budowa krytej plywalni plan basenu3

Basen Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Szkolenie pn. "Inspiratornia młodzieżowej aktywności. Rola samorządów uczniowskich i młodzieżowej rady oraz możliwe obszary ich współpracy"

Opublikowano .

IMG 9306 IMG 9419

 

17 listopada 2022r. w sali konferencyjnej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie zostało zorganizowane przez Młodzieżową Radę Powiatu Żuromińskiego oraz Starostwo Powiatowe w Żurominie szkolenie pn."Inspiratornia młodzieżowej aktywności. Rola samorządów uczniowskich i młodzieżowej rady oraz możliwe obszary ich współpracy". W szkoleniu wzięły udział samorządy uczniowskie, zainteresowani uczniowie, nauczyciele  z szkół podstawowych i szkół średnich z terenu powiatu żuromińskiego. Zadanie jest realizowane w ramach zadania współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i budżetu Powiatu Żuromińskiego pn. „WZMACNIANIE KOMPETENCJI RADNYCH MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO i JEJ OPIEKUNA”.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka 

Uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym uczniom.

Opublikowano .

thumb IMG20221118100956 IMG20221118100957

 

W dniu 18 listopada 2022r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez powiat żuromiński. Nagrody wręczył Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus. 

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

Opublikowano .

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg będą pełnione w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32, tel. 23 657-23-19

Wykaz osób kierujących akcją zimowego utrzymania dróg:

  1. Jarzynka Wojciech, Kierownik Robót POD, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 606-389-075
  2. Drążewski Tomasz, Majster, tel. 23 657-23-19, tel. kom. 604-509-327
  3. Górka Jan, Majster, tel. 23 657-23-19
  4. Pączkowski Michał, Kierowca-dróżnik, tel. 23 657-23-19

Wykaz dróg powiatu żuromińskiego z wyznaczonymi odcinkami i ich kategoriami odśnieżania oraz z trasami przejazdu i miejscami posypywania niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych dostępne są do wglądu w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie oraz w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie.