Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

Uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym uczniom

Opublikowano .

W dniu 16 listopada 2021r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez powiat żuromiński. Nagrody wręczył Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski.  W uroczystości udział wzięli również członkowie Komisji Zdrowia i Edukacji:  Alicja Gajewska,  Ewa Naguszewska i Tomasz Makuszewski oraz Joanna Jucewicz-Morawska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji. Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży za rok szkolny 2020/2021 otrzymali:

 1. Kacper Krzywda – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 2. Mateusz Gniadkowski - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 3. Krystian Staniszewski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 4. Karolina Bukowska - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 5. Julia Katarzyna Zalewska – uczennica Technikum w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 6. Monika Kowalczyk – uczennica Technikum w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 7. Monika Czaplińska – uczennica Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
 8. Mateusz Stańczak – uczeń Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
 9. Andżelika Sułkowska – uczennica Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
 10. Klaudia Bałdyga - uczennica Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym

IMG 6017 IMG 6019 IMG 6022 IMG 6023 IMG 6025 IMG 6027 IMG 6030 IMG 6032 IMG 6033 IMG 6035 IMG 6038 IMG 6040

103 rocznica Odzyskania Niepodległości

Opublikowano .

Z okazji 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2021 r. na budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie została wyświetlona iluminacja Józefa Piłsudskiego na tle Polskiej flagi.

iluminacja na Starostwie Powiatowym w Żurominie.jpg

Mamo! Mamo! Mammobus Pier(w)si na badania – listopadowa akcja zachęcająca kobiety do badań mammograficznych – na terenie powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Akcja skierowana jest do Pań w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostanie 24 miesiące nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi.

Mammografia jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i wykonywana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjentki.  

1)   Miasto i Gmina Lubowidz:

 • Termin: 15 listopada 2021r. w godz. 9.00. – 17.00.
 • Miejsce: Al. Jana Pawła II 42, 09-304 Lubowidz; przy OSP
 • Rejestracja: tel. (42) 254 64 11 (Medica)

2)   Miasto i Gmina Bieżuń (2 terminy):

 • Rejestracja: tel. (42) 254 64 11 (Medica)
 • Miejsce: ul. Zacisze 2; 09-320 Bieżuń; przy Ośrodku Zdrowia
 • Termin: 17 listopada 2021r. w godz. 9.00. – 17.00.,
 • Termin: 25 listopada 2021r. w godz. 9.00. – 12.00.,
 • Miejsce: ul. Zacisze 2; 09-320 Bieżuń; przy Ośrodku Zdrowia
 • Rejestracja: tel. (58) 325 76 02 (Mammo-Med)

 3)   Gmina i Miasto Żuromin (2 terminy):

 • Rejestracja: tel. (42) 254  64 11 (Medica)
 • Miejsce: Plac Piłsudskiego 27; 09-300 Żuromin; Plac przy Żuromińskim Centrum Kultury;
 • Termin: 16 listopada 2021r.w godz. 9.00. – 17.00.,
 • Termin: 26 listopada 2021r.w godz. 9.00. – 12.00.,
 • Miejsce: Plac Piłsudskiego 27; 09-300 Żuromin; Plac przy Żuromińskim Centrum Kultury;
 • Rejestracja: tel. (58) 767 34 44 (Geneva Trust Polska)

 4)   Gmina Siemiątkowo:

 • Termin: 18 listopada 2021r.w godz. 9.00. – 17.00.,
 • Miejsce: ul. Warszawska 3B, 09-135 Siemiątkowo; przy Zespole Szkół  
 • Rejestracja: tel. (42) 254 64 11 (Medica)

Akcja jest organizowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia  i Ministerstwo Zdrowia.  

Zachęcamy Panie do badań.

Plakaty związane z akcją:

pdfM_P_BIEŻUŃ_2021-11-17.pdf1.1 MB

pdfM_P_BIEŻUŃ_2021-11-25.pdf1.1 MB

pdfM_P_LUBOWIDZ_2021-11-15.pdf1.1 MB

pdfM_U_SIEMIĄTKOWO_2021-11-18.pdf2.21 MB

pdfM_U_ŻUROMIN_2021-11-16.pdf2.21 MB

pdfM_U_ŻUROMIN_2021-11-26.pdf2.21 MB

Przekazanie sprzętu ochrony osobistej OSP

Opublikowano .

W dniu 8 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie, Starosta Żuromiński, jednocześnie prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Jerzy Rzymowski przekazał w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika ubrania specjalne, których zakup został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski.

Ubrania specjalne zostały przekazane Druhom Strażakom z jednostek OSP w Mleczówce, Syberii, Zieluniu, Płocicznie i Lubowidzu. Przekazany sprzęt ochrony osobistej poprawi w sposób zdecydowany bezpieczeństwo strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.

IMG 5999IMG 6001IMG 6004IMG 6005IMG 6008IMG 6010

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 4611W Zieluń – Wylazłowo oraz 4605W Zieluń – Kozilas – Chojnowo w m. Zieluń

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 08 listopada 2021r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:,, Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 4611W Zieluń – Wylazłowo oraz 4605W Zieluń – Kozilas – Chojnowo w m. Zieluń” z firmą PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Górczewska 181 lok.507B, 01-459 Warszawa, w której zaoferowano cenę brutto za całość zamówienia : wysokości 59.040,00zł ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych). Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 11 miesięcy.

IMG 5991IMG 5994IMG 5996

,, Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej i mostowej dla zadania pn: Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin - Obręb - Jonne”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 03 listopada 2021r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:,, Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej i mostowej dla zadania pn: Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin - Obręb - Jonne z firmą BIKSBIT Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, w której zaoferowano cenę brutto za całość zamówienia : wysokości 35.100,00zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto złotych ). Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 23 miesięcy.

IMG 5983IMG 5986IMG 5988IMG 5989

XXIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

 

28 PAŹDZIERNIKA 2021r. o godz. 14.30 odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad.

 1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2021 z Sesji z dnia 13 września 2021r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi T. M. z dnia 01.10.2021r. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żurominie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SPZZOZ w Żurominie na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu   Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021
  w Powiecie Żuromińskim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/173/20 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat obowiązujących w 2021 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu oraz określenia zasad i trybu pracy Młodzieżowej Rady Powiatu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021.  
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.      

IMG 5975IMG 5976IMG 5977IMG 5978IMG 5979IMG 5980