zaplanowane jest poszerzenie całego odcinka drogi do 6 m oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 4,903 km. Prace obejmą także okolice skrzyżowań z innymi drogami powiatowymi – 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia oraz 4617W Jasiony – Płociczno – w okolicach Kościoła Parafialnego w Syberii. Inwestycja zakresem rzeczowym przewiduje także wykonanie poboczy, regulację i odmulenie rowów, wykonanie odwodnienia jezdni, przebudowę chodników, budowę przepustów pod zjazdami oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz przyznanym dofinansowaniem zadanie realizowane będzie w cyklu 3-letnim -  w latach 2021-2023. 

4 Przebudowa Sinogora Syberia

Artykuły dotyczące inwestycji:

e-max.it: your social media marketing partner