Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Zawarcie umowy na: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4624W Swojęcin – Obręb – Jonne – odcinek od km 4+160,00 do km 4+751,63”

Opublikowano .

 IMG 2436IMG 2445

 

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 grudnia 2023r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:Rozbudowa drogi powiatowej nr 4624W Swojęcin – Obręb – Jonne – odcinek od km 4+160,00 do km 4+751,63”z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, w której zaoferowano kwotę brutto w wysokości 2.450.480,93zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 93/100 ).Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 8 miesięcy.

WSPARCIE ORGANU PROWADZĄCEGO ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W BIEŻUNIU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Opublikowano .

W dniu 30.11.2023r. Powiat Żuromiński podpisał umowę o udzielenie dotacji celowej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu.

Powiatowe Wigilijne Kolędowanie 2023

Opublikowano .

20231208 17260420231208 173815

 

8 grudnia 2023 r. odbyła się trzecia powiatowa Wigilia zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współpracy ze Stowarzyszeniem „START!” , współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W Wigilii udział wzięli mieszkańcy powiatu żuromińskiego z różnych grup społecznych, zaproszeni goście oraz gospodarze przedsięwzięcia Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski i Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus.

Mottem przewodnim wspólnego kolędowania była integracja ludzi, wyzwalanie w nas wszystkich pozytywnych emocji pełnych życzliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Tegoroczne Powiatowe Wigilijne Kolędowanie było czasem wzbogacenia duchowego, zjednoczenia społeczności powiatu i łączenia pokoleń.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości oraz przemówień. Uroczystość uświetnił występ młodych artystów z powiatu żuromińskiego: Alicji Dramińskiej, Zuzanny Budzich, Weroniki Węgrzyn, Zuzanny Pesty przy akompaniamencie orkiestr dętych OSP Lutocin i Lubowidz., Huberta Spychały oraz uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie.

W wykonaniu kolęd zaprezentowały się również: Chór Emmaus z Żuromina, Koło Gospodyń Wiejskich „Gościszanki” z Gościszki, Chór „Magnificat” działający przy parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Antoniego w Żurominie oraz orkiestra dęta OSP Lubowidz i Lutocin.

Na zakończenie Powiatowego Wigilijnego Kolędowania odbył się poczęstunek dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia przygotowany przez Restaurację Zacisze Zielińscy.

Bardzo dziękujemy Wszystkim za tak liczne przybycie. Składamy serdeczne podziękowania sponsorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia.

 

20231208 16301420231208 16301520231208 16302020231208 16365720231208 163813

Akcja "Różowe Skrzyneczki"

Opublikowano .

1

 

Młodzieżowa Rada Powiatu w ramach przedsięwzięcia promującego swoją działalność przekazała do szkół średnich z terenu Powiatu Żuromińskiego 15 sztuk „Różowych Skrzyneczek” wraz z wyposażeniem .

Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie wykluczeniu edukacyjnemu spowodowanemu absencją dziewczynek w czasie miesiączki. Młodzieżowa Rada Powiatu chce promować właściwe podejście do okresu, bez uprzedzeń, bez stresu i wspierać koleżanki w jednakowym dostępie do środków czystości potrzebnych w czasie miesiączki.

Młodzieżowa Rada Powiatu dzięki Staroście Żuromińskiemu – Panu Jerzemu Rzymowskiemu i Wicestaroście Żuromińskiemu – Panu Ireneuszowi Rejmus przekazała „Różowe Skrzyneczki” do: Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie, Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie oraz do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.

 

1 Technikum2 ZS Zielona3 LO Bieżuń4 LO Żuromin5 ZSS Żuromin6 CKZiU

Wręczenie nagród laureatom Konkursu Ekologicznego „Mniej odpadów-czyste środowisko”

Opublikowano .

IMG 2390

 

W dniu 6 grudnia w odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu   Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów z terenu powiatu żuromińskiego „Mniej odpadów-czyste środowisko”. Nagrody dla laureatów Konkursu Ekologicznego zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Wręczenia nagród i dyplomów dokonał Starosta Żuromiński - Jerzy Rzymowski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszym konkursie. Liczymy na to, że otrzymane nagrody pozwolą Wam na kreatywne tworzenie i rozwijanie swoich zdolności plastycznych.

 

IMG 2336IMG 2340IMG 2342IMG 2345IMG 2346IMG 2350IMG 2354IMG 2355IMG 2360IMG 2361IMG 2364IMG 2371IMG 2372IMG 2377IMG 2378IMG 2383IMG 2384

Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn.:„Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork – odcinek od km 18+293,00 do km 18+731,32”

Opublikowano .

IMG 2313IMG 2315

 

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 4 grudnia 2023r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork – odcinek od km 18+293,00 do km 18+731,32”

z firmą PPHU ORION Robert Rochoń Karniszyn Parcele ,nr 10/a, 09-320 Bieżuń, w której zaoferowano kwotę brutto w wysokości 995.534,37zł ( słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 37/100). Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 5 miesięcy.