kwiecień 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

XV edycja Konkursu Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021

Opublikowano .

laur

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje kolejną już edycję konkursu dla mazowieckich producentów żywności. Konkurs zaplanowany został z myślą o  jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego.

Udział w  konkursie mogą brać nie tylko firmy komercyjne, ale także podmioty, organizacje zajmujące się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takie jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, osoby fizyczne.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zachęcamy do udziału w konkursie, szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod adresem https://mazovia.pl/pl/konkursy/konkurs-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego.html

Zajęcia praktyczne w jednostce patronackiej 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu

Opublikowano .

23 lutego klasa IIA Oddziału Przygotowania Wojskowego LO im. Władysława Orkana w Bieżuniu wzięła udział w zajęciach praktycznych w jednostce patronackiej 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu.

Uczniowie klasy wraz z wychowawcami tego dnia mieli zajęcia z zakresu postaw strzeleckich: leżąca, klęcząca, stojąca. Drugim elementem zajęć było składanie i rozkładanie broni. Instruktorzy z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów zwracali uwagę na prawidłowe postawy podczas wykonywania strzelania oraz zgrywania przyrządów celowniczych. W tym celu uczniowie mieli pokazany na monitorze przybliżony obraz tarczy i w ten sposób korygowali błędy.

W czasie wykonywania drugiego elementu ćwiczeń składanie i rozkładanie broni uczniowie zapoznani byli z poszczególnymi elementami kałasznikowa AK 47. Mogli zapoznać się i nazwać wszystkie elementy broni oraz próbowali ją samodzielnie złożyć.

12356