Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Nabór na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Opublikowano .

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żurominie.

Główne obowiązki: Kierowanie pracą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie, w tym realizacja zadań nadzoru budowlanego na terenie powiatu żuromińskiego.

Wykształcenie: Wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

- 5 lat stażu pracy Wymagania pożądane:

- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego,

- doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego,

- prawo jazdy.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przedstawienie Staroście Żuromińskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żurominie.

Dokumenty należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa.

Harmonogram imprez kulturalnych realizowanych w 2012r.

Opublikowano .

Harmonogram do pobrania Harmonogram do pobrania (108 KB)

Harmonogram do pobrania Harmonogram do pobrania (48.5 KB)

l.p. Nazwa organizacji/ instytucji organizującej imprezę kulturalną Nazwa imprezy/wydarzenia kulturalnego Termin* Miejscowość Uczestnicy Zasięg imprezy
1. Starostwo Powiatowe w Żurominie Konkurs pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu osobistymi społecznym” luty - marzec Żuromin uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, kategoria: konkurs wiedzowo-praktyczny powiatowy
2. Młodzieżowa Grupa Inicjatyw Twórczych Tatanka 2W Żurominie Dziennikarskie abecadło luty Żuromin młodzież, kategoria: warsztaty dziennikarskie powiatowy
3. Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie (oraz Biblioteka „Koszykowa” w Warszawie „Libros Lege” konkurs głośnego czytania po angielsku marzec Żuromin – I etap (Powiatowy)Warszawa – II etap uczniowie szkół ponadgimn., młodzież powyżej 16 roku życia międzynarodowy
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – szczebla powiatowego marzec Żuromin uczniowie, kategoria: turniej wiedzy etap powiatowy
5. Starostwo Powiatowe w Żurominie Powiatowy Konkurs Ortograficzny o złote pióro Starosty marzec Żuromin uczniowie, kategoria: konkurs wiedzy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
6. Żuromińskie Centrum Kultury „Daję słowo” – konkurs recytatorski marzec Żuromin Dzieci i młodzież, kategoria: konkurs recytatorski powiatowy
7. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bieżuniu IV Powiatowy konkurs pięknego czytania – proza brazylijska kwiecień Bieżuń Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kategoria: konkurs czytania powiatowy
8. Starostwo Powiatowe w Żurominie Powiatowy konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym kwiecień Żuromin uczniowie, kategoria: konkurs wiedzowy uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
9. Powiatowa – Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie Konkurs plastyczny „Żonkil – symbol nadziei” kwiecień Dzieci i uczniowie szkół podstawowych powiatu żuromińskiego uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu żuromińskiego, kategoria: konkurs plastyczny powiatowy
10. Żuromińskie Centrum Kultury Mazowieckie Konfrontacje Taneczne „Piruet” kwiecień Żuromin zespoły taneczne działające w szkołach, domach kultury, świetlicach i innych placówkach, kategoriach: kultura – dorobek artystyczny – muzyka, taniec wojewódzki, w tym z terenu powiatu
11. Gminny Ośrodek Kultury w Siemiątkowie Powiatowy Konkurs Piosenki Turystycznej kwiecień Siemiątkowo uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, kluby emerytów powiatowy
12. Młodzieżowa Grupa Inicjatyw Twórczych Tatanka 2w Żurominie „Śladami natury” - zajęcia plenerowe - kultura regionu (konkurs wiedzy) maj Żuromin młodzież z terenu powiatu, kategoria: kultura – wiedza powiatowy
13. Żuromińskie Centrum Kultury „Malarski świat dużych i małych”. Konkurs uczestników plenerowych warsztatów malarskich. maj Żuromin dzieci, młodzież, dorośli, kategoria: konkurs malarski regionalny (w tym z terenu powiatu)
14. Starostwo Powiatowe w ŻurominieReferat Zarządzania Kryzysowego XI Edycja Powiatowego Konkursu o Puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu maj -czerwiec Żuromin uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych z terenu powiatu, kategoria: konkurs plastyczny powiatowy
15. Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie Artystyczne Konfrontacje Osób Niepełnosprawnych „AKON 2012” czerwiec Bądzyn mieszkańcy DPS-ów, podopieczni WTZ oraz ŚDS z terenu województwa mazowieckiego, kategoria: konkurs piosenki wojewódzki (w tym z terenu powiatu)
16. Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Konkurs plastyczny „Moja Przygoda w Muzeum” czerwiec Bieżuń uczniowie, kategoria: konkursy plastyczne uczniowie szkół z terenu powiatów żuromińskiego i sierpeckiego
17. Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Konkurs plastyczny „Polska i Brazylia – bliższe niż się wydaje” czerwiec Bieżuń uczniowie, kategoria: konkursy plastyczne uczniowie szkół z terenu powiatów żuromińskiegoi sierpeckiego
18. Polski Związek Niewidomych w Żurominie Konkurs z okazji Dnia Dziecka czerwiec Żuromin dzieci, młodzież, kategoria: konkursy recytacja, śpiew dzieci i młodzież z trenu powiatu
19. Starostwo Powiatowe w Żurominie Najlepsi maturzyści z powiatu żuromińskiego czerwiec Żuromin uczniowie, kategoria: kultura – wiedza uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
20. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu Warsztaty malarskie czerwiec Bieżuń dzieci i młodzież z terenu powiatu, kategoria: warsztaty malarskie dzieci, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żuromińskiego
21. Młodzieżowa Grupa Inicjatyw Twórczych Tatanka 2W Żurominie Zlot sympatyków Kultury Indian w ramach Szkoły Młodych Wilków – warsztaty krzewienia kultury (rękodzieło artystyczne) lipiec Łazy(Żuromin) dzieci, młodzież, kategoria: praktyczne umiejętności artystyczne ogólnopolski (w tym z terenu powiatu)
22. Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku-Osadzie Konkurs literacki pt. „Moja mała historia” sierpień Kuczbork członkowie Klubów Seniora z terenu powiatu, kategoria: konkurs literacki powiatowy
23. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu Powiatowe Warsztaty Fotograficzne. Temat „Wieś” wrzesień Bieżuń dzieci i młodzież z terenu powiatu, kategoria: konkurs i warsztaty fotografii powiatowy
24. Młodzieżowa Grupa Inicjatyw Twórczych Tatanka 2W Żurominie „Ćpanie mnie nie jara” październik Żuromin młodzież: fotograficzny projekt antynarkotykowy – konkurs powiatowy powiatowy
25. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu Przegląd Amatorskiej Twórczości Klubów Seniora Północnego Mazowsza październik Bieżuń klub seniora, domy pomocy społecznej, kategoria: forma sceniczna, rękodzieło, kulinaria regionalny – kluby seniora, domy pomocy społecznej z terenu Północnego Mazowsza(w tym z terenu powiatu)
26. Żuromińskie Centrum Kultury „Pamięci Naszych Przyjaciół”. Przegląd zespołów muzycznych w ramach koncertu. październik Żuromin młodzież, dorośli, Kategoria: konkurs muzyczny wojewódzki (w tym z terenu powiatu)
27. Starostwo Powiatowe w Żurominie Forum dla zdrowia październik Żuromin nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu powiatowy
28. Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu XVII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego listopad Bieżuń uczniowie, młodzież, kategoria: konkurs poezji uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, młodzież starsza do 30 roku życia z terenu województwa mazowieckiego (w tym z terenu powiatu)
29. Polski Czerwony Krzyż Olimpiada Zdrowego Stylu Życia - konkurs wiedzy grudzień Żuromin uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, kategoria: konkurs wiedzy powiatowy
30. Żuromińskie Centrum Kultury „Seniorzy w świątecznej akcji” – przegląd twórczości artystycznej seniorów grudzień Żuromin seniorzy z terenu powiatu, kategoria: przegląd twórczości artystycznej powiatowy
31. Powiatowa – Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie „Konkurs plastyczny na Pocztówkę Bożonarodzeniową” grudzień Żuromin uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu, kategoria: konkurs plastyczny etap powiatowy ogólnopolski, między narodowy (w tym z terenu powiatu)
32. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu Powiatowe Spotkania Recytatorskie „Samochwała” grudzień Bieżuń dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych z terenu powiatu (6-19 lat), kategoria: konkurs recytatorski powiatowy
33. Żuromińskie Centrum Kultury Mazowiecki Przegląd Świąteczny w piosence i plastyce „Mikołajki” grudzień Żuromin dzieci, młodzież, kategoria: konkurs piosenki, konkurs plastyczny dzieci i młodzież z powiatów Północnego Mazowsza (w tym z terenu powiatu)

Połączenie z Międzynarodową Stacją Kosmiczną w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 2 stycznia 2012 Zespół Szkół nr 2 w Żurominie nawiązał kontakt z astronautą NASA Danielem C. Burbank (oznaczenie krótkofalarskie KC5ZSX), przebywającym na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Od 2010 r. w szkole działa amatorski klub krótkofalarski (oznaczenie krótkofalarskie SP5PMD).  Podczas spotkania obecnych było 293 młodych ludzi oraz 43 gości, w tym operatorów stacji krótkofalarskiej. Na spotkaniu byłi obecni: Starosta Żuromiński Janusz Welenc, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Zbigniew Nosek , dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie Bożena Fijałkowska, dyrektor Gimnazjum w Bieżuniu Marek Cimochowski, wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie Danuta Ryszewska, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie Roman Lewandowski oraz dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kliczewie Janina Gorczyczewska.  Astronauta odpowiedział  na 18 pytań przygotowanych przez uczniów z Żuromina i wymienił z nimi pozdrowienia. Podczas przejścia sygnału z ISS na niebie było wyraźnie nad Polską i większością Europy. Był to pierwszy kontakt szkoły zorganizowany pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez TVP i Polskie Radio. Wideo z TVP Warszawa wemitowane o 18:55 w dniu 2 stycznia 2012 jest dostępne pod adresem: http://www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/02012012/6096792.  Około 140 osób oglądało na żywo transmisję wideo w Internecie. Zdjęcia dostępne są pod adresem http://www.ariss-eu.org/2012_01_06.htm (dół strony).

 Reportaż Ewy Michałowskiej SP5HEN w Polskim Radio o kontakcie z ISS z Żuromina:

Spotkanie choinkowo-noworoczne Polskiego Związku Niewidomych - koło Żuromin

Opublikowano .

14 stycznia w Żuromińskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie choinkowo-noworoczne Polskiego Związku Niewidomych koło Żuromin. Całość spotkania prowadził Pan Zbigniew Gręda Prezes Polskiego Związku Niewidomych -koło Żuromin. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Prezes Polskiego Związku Niewidomych okręg mazowiecki Pan Sylwester Peryt, Pani Dorota Data-Pawlak, sekretarz związku Pan Henryk Pietrzak skarbnik Związku oraz Pan Janusz Welenc Starosta Żuromiński, Pan Mieczysław Olszlegier Wicestarosta, Pan Zbigniew Nosek Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, Pani Maria Jędrzejewska Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.

Polski Związek Niewidomych – koło Żuromin wręczył odznaczenia „Przyjaciel Niewidomych” Staroście i Wicestaroście Żuromińskiemu, Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oraz Honorową Srebrną Odznakę Polskiego Związku Niewidomych Pani Halinie Kawczyńskiej.

Członkowie koła Żuromin otrzymali upominki noworoczne a dzieci mikołajkowe prezenty, wśród których były też paczki przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Przywitowskiego.

DSC04528.JPGDSC04530.JPGDSC04531.JPGDSC04533.JPG

DSC04534.JPGDSC04535.JPGDSC04538.JPGDSC04540.JPG

DSC04542.JPGDSC04544.JPGDSC04562.JPGDSC04564.JPG

DSC04565.JPGDSC04569.JPGDSC04570.JPGDSC04572.JPG

KONKURS O LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Opublikowano .

KONKURS O LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DLA MAZOWIECKICH PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI ZA NAJLEPSZY PRODUKT ROKU 2011 Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu Województwa Mazowieckiego. Szeroka formuła konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności. Zgłoszenia do Konkursu należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej w terminie do dnia 29 lutego 2012 roku. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich pod numerami telefonów: (22) 59 -79 -339 lub (022) 59 -79- 660 bądź drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

Regulamin konkursu Regulamin konkursu (264.58 KB)

Zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Żuromińskiego na 2012r.

Opublikowano .

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin - Wiadrowo - Osówka - 1,7 km - pomoc finansowa Gminy i Miasta Żuromin - 500 000,00 zł;
 2. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Głęboka wraz z drogą dojazdową Nr 4618W Pietrzyk - Szoniec - Dębówka - 3 km;
 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny - Dąbrowice - Syberia w miejscowości Dąbrowice - etap I - kanalizacja deszczowa;
 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4613W Brudnice - Sinogóra - Kipichy - opracowanie projektu wraz z kosztorysem na odcinku 12 km drogi;
 5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo - Sławęcin - Zgliczyn - w miejscowości Sadłowo - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem;
 6. Remont drogi powiatowej Nr 4605W Zieluń - Kozilas - Chojnowo na odcinku Kozilas - Straszewy - 0,53 km;
 7. Remont drogi powiatowej Nr 4606W Zielona - Gościszka - Zalesie - Jabłonowo na odcinku Gościszka - Bagienice - 0,33 km- pomoc finansowa Gminy Kuczbork - Osada - 30 000,00 zł;
 8. Remont drogi powiatowej Nr 4638W Gradzanowo - Siemiątkowo - Wolany na odcinku Siemiątkowo - Wolany - 0,5 km;
 9. Remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo - Swojęcin - Bieżuń na odcinku Bieżuń - Strzeszewo - 1 km;
 10. Nadbudowa budynku administracyjnego w części biurowo-garażowej i części warsztatowej - Żuromin ul. Olszewska 7 - etap I - termomodernizacja
 11. Kontynuacja budowy hali sportowej przy LO w Żurominie - projekt realizowany przez powiat żuromiński w 85% ze środków unijnych - pomoc finansowa Gminy i Miasta Żuromin - 220 000,00 zł
 12. Budowa ogrodzenia budynku LO w Żurominie od ul. Licealnej i ul. Wyzwolenia
 13. Podłączenie centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie - stosowne porozumienie Zarząd Powiatu podpisał w Żuromińskimi Zakładami komunalnymi
 14. Zakup sprzętu reprodukcyjnego dla potrzeb geodezyjno-kartograficznych
 15. Remont schodów wejściowych do internatu ZSP w Żurominie
 16. Remont kotłowni w LO w Bieżuniu
 17. Opracowanie projektu budowy zadaszenia dla mieszanki solnej w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie
 18. Rozwój elektronicznej administracji w Samorządzie Województwa Mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez Województwo Mazowieckie ze środków unijnych w partnerstwie z Powiatem Żuromińskim
 19. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt realizowany przez Województwo Mazowieckie ze środków unijnych w partnerstwie z Powiatem Żuromińskim
 20. Wyposażenie hali sportowej przy LO w Żurominie
 21. Modernizacja drogi powiatowej Nr 4636W Zielona - Osówka. Stosowną umowę Zarząd Powiatu podpisał z firmą Żuromin Sp. z o.o. (Gamesa), która będzie realizowała to zadanie.
 22. Przebudowa dróg powiatowych nr 4636W Zielona - Osówka i nr 4609W Osówka - Lubowidz w m. Osówka - pomoc finansowa Gminy Lubowidz w wysokości 200 000,00 zł
 23. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo - Swojęcin - Bieżuń w m. Swojęcin - budowa chodnika przy Szkole Podstawowej;
 24. Pomoc finansowa w wysokości 50 000,00 zł dla Miasta i Gminy Bieżuń z przeznaczeniem na kapitalny remont mostu na rzece Wkrze;
 25. Remont posadzek w garażach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie
 26. Wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana dachu nad salą gimnastyczna w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu;
 27. Opracowanie projektu budowy drogi przeciwpożarowej oraz remont chodnika na placu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie;
 28. Opracowanie projektu budowy dachu oraz termomodernizacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku warsztatów szkolnych oraz opracowanie projektu dobudowy kotłowni węglowej wraz z przyłączem c.o. do budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej;
 29. Opracowanie projektu budowy dachu oraz termomodernizacji budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.
 30. Powierzchniowe utrwalenia dróg powiatowych: 4614W Brudnice-Bądzyn-Lubowidz na odcinku Bądzyn-Lubowidz , 4604W Będzymin-Rozwozin-Cieszki na odcinku Rozwozin-Cieszki , 4616W Raczyny-Dąbrowice-Syberia na odcinku Raczyny-Dąbrowice, 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Kliczewo Małe-Olszewko oraz 4621W Chromakowo-Mojnowo-Lutocin na odcinku Mojnowo-Lutocin
 31. Remonty dróg powiatowych: 4601W Nowa Wieś-Działdowo na odcinku Łążek-granica powiatu oraz 4620W Poniatowo-Lutocin na odcinku Poniatowo-Chromakowo
 32. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3013W Pólka Raciąż-Pijawnia-Jaworowo wraz z mostem w miejscowości Ossowa
 33. Remont elewacji budynku kotłowni w LO Żuromin, schodów, łącznika oraz ogrodzenia szkoły
 34. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie
 35. Opracowanie dokumentacji i projektu na budowę chodnika w miejscowości Chamsk przy drodze powiatowej

Budżet powiatu na 2012 roku uchwalony przez Radę Powiatu

Opublikowano .

Dochody budżetowe - 36 863 243 zł. Wydatki budżetowe - 38 955 786 zł. Za przyjęciem budżetu powiatu głosowało 12 radnych powiatu, a 5 było przeciw. Udział wydatków inwestycyjnych i remontowych w budżecie powiatu wynosi 20,34 %. Prognoza zadłużenia budżetu powiatu na koniec 2012r. wynosi 10,27% w stosunku do możliwości ustawowych, która wynosi 60%.

Zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Żuromińskiego na 2012r.

Zarząd Powiatu podpisał umowę z Żuromińskimi Zakładami Komunalnymi

Opublikowano .

Umowa została podpisana w celu połączenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Żurominie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie. do sieci centralnego ogrzewania kotłowni miejskiej. Realizacja tego zadania przewidziana jest w 2012 roku w celu racjonalizacji kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Pozwoli to zmniejszyć wydatki z budżetu powiatu na bieżące funkcjonowanie w/w podmiotów.