AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową Nr 4633W Karniszyn – Kobyla Łąka"

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z drogą dojazdową Nr 4633W Karniszyn – Kobyla Łąka".

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś - Łążek

Opublikowano .

W dniu 19 czerwca 2017r. w Warszawie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4601W Nowa Wieś – Działdowo na odcinku Nowa Wieś – Łążęk”, w wysokości 150 000,00 zł od w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Inwestycja ta zakresem obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku drogi o długości ok. 2,27 km oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym po obu stronach przebudowanej drogi.

Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8. Zgodnie z zawartą umową wartość zadania wynosi 615 632,12zł, a termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2017r. 

Wręczenie nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Ekologicznego

Opublikowano .

W dniu 14 czerwca 2017 roku w Konopatach odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu ekologicznego przeznaczonego dla uczniów z terenu powiatu żuromińskiego. Nagrody wręczał Starosta Żuromiński – Jerzy Rzymowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark – Dariusz Szczawiński, przedstawiciele samorządów gminnych: Bieżuń, Żuromin, Kuczbork Osada i Lubowidz. Fundatorami nagród byli: Powiat Żuromiński, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Nadleśnictwo Lidzbark i samorządy gminne.

IMG 2447

Finał powiatowy konkursu edukacyjnego p.h. "Historia i dzień dzisiejszy Żuromina i powiatu żuromińskiego"

Opublikowano .

12 czerwca 2017r. na Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie odbył się finał powiatowy konkursu edukacyjnego p.h. „Historia i dzień dzisiejszy Żuromina i powiatu żuromińskiego”. Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach dla szkół gimnazjalnych i dla szkół ponadgimnazjalnych.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych do finału stanęło 12 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie naszego powiatu.

Komisja konkursowa w składzie:

 • Aleksandra Pesta – instruktor powiatowy PMBP w Żurominie
 • Iwona Jakowska – pracownik Starostwa Powiatowego w Żurominie
 • Renata Mendalka – pracownik Urzędu Gminy i Miasta Żuromin
 • Grażyna Błażejczyk – pracownik PMBP w Żurominie,

Po przeprowadzeniu testu i eliminacjach dodatkowych wyłoniła zwycięzców.

DSC06946

Przebudowa budynku prostektorium szpitala wraz z termomodernizacją

Opublikowano .

SPZZOZ w Żurominie w dniu 07.06.2017r. podpisał umowę na wykonanie zadania pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania budynku prosektorium na budynek usługowy służby zdrowia wraz z przebudową i budową wiaty na karetkę"Najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane „Domex” Sp. z o.o., Żuromin. W ramach powyższego zadania wykonana zostanie przebudowa budynku prostektorium wraz z termomodernizacją oraz wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, CO)  i przyłączem CO. Dodatkowo będzie wykonana wiata dla karetki specjalistycznej. Zakończenie inwestycji planowane jest na 15.10.2017 r. Koszt inwestycji – 601 421,85 zł. Okres gwarancji na przeprowadzone roboty – 7 lat.

XXVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 7 czerwca 2017r. odbyła się  nadzwyczajna XXVII Sesję Rady Powiatu Żuromińskiego. Podczas Sesji Rada Powiatu przeznaczyła kolejne środki na remonty dróg powiatowych zdegradowanych w wyniku niekorzystnych warunków zimowych. Ponad 200 tyś złotych pozwoli w pierwszej kolejności wyremontować odcinek drogi Straszewy-Kozilas oraz w miejscowości Gołuszyn, przesunięcie środków w budżecie pozwoli również na ogłoszenie przetargu na remont mostu i przebudowę drogi w m. Brudnice, budowę chodnika w m. Cieszki oraz opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z obiektem mostowym w m. Kobyla Łąka. Przeznaczone zostały również środki na zakup klasopracowni fizyczno-matematycznej w LO Żuromin- 70 tyś zł, pracowni informatycznej w LO Bieżuń- 18 tyś zł, remont nawierzchni boiska poliuretanowego przy LO Bieżuń- 40 tyś złotych. W ostatnim okresie Powiat pozyskał środki na działania drogowe z Zarządu Województwa - 150 tyś oraz z rezerwy subwencji Ministra Rozwoju i Finansów - 855 tyś zł.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXVI/2017 z obrad Sesji.
 5. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Żuromińskiego instrumentem płatniczym. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Żuromin.
 11. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski i zapytania.