AKTUALNOŚCI

Wycieczka po wiedzę - półfinaliści konkursu Mechanicznego i Mechatronicznego

Opublikowano .

9 marca 2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie odbyła się II edycja konkursu wiedzy Mechatronicznej i Mechanicznej w zakresie pojazdów i maszyn.

Do półfinału przystąpiło 6 uczniów 3 klasy technikum mechatronicznego, pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów mechatroniczno-samochodowych pana Romana Bartkowskiego. Aby przejść do następnego etapu uczniowie musieli uzyskać min. 60 pkt. Wszyscy uczestnicy osiągnęli wynik wyższy niż przewidywalne minimum i 6 kwietnia zostali zaproszeni do finału, który odbędzie się w gmachu Politechniki Warszawskiej.

 1. Jura Kamil
 2. Łukaszewski Piotr
 3. Maranowski Hubert
 4. Opalski Hubert
 5. Sokołowski Sebastian
 6. Tyrajski Adam

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy udanego startu w finale.

IMG 1462 Kopiowanie

Kampania „Stop pożarom traw”!

Opublikowano .

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.
W 2016 roku powstały 36 442 pożary traw.
Spłonęło 12 036 ha traw.
W 2016 roku odnotowano 6 ofiar śmiertelnych i 81 rannych.
Należy pamiętać, że: – wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł.
– jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet na 10 lat.

Strona poświęcona kampanii:  http://www.stoppozaromtraw.pl/

Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Harcerskich zakończony

Opublikowano .

W dniu 1 kwietnia w sali gimastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie odbył się Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Harcerskich organizowany przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Żurominie. Nagrody ufundował Powiat Żuromiński. Wyniki turnieju przedstawiają sie następująco:

DSC 0080DSC 0083DSC 0085DSC 0087DSC 0089DSC 0095DSC 0097DSC 0098DSC 0099DSC 0101DSC 0102DSC 0106DSC 0108

XXV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 30 marca odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 8 lutego 2017r.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XXIV/2017 z obrad Sesji.
 6. Godz. 13.00 – Pan Zbigniew Białczak – Dyrektor SPZZOZ w Żurominie - Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2016r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wynajem lokalu położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Kuczborku – Osadzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 w Powiecie Żuromińskim.
 9. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie za rok 2016 i wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie.
 11. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej w Żurominie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie i jej likwidacji. 

IMG 1420IMG 1421IMG 1422IMG 1423