Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu

9 czerwca 2023 (piątek) urząd będzie czynny

do godziny 14:00.

Kasa urzędu będzie czynna do godziny 13:30.

budowa krytej plywalni plan basenu

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Libros Lege w powiecie zakończony

Opublikowano .

W dniu 28 kwietnia zakończyły się eliminacje w konkursie głośnego czytania po angielsku Libros Lege organizowanego przez Powiatowo-Miejską Bibliotekę Publiczną w Żurominie. Więcej informacji oraz relacja fotograficzna z konkursu na stronie organizatora

Umowa na zmianę dachu budynku przy ulicy Olszewskiej 9/11 podpisana

Opublikowano .

W dniu 26 kwietnia 2011r. Zarząd Powiatu podpisał umowę na wykonanie inwestycji pn:„Przebudowa więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11 wraz z jego termomodernizacją”z firmą Budowlana Import-Export Sp.z o.o. 09-140 Raciąż, ul.Płocka 33 za cenę brutto w wysokości: 214.118,66 zł (słownie:dwieście czternaście tysięcy sto osiemnaście złotych 66/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 01.08.2011r.

Plan Inwestycyjny i Plan Finansowy Szpitala Żuromińskiego na 2011r. zatwierdzony

Opublikowano .

Podczas VII sesji w dniu 26 kwietnia 2011r. Rada Powiatu Żuromińskiego zatwierdziła Plan Inwestycyjny i Plan Finansowy na 2011r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Po rozpoznaniu się z opinią biegłego rewidenta zatwierdziła także sprawozdanie finansowe SPZZO w Żurominie na 2010r.

Priorytet VII PO KL - ogłoszenie konkursu

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 13 czerwca do 22 lipca 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” na temat: „Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób)” – ogłoszenie w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VII_pol Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VII_pol (42.96 KB) 

Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VII_ang Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VII_ang (39.68 KB) 

Finał Konkursu Ortograficznego rozstrzygnięty

Opublikowano .

W wyniku przeprowadzonego w dniach 18 i 19 kwietnia br. finału IX Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego wyłoniono Powiatowego Mistrza Ortografii 2011 r. oraz miejsce drugie i trzecie w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe

– Lucjan Ważny (SP Bieżuń) - I miejsce Powiatowy Mistrz Ortografii

– Alicja Góralska (SSP Będzymin) - II miejsce

– Krzysztof Bielikowicz (SP Nr 2 Żuromin) - III miejsce

P1130594.JPGP1130595.JPGP1130596.JPGP1130597.JPG

Thumbs.db

 

Gimnazja

– Agata Leszczyńska (Nr 2 Żuromin)- I miejsce Powiatowy Mistrz Ortografii

– Ewelina Świtalska (Zielona)- II miejsce

– Daniel Serszeń (Lutocin)- III miejsce

{jgibox title:=[
] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2011/orto/gimnazja] cols:=[4]} {/jgibox}
 

Szkoły Ponadgimnazjalne

– Katarzyna Tuszyńska (LO Żuromin) - I miejsce Powiatowy Mistrz Ortografii

– Krzysztof Gutowski (ZSP Zielona) - II miejsce

– Sylwia Wiśniewska (LO Żuromin) - III miejsce

{jgibox title:=[] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2011/orto/ponadgimnazjalne] cols:=[4]} {/jgibox}

Dodatkowe środki na remont dróg powiatowych - propozycje Zarządu Powiatu

Opublikowano .

Zarząd Powiatu w dniu 15.04.2011r. zaopiniował projekt zmian w budżecie powiatu na 2011r. proponując Radzie Powiatu wprowadzenie dodatkowych środków w kwocie ponad 530 tys. zł na remont dróg powiatowych m.in.:

- Odnowa nawierzchni powierzchniowym utrwalaniem dróg: Siemiątkowo-Gradzanowo, Kuczbork-Nidzgora, Brudnice-Bądzyn

- Remonty cząstkowe i naprawa nawierzchni dróg m.in.: Kozilas-Straszewy, Olszewo-Kosewo

- Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Płociczno-Mleczówka

- Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Straszewy

Już niebawem plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie

Opublikowano .

Powiat Żuromiński otrzymał dofinansowanie w kwocie 63 850zł w ramach złożonego w 2010r. wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2011 na utworzenie szkolnego placu zabaw. Wniosek dotyczący Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie składany był w ramach przyjętego Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Utworzony w ramach pozyskanych środków szkolny plac zabaw ma umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych. Powinien być wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdzalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.