Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje powiatu

Zarząd Powiatu podpisał umowę z Żuromińskimi Zakładami Komunalnymi

Opublikowano .

Umowa została podpisana w celu połączenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Żurominie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie. do sieci centralnego ogrzewania kotłowni miejskiej. Realizacja tego zadania przewidziana jest w 2012 roku w celu racjonalizacji kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. Pozwoli to zmniejszyć wydatki z budżetu powiatu na bieżące funkcjonowanie w/w podmiotów.
e-max.it: your social media marketing partner