Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

II Powiatowy wieczór kabaretowy za nami

Opublikowano .

Dziękujemy za to że z Nami Byliście na II Powiatowym Wieczorze Kabaretowym

18 września br. Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zorganizowało II Powiatowy Wieczór Kabaretowy. Gwiazdą wydarzenia był Kabaret Smile. Wstęp na imprezę był bezpłatny. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19 rozdano 485 biletów dla mieszkańców Powiatu Żuromińskiego. Występ kabaretu poprzedzony został powitaniem, skierowanym do uczestników spotkania, przez Starostę Żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego. Następnie przez dwie godziny zabawiało nas trzech sympatycznych, niezmiernie zabawnych artystów. Wybuchające co chwilę salwy śmiechu były najlepszym dowodem na dobrą zabawę zgromadzonej na Hali Sportowej publiczności. Na zakończeniu Kabaretowego Wieczoru artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami, a mieszkańcy z uśmiechem na ustach przeszli na mały poczęstunek przygotowany przez Restaurację Zacisze Zielińscy.

Występ Kabaretu Smile sfinansowano ze środków Powiatu Żuromińskiego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

12IMG 5600IMG 5604IMG 5617IMG 5626IMG 5632IMG 5649IMG 5654IMG 5655IMG 5658IMG 5678IMG 5697IMG 5700IMG 5706IMG 5715IMG 5729IMG 5730IMG 5731IMG 5733IMG 5735

NOWY SPRZĘT NA BLOKU OPERACYJNYM

Opublikowano .


blok 2

       Współczesna medycyna, w każdym ze swoich aspektów (diagnostycznym, leczniczym, rehabilitacyjnym), w znacznym stopniu opiera się na nowoczesnym i bezpiecznym dla pacjenta sprzęcie i urządzeniach medycznych. Szpital w Żurominie doskonale to rozumie i wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

blok

W dniu 27.08.2021r. najwyższej jakości sprzęt firmy Karl Storz został dostarczony na Blok Operacyjny. Zestaw do wideochirurgii pozwala na przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych, laparoskopowych, ortopedycznych, artroskopowych oraz ginekologicznych. Sprzęt jest najnowszej technologii z wysokiej jakości obrazem oraz specjalistycznymi trybami obrazowania. Istnieje możliwość przeprowadzenia archiwizacji w postaci filmu/zdjęć z zabiegu. Zestaw posiada wiele możliwości rozbudowy, dając możliwość przyszłościowego rozwoju placówki.

Specjalistyczny stół operacyjny natomiast pozwala na wykonywanie procedur chirurgicznych, jak i ortopedycznych. Modułowa konstrukcja blatu jest dostosowana do potrzeb różnych dyscyplin chirurgicznych,      a stół przystosowany jest do ekstremalnych obciążeń (450 kg.) w każdej pozycji. Elektryczna regulacja ułatwia uzyskanie oczekiwanej pozycji, a inteligentna zmiana pozycji umożliwia szybki powrót stołu do pozycji wyjściowej. Nowy stół operacyjny to komfort dla pacjenta, ale przede wszystkim dla zespołu operacyjnego.

zdj 1

Dzięki w/w inwestycji jesteśmy w stanie poprawić jakość opieki nad naszym pacjentem i wykonać bardziej zaawansowane procedury medyczne, co w przyszłości przełoży się na kompleksowe leczenie pacjenta w żuromińskim szpitalu również w zakresie chirurgii onkologicznej. W chwili obecnej już wykonywane są operacje onkologiczne jelita grubego oraz wykonano całkowitą resekcję żołądka z powodu raka żołądka.

Tor wizyjny laparoskopowo-artroskopowy wraz ze stołem do operacji ogólnochirurgicznych to koszt 619 754,05 zł., z czego 200 000 zł. dofinansowało Starostwo Powiatowe w Żurominie, pozostałą kwotę 419 754,05 zł. szpital pokrył z własnych środków.

zdj 2

Kolejne dofinansowanie dla Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

18 szkół z subregionu ciechanowskiego gotowych do nauki zdalnej. Wszystko dzięki wsparciu z #UE przyznanemu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 💪 Komputery, laptopy czy pakiety internetu mobilnego będą dużym wsparciem dla uczniów nie tylko w okresie pandemii 💻📱

Kwota na czeku dotyczy wartości projektu dla całego Mazowsza.

15.09.2021.png

13 września 2021r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego.

Opublikowano .

Na Sesji obradowano zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 14 lipca 2021r.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2021 z Sesji z dnia 15 lipca 2021r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2020r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za rok 2020.
 7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za I półrocze 2021r.
 8. Przyjęcie rocznych Sprawozdań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2020 roku na terenie nadzoru na obszarze powiatu żuromińskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021.  
 12. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.      

 

Akcja krwiodawstwa

Opublikowano .

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Żurominie oraz Klub Honorowych Dawców Krwi informuje, iż w dniu 19.09.2021r. w godzinach od 9:00 do 13:00 odbędzie się pobór krwi. Miejsce postoju ambulansu  - Plac Józefa Piłsudskiego 4 w Żurominie.  Wszystkich zainteresowanych oddaniem krwi zapraszamy.

Jerzy Bucholski
Zarząd Rejonowy PCK w Żurominie