Logotypy__CPPC_3


 

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Nowy Dyrektor LO w Bieżuniu

Opublikowano .

Z dniem 1 września 2011r. uchwałą Zarządu Powiatu Żuromińskiego Nr 182/2011 z dnia 18.08.2011r. na stanowisku dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu, zatrudniony zostanie na okres 5 lat (do dnia 31 sierpnia 2016r.) Pan Krzysztof Grzegorz Jabłoński.

Dodatkowe środki na remonty w szkołach ponadgimnazjalnych

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego na sesji w dniu 26.08.2011 wprowadziła dodatkowe środki finansowe w kwocie 189 tys. zł. na nadbudowę dachu budynku nad częścią mieszkalną w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie oraz kwotę 20 tys. zł na wymianę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej oraz kwotę 20 ts. zł na nowe ogrodzenie i miejsca parkingowe przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie.

Konkurs ekologiczny pt: "Przyroda sama się nie ochroni"

Opublikowano .

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje Konkurs ekologiczny pt:” Przyroda sama się nie ochroni” dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego. Celem Konkursu jest realizacja jednego z głównych zadań „Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.”, jakim jest podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

Konkurs będzie trwał od 1 września 2011 r. do 10 listopada 2011 r.

Wszelkie informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: www.mazovia.pl w zakładce konkursy/ekokonkursy.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Ekologicznej Pan Jarosław Warzywoda: (22) 59-79-466 oraz Pani Beata Krzemińska-Borzyńska: (22) 59-79-480.

Nowe szanse na przyszłość dla uczniów liceów ogólnokształcących powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 17 lipca br. w ramach projektu pt. : „Nowe szanse na przyszłość dla uczniów liceów ogólnokształcących powiatu żuromińskiego” realizowanego przez Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Torunia w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 20 uczniów z lotniska Okęcie w Warszawie wyleciało na kurs językowy do Wielkiej Brytanii .

Uczniowie z liceów ogólnokształcących naszego powiatu byli w Eastbourne, jednym z wielu znajdujących się tam kurortów nadmorskich leżących nad brzegiem cieśniny La Manche.

Celem wyjazdu było uczestnictwo naszej młodzieży w dwutygodniowym kursie języka angielskiego, który odbył się w jednej z tamtejszych szkół prowadzących zajęcia dla obcokrajowców z całego świata.

Anglia i wakacje 2011 016.JPGAnglia i wakacje 2011 032.JPGAnglia i wakacje 2011 050.JPGAnglia i wakacje 2011 051.JPG

Anglia i wakacje 2011 053.JPGAnglia i wakacje 2011 060.JPGAnglia i wakacje 2011 068.JPGAnglia i wakacje 2011 069.JPG

Anglia i wakacje 2011 111.JPGAnglia i wakacje 2011 125.JPGAnglia i wakacje 2011 248.JPGAnglia i wakacje 2011 249.JPG

Anglia i wakacje 2011 252.JPGAnglia i wakacje 2011 258.JPGAnglia i wakacje 2011 264.JPGAnglia i wakacje 2011 336.JPG

Powołanie na stanowisko Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Opublikowano .

Pani Agnieszka Cyran nadal będzie pełnić funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie. W dniu 29 sierpnia 2011 roku Starosta Żuromiński – p.Janusz Welenc wręczył p.Agnieszce Cyran akt powołania na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie na okres od 01 września 2011 do 31 sierpnia 2016 roku. Powołanie nastąpiło po uprzednim uzyskaniu zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie p.lek. Małgorzaty Czerniawskiej-Ankiersztejn Pani Agnieszka Cyran zajmuje stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie do 31 sierpnia 2011 roku, powierzone jej od 01 września 2006 roku. Powołanie poprzedzone zostało postępowaniem konkursowym.

P1140721.JPGP1140723.JPG

Aktualna oferta Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Żurominie

Opublikowano .

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne w Żurominie informuje, że w związku z realizacją „Programu rozwoju systemy wspierania rodziny w Powiecie Żuromińskim w 2011 roku” od 1 września zwiększona została oferta skierowana do mieszkańców Powiatu w postaci terapii oraz konsultacji.

Aktualne dyżury specjalistów przedstawiają się następująco:

Prawnik – poniedziałek i piątek od 11.30  
Psycholog –  wtorek od 13.00 i piątek od 15.30 
Psycholog - (uzależnienie od narkotyków) środa od 13.00 
Terapeuta - (przemoc, uzależnienie i współuzależnienie od alkoholu) – środa i czwartek od 7.30 

Obowiązują  wcześniejsze zapisy telefoniczne bądź  osobiste w SPR. 
Ponadto od października rozpocznie się cykl warsztatów „Mądry rodzic- szczęśliwe dziecko” dla rodziców i opiekunów, których celem będzie kształtowanie prawidłowej komunikacji rodzic –  dziecko, rozwijanie umiejętności wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu zachowań problemowych. Rodziców i opiekunów zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o zgłaszanie się do Poradnictwa.

Pogram obejmuje również wsparcie dla rodzin zastępczych m. in. w formie grupy wsparcia prowadzonej przez psychologa.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Specjalistycznym Poradnictwie Rodzinny, ul.Lidzbarska 27, bądź telefonicznie pod nr telefonu 023/657-09-04.

Serdecznie zapraszamy

Podpisanie umów na informatyzację urzędów

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

29 sierpnia o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie nastąpiło podpisanie umów na realizację projektu pn. „Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W spotkaniu uczestniczył ze strony Wykonawców - firmy Madkom Sp. z o.o. - Pan Dariusz Dziosa, - firmy Unizeto Technologies S.A. - Pan Antoni Sidor. Ze strony Zamawiającego - Zarządu Powiatu Żuromińskiego - reprezentowali Starosta Żuromiński - Pan Janusz Welenc oraz Wicestarostwa Żuromiński - Pan Mieczysław Olszlegier. Umowę kontrasygnowała Skarbnik Powiatu Żuromińskiego Pani Irena Brejna. W spotkaniu uczestniczyli także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu żuromińskiego, oraz koordynatorzy gminni projektu.

Projekt którego umowa dotyczy, jest realizowany w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działanie 2.2. „Rozwój e-usług”– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przedmiot umów opierają się na kwoty na kwoty:

- 270 556,58 zł - dotyczy części A zamówienia publicznego - Budowa infrastruktury sieci LAN, sieci elektrycznych i prace adaptacyjne dostosowujące pomieszczenia serwerowni - realizowana przez firmę Unizeto Technologies.

- 461 497,72 zł - dotyczy części C zamówienia publicznego - Dostawa i instalacja oprogramowania - realizowana przez firmę Madkom Sp. z o.o.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a sześcioma gminami powiatu żuromińskiego. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010-2011. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania administracji samorządowej poprzez:

  • budowę i rozwój elektronicznej administracji,  
  • unowocześnienie i ujednolicenie infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Żurominie i Urzędów Gmin biorących udział w projekcie.  

Celem szczegółowym projektu jest rozwój e-usług dla mieszkańców poprzez uruchomienie portali obsługi interesanta przez Internet wraz z udostępnieniem formularzy elektronicznych oraz Biuletynów Informacji Publicznej. Realizacja projektu umożliwi blisko 40 tys. mieszkańcom powiatu żuromińskiego załatwienie spraw urzędowych w powiecie i w gminie bez wychodzenia z domu. Projekt przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia informacyjnego w powiecie i zwiększy dostęp do publicznej sieci teleinformatycznej dzięki utworzeniu 8 punktów publicznego dostępu do Internetu (tzw. infomatów), w pełni przystosowanych do obsługi przez różne grupy osób niepełnosprawnych.  

IMG_0001.JPGIMG_0006.JPGIMG_0020.JPGIMG_0021.JPG

P1140726.JPGP1140730.JPGP1140734.JPGP1140735.JPG

P1140736.JPGP1140742.JPGP1140745.JPGP1140748.JPG

P1140750.JPGP1140752.JPGP1140757.JPGP1140760.JPG

P1140762.JPGP1140765.JPGP1140769.JPGRP1140770.JPG