budowa krytej plywalni plan basenu

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Apel o pomoc dla powiatu w Białobrzegach

Opublikowano .

Apel do Mieszkańców powiatu żuromińskiego o pomoc
dla osób poszkodowanych podczas klęski huraganu na terenie powiatu w Białobrzegach gmina Radzanów i Stara Błotnica (woj. mazowieckie).
Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współudziale, Komendy Hufca ZHP, Komendy Powiatowej PSP w Żurominie w Żurominie, organizuje zbiórkę niezbędnych artykułów spożywczych (z długą datą ważności do spożycia).
Zbiórka artykułów spożywczych odbędzie się w dniach od 10.08.2011 r. do 13.08.2011 roku.
Wyznaczone miejsca zbiórek to:
Wolontariusze na terenie sklepów: Biedronka, Polo Market, PPH Kaziemierz Zieliński ul. Wyzwolenia 40.
Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie (budynek Komendy Powiatowej PSP w Żurominie); ul. Warszawska 25; od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

Starosta Żuromiński

                                                                                            /-/ Janusz Welenc

Nowy plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 08 sierpnia 20011r. podpisano umowę  na  wykonanie Budowa szkolnego placu zabaw 240m2 w ramach programu rządowego ,,RADOSNA SZKOŁA”  z firmą  Wehrfritz Sp z o.o. ul.Przylaszczkowa 60,51-250 Wrocław za  cenę brutto w wysokości: 119.995,00zł: (sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
Zakończenie robót zostało ustalone w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

WIZUALIZACJA 1.jpgWIZUALIZACJA 2.jpgWIZUALIZACJA 3.jpgWIZUALIZACJA 4.jpg

Termomodernizacja budynku Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie

Opublikowano .

Zakończyły się prace, związane z inwestycją Zarządu Powiatu Żuromińskiego z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie”. Roboty dociepleniowe wykonała firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TYMBUD”, Wojciech Szwech, ul. 1 Maja 7A, 09-400 Płock, za łączną kwotę 32 230,85 zł Zadanie to zostało wsparte w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 25 784,00 zł.

POD (1).JPGPOD (2).JPGPOD (3).JPGPOD.JPG

Thumbs.db

Podpisanie umowy na dostawy sprzętu w ramach projektu informatyzacji urzędów

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

1 sierpnia o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W spotkaniu uczestniczył ze strony Wykonawcy - firmy Kapsch Sp. z o.o. - Pan Waldemar Maliszewski. Zamawiającego - Zarządu Powiatu Żuromińskiego - reprezentowali Starosta Żuromiński - Pan Janusz Welenc oraz Wicestarostwa Żuromiński - Pan Mieczysław Olszlegier. Umowę kontrasygnowała Skarbnik Powiatu Żuromińskiego Pani Irena Brejna. W spotkaniu uczestniczyli także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu żuromińskiego, przewodniczący rad gmin z terenu powiatu, koordynatorzy gminni projektu oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Projekt którego umowa dotyczy, jest realizowany w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działanie 2.2. „Rozwój e-usług”– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przedmiot umowy opiera na kwotę - 1 282 410,30 zł i dotyczy części B zamówienia publicznego - dostawa sprzętu komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń biurowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a sześcioma gminami powiatu żuromińskiego. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010-2011. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania administracji samorządowej poprzez:

  • budowę i rozwój elektronicznej administracji,  
  • unowocześnienie i ujednolicenie infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Żurominie i Urzędów Gmin biorących udział w projekcie.  

Celem szczegółowym projektu jest rozwój e-usług dla mieszkańców poprzez uruchomienie portali obsługi interesanta przez Internet wraz z udostępnieniem formularzy elektronicznych oraz Biuletynów Informacji Publicznej. Realizacja projektu umożliwi blisko 40 tys. mieszkańcom powiatu żuromińskiego załatwienie spraw urzędowych w powiecie i w gminie bez wychodzenia z domu. Projekt przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia informacyjnego w powiecie i zwiększy dostęp do publicznej sieci teleinformatycznej dzięki utworzeniu 8 punktów publicznego dostępu do Internetu (tzw. infomatów), w pełni przystosowanych do obsługi przez różne grupy osób niepełnosprawnych.  

P1140686.JPGP1140687.JPGP1140688.JPGP1140689.JPG

P1140690.JPGP1140692.JPGP1140693.JPGThumbs.db

sprzet_002.jpgsprzet_003.jpgsprzet_004.jpgsprzet_014.jpg

sprzet_016.jpgsprzet_017.jpgsprzet_019.jpgsprzet_020.jpg

sprzet_021.jpg

Poddziałanie 8.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 28 lipca do 25 sierpnia 2011 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 8.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu 8.2.1 PO KL - ogłoszenie konkursu (165.31 KB)