DBAJMY O SIEBIE - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące COVID-19

SZCZEPIMY SIĘ - WAŻNE INFORMACJE, PUNKTY SZCZEPIEŃ I INFOLINIE

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

budowa krytej plywalni plan basenu3

Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.

 

kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

„Termomodernizacja Placówek Oświatowych Prowadzonych przez Powiat Żuromiński”

Opublikowano .

W ramach programu inwestycyjnego „Termomodernizacja Placówek Oświatowych Prowadzonych przez Powiat Żuromiński”, w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych
im. Jana Pawła II w Żurominie, rozpoczęto prace termomodernizacyjne budynku szkoły. Prace mają na celu utrzymanie optymalnej temperatury powietrza w budynku szkoły, poprzez ocieplenie dachu. Spowoduje to obniżenie kosztów nakładanych na ogrzanie budynku zimą. Modernizacji ulegnie również oświetlenie w budynku szkoły. Wszystkie lampy zostaną wymienione na nowoczesne oświetlenie typu LED. Na dachu budynku zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, dzięki czemu koszty energii elektrycznej również zostaną obniżone.

Termomodernizacja zapewni efekt ograniczenie zużycia energii i kosztów użytkowania budynku, ale również podniesienie jakości środowiska wewnętrznego i zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko zewnętrzne.

20220705 11315420220705 11320220220705 11334120220705 11423820220705 13050920220705 130526

„Mazowsze dla sportu 2022”

Opublikowano .

W dniu 4 lipca 2022r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej . Przedmiotem Umowy jest udzielenie powiatowi żuromińskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia od nazwą: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie”. Całkowita wartość zadania wynosi 400 000,00 zł, w tym otrzymana pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego to 300 000,00 zł. W ramach zadania planowana jest między innymi naprawa warstwy podbudowy boiska, położenie nowej nawierzchni poliuretanowej oraz wymiana uszkodzonych elementów ogrodzenia. Termin realizacji zadania upływa z dniem 1 grudnia 2022r.

 Zdjecia boisko umowa 2 1

Podpisanie umów na dofinansowanie remontu 2 dróg powiatowych

Opublikowano .

W dniu 4 lipca 2022r. w Żurominie, Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Adamem Struzikiem - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (reprezentowanym przez Pana Konrada Wojnarowskiego – Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego) umowy o dofinansowanie zadań drogowych pn.

 1. Remont drogi powiatowej Nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo
 2. Remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo – Swojęcin – Bieżuń 

Podsumowanie XII Powiatowego Rajdu Rowerowego cz. I

Opublikowano .

3 lipca 2022 r. odbył się XII Powiatowy Rajd Rowerowy.

W tym roku pogoda wyjątkowo sprzyjała miłośnikom jazdy na rowerze. Po ponad trzydziestostopniowych upałach, piątkowych i sobotnich burzach nastąpił znaczny spadek temperatury powietrza. Rowerzyści zatem zawitali na starcie w dobrych nastrojach i gotowi na wyzwania, jakie postawi przed nimi trasa. Uczestnicy wraz z opiekunami przejechali od Poniatowa przez Bądzyn, Dziwy do Nowych Konopat. Przejazd, jak co roku, odbywał się w zorganizowanych grupach. Każda z nich miała zapewnionego opiekuna.

XXXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

30 czerwca 2022r. odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego.

Z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2022 z dnia 27 maja 2022r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2021r.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy uczniom szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
  i ochroną dróg.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2022.  
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

IMG 7525IMG 7530IMG 7532IMG 7533IMG 7535IMG 7537

Utrudnienia w ruchu drogowym 3 lipca 2022 r.

Opublikowano .

„Starosta Żuromiński informuje mieszkańców miasta Żuromin oraz miejscowości Poniatowo, Brudnice, Bądzyn, Dziwy i Nowe Konopaty o utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z organizacją XII Powiatowego Rajdu", który odbędzie się w dniu 3 lipca 2022 r. w godz. 10.00-17.00 na trasie Poniatowo-Brudnice-Bądzyn-Dziwy-Nowe Konopaty.”

XII Powiatowy Rajd Rowerowy

Opublikowano .

„Starosta Żuromiński informuje mieszkańców miasta Żuromin oraz miejscowości Poniatowo, Brudnice, Bądzyn, Dziwy i Nowe Konopaty o utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z organizacją XII Powiatowego Rajdu", który odbędzie się w dniu 3 lipca 2022 r. w godz. 10.00-17.00 na trasie Poniatowo-Brudnice-Bądzyn-Dziwy-Nowe Konopaty.”

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Opublikowano .

Drogi rodzicu!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie wraz z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Mławie serdecznie zapraszają na Warsztaty Umiejętności Wychowawczych, które odbędą się w formie spotkań dla każdego kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Podczas warsztatów poruszone zostaną tematy m.in.: wspieranie rodziców i opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach  z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, stawianie granic, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. Warsztaty te dają przestrzeń do nauki dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Prowadzący podpowiedzą jak lepiej rozumieć i wspierać dzieci.
readmore