Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Budowa pływalni w Powiecie Żuromińskim

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żurominskiego pozyskał darowiznę od Firmy Polenergia , budującej farmę wiatrową na naszym terenie w wysokości 2,8 mln złotych z przeznaczeniem na budowę pływalni. To dobry początek i szansa na realizację tej ważnej i potrzebnej inwestycji. Przed nami działania w celu pozyskania pozostałej części środków finansowych. 

Zdjęcie poglądowe

Bydgoszcz: basen olimpijski Astoria prawie gotowy - Inwestycje

Kosewo

Opublikowano .

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku zrealizowany został III etap przebudowy drogi powiatowej w m. KOSEWO. Wartość zrealizowanych robót to ok. 300 tys. złotych, które można było zaangażować dzięki oszczędnościom na innych inwestycjach. Zadanie obejmowało dokończenie prac kanalizacyjnych, budowę zjazdów do posesji po lewej stronie miejscowości i dokończenie chodnika również po tej stronie Kosewa

135866145_2629501890642919_5800538006658798702_n.jpg135887634_2629501947309580_8578727705347309529_n.jpg

Stacja meteorologiczna monitoringu suszy w m. Zielona gmina Kuczbork Osada

Opublikowano .

W powiecie Żuromińskim została zamontowana stacja meteorologiczna w miejscowości Zielona, która docelowo zasili danymi krajowy system. Tego typu urządzenia umożliwią rolnikom wiarygodne udokumentowanie wpływu braku wody na drastyczny spadek plonów. System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG).

http://meteor.iung.pulawy.pl/view.php?s=211&fbclid=IwAR0bOU57wAid29jiXzU5t7a66-Cx2JGP0y49i5PSy_VhgQNPjk3Fo9_p35E

Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego 30.12.2020

Opublikowano .

W dniu 30 GRUDNIA 2020r. ( ŚRODA ) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Żurominie odbyła się Sesja z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 11 grudnia 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.  
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 7. Podjęcie Apelu w sprawie zmiany przepisów dotyczących projektowania
  i budowy kanałów technologicznych przy drogach powiatowych i gminnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.  

W ZAŁĄCZENIU PODJĘTY APEL.    

Apel.pdf

Pełne serduszko nakrętek przed urzędem

Opublikowano .

Pierwsza partia nakrętek zgromadzonych w czerwonym serduszku zlokalizowanym przed Starostwem Powiatowym w Żurominie została wybrana. Odzew mieszkańców na akcję był bardzo dobry, ponieważ serduszko zapełniło się bardzo szybko.

Zachęcamy Państwa do dalszego angażowania się w tę szczytną, charytatywną akcję.

IMG 4018IMG 4019IMG 4023IMG 4024IMG 4025

Przebudowa drogi powiatowej w m. Kosewo

Opublikowano .

Zakończono w terenie prace, związane z wykonaniem zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628W Olszewo – Kosewo – Zielona w miejscowości Kosewo na odcinku od km 1+162,00 do km 1+864,00". Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin, a wartość wyniosła 299 314,60 zł.

Na ww. inwestycję Zarząd Powiatu Żuromińskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 118 167,00 zł w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury. Pozostałe środki stanowią wkład pochodzący z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.

Kosewo 2020 1Kosewo 2020 2Kosewo 2020 3Kosewo 2020 4Tablica RFIL Kosewo 1Tablica RFIL Kosewo 2