Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Odbiór techniczny przebudowanych dróg w Siemiątkowie

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4635W od drogi nr 561 – Sokołowy Kąt – Siemiątkowo i nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg na skrzyżowanie typu „MINI RONDO” w m. Siemiątkowo”. W dniu 29 listopada 2011r. dokonano technicznego odbioru ww. inwestycji. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski 06-450 Glinojeck Ul. Nadrzeczna 12, która zrealizowała niniejsze zadanie za łączną cenę brutto 2 393 442,33 zł.

Siemiatkowo 2011 odb tech_001.JPGSiemiatkowo 2011 odb tech_004.JPGSiemiatkowo 2011 odb tech_006.JPGSiemiatkowo 2011 odb tech_027.JPG

Siemiatkowo 2011 odb tech_035.JPGSiemiatkowo 2011 odb tech_038.JPGSiemiatkowo 2011 odb tech_040.JPG

Rostrzygnięcie X edycji powiatowego konkursu rysunkowego "O puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu"

Opublikowano .

W dniu 29 listopada 2011 roku zostały wręczone nagrody w konkursie rysunkowym organizowanym przez Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. Celem konkursu było propagowanie problematyki powszechnej ochrony ludności, umiejętności rozpoznawania oraz zrozumienia bezpieczeństwa w momencie różnego rodzaju zagrożeń, skutków z nimi związanych. Do konkursu włączyły się 24 szkoły z terenu powiatu żuromińskiego. Laureaci najlepszych prac z rąk Starosty Żuromińskiego otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
Starosta składa serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów i opiekunów oraz organizatorom, którzy włączyli się w uczestnictwo w konkursie.

P1150221.JPGP1150222.JPGP1150223.JPGP1150224.JPG

P1150225.JPGP1150226.JPGP1150227.JPGP1150228.JPG

P1150229.JPGP1150230.JPGP1150231.JPGP1150232.JPG

P1150233.JPGP1150234.JPGP1150235.JPGP1150236.JPG

P1150237.JPGP1150238.JPGP1150239.JPGP1150241.JPG

P1150242.JPG

{jgibox title:=[
] style:=[width:530px]}
 
   Miejsce I - Mączewski Rafał Szkoła Podstawowa w Lutocinie wiek 7-9 lat 
 Miejsce I - Robert Rybicki Zespół Szkół Specjalnych
 
Miejsce I - Skowrońska Weronika Gimnazjum w Lutocinie 
 
Miejsce I - Twarożyńska Weronika Zespół Placówek Oświatowych w Zielonej wiek 10- 12 lat
   
Miejsce II - Iwona Kratkowska Zespół Szkół Specjalnych
 
Miejsce II - Magdalena Ogrodowczyk Gimnazjum w Kuczborku 
 
  Miejsce II - Marcin Ławicki szkoła Podstawowa w Gościszce wiek 10-12 lat
 Miejsce II - Szpejna Alicja Szkoła Podstawowa w Bieżuniu wiek 7-9 lat
  Miejsce III - Gorzka Anna Gimnazjum w Kuczborku 
 
Miejsce III - Krukowska Wiktoria wiek 7-9 lat 
 
Miejsce III - Kumor Patryk Szkoła Podstawowa w Lutocinie wiek 10-12 lat
{/jgibox}

Remont drogi powiatowej Olszewo-Kosewo-Zielona

Opublikowano .

W dniu 29 listopada 2011r. dokonano technicznego odbioru prac związanych z realizacją zadań pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona na odcinku 681,00m” oraz ,,Remont drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona na odcinku 318,00mb”–roboty uzupełniające. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31,13-200 Działdowo, które wykonało obydwa zadania za łączną kwotę w wysokości 165 436,54 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 54/100).

Olszewo - Kosewo 2011 (1).JPGOlszewo - Kosewo 2011 (2).JPG

Dodatkowe środki na remonty na drogach powiatowych

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego na sesji w dniu 18.11.2011r. wprowadziła dodatkowe środki finansowe w kwocie 52 tys. zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo – Swojęcin – Bieżuń w m. Strzeszewo a także kwotę 10 tys. z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin - Zgliczyn w m. Sadłowo.

Podpisanie umowy "Remont drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona na odcinku 318,00mb"

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego  w dniu 25 listopada 2011r. podpisał umowę  na  wykonanie ,,Remont drogi powiatowej nr 4628W  Olszewo-Kosewo-Zielona na  odcinku 318,00mb” –roboty uzupełniające  z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. ul. Lidzbarska 31,13-200 Działdowo za  cenę brutto w wysokości: 51.728,27zł słownie: (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 27/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.12.2011r. 

Kolejny pobór krwi w powiecie

Opublikowano .

W dniu 20 listopada br. odbył się pobór krwi w którym uczestniczyło 58 krwiodawców. Zebrano 26,1 litrów krwi. Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi dziękuje wszystkim tym uczestnikom poboru, którzy przyczynili się do oddawania krwi. Następny pobór zaplanowano wstępnie na 19.02.2012r.