Wirtualna Choinka dla Potrzebujących 2023

Organizatorami Akcji jest Stowarzyszenie "Start!"

we współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu

pod Patronatem Powiatu Żuromińskiego. 

Beneficjentami są Osoby w potrzebie będące mieszkańcami Powiatu Żuromińskiego

 

pdfRegulamin Akcji.pdf

  

01


ulotka nr 6 termomodernizacja szpitala 13.11.2023 12 2

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Przebudowa drogi na odcinku Sinogóra – Syberia zakończona

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją III Etapu zadania, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Sinogóra – Syberia. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o. z Żuromina.

Roboty przewidziane na 2023r. realizowane były pomiędzy miejscowościami Sinogóra i Syberia oraz za m. Syberia na łącznej długości ok. 2 km. Zakres robót - poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, odwodnienie pasa drogowego poprzez odnowę rowów oraz uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego jezdni. Wartość robót i nadzoru w 2023r. wynosi ok. 1,32 mln zł, a dofinansowanie – ok. 0,79 mln zł.

Inwestycja realizowana była w 3 Etapach, w roku 2021 wykonano prace w m. Sinogóra a w 2022r. w m. Syberia. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 4,9 km.

Całkowita wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim z uwzględnieniem Etapów I oraz II, wykonanych w latach 2021-2022 wynosi ponad 4,9 mln zł (4 928 391,14 zł), z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi ok. 2,9 mln zł (2 951 138,30 zł) - 60% kosztów kwalifikowalnych, pozostałe środki, tj. ok. 2 mln zł (1 977 252,84 zł) stanowią wkład własny powiatu żuromińskiego (40% kosztów kwalifikowalnych oraz całość kosztów niekwalifikowalnych).

 

Sinogora Syberia 2023 1Sinogora Syberia 2023 2Sinogora Syberia 2023 3Sinogora Syberia 2023 4Sinogora Syberia 2023 5

Tablica Sinogora Syberia aktualna

Zmiana godzin pracy aptek

Opublikowano .

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, iż

 

Apteka Adam Justyn Cichoń, Plac Piłsudskiego 23, 09-300 Żuromin pracuje:

Niedziele w godz. 10:00 - 18:00

Dni świąteczne - nieczynna

 

APTEKA "Przy Szpitalu" ARENT I.P., ul. Szpitalna 65/1 09-300 Żuromin pracuje:

Niedziele i święta w godz. 9:00-21:00

Uchwała Nr XLV/338/23 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 października 2023r. w sprawie Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Opublikowano .

XLV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

18 października 2023r. odbyła się XLV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, na której podjęto poniższe Uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem.

1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023 w Powiecie Żuromińskim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2023.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski.
12.  Zamknięcie obrad.

 

IMG 1915IMG 1919IMG 1921IMG 1922

Dzień Świętego Łukasza - Patrona Pracowników Służby Zdrowia

Opublikowano .

IMG 1914IMG 1905

 

W dniu 18.10.2023r. w Kościele pw. Świętej Trójcy w Żurominie została odprawiona Msza Święta z okazji Dnia Świętego Łukasza, Patrona Pracowników Służby Zdrowia. Msza Święta uświetniona była występem Alicji Dramińskiej. W drugiej części uroczystości prelekcje wygłosił prof. dr hab. Leszek Zygner. Głos zabrał również Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, który podziękował za ogromy trud i wielkie serce jakie wkładają w swoją pracę pracownicy służby zdrowia.

 

IMG 1809IMG 1810IMG 1811IMG 1831IMG 1843IMG 1851IMG 1856IMG 1857IMG 1865IMG 1871IMG 1872IMG 1886IMG 1891

Dzień Patrona szkoły 2023

Opublikowano .

16 października obchodziliśmy w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie Dzień Patrona, św. Jana Pawła II.

Tego dnia po Mszy świętej, w której wzięła udział społeczność szkolna, już w murach szkoły odbyła się uroczysta akademia, podczas której uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przedstawili zebranym sylwetkę Papieża - Polaka: jego dzieciństwo, życie i przesłanie, jakie przyświecało jego pontyfikatowi. W swoim wystąpieniu uczniowie podkreślili, że Papież szczególnie traktował młodzież całego świata i do nich kierował swoje słowa. Występy połączone z utworami muzycznymi oraz prezentacją multimedialną wywołały zadumę wśród zebranych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Na koniec nie mogło zabraknąć ulubionej piosenki Jana Pawła II, czyli „Barki”.