Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Remont dróg powiatowych na terenie 6 gmin

Opublikowano .

Zakończone zostały prace, związane z remontem dróg powiatowych na wybranych odcinkach na terenie powiatu żuromińskiego. Zakresem rzeczowym zadanie objęło wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o łącznej długości ok. 1,9 km (1873 mb).

Prace w terenie objęły następujące fragmenty dróg:

  1. Odcinek Będzymin – Rozwozin – Cieszki w okolicach m. Rozwozin o długości ok. 353 mb, koszt robót – 190 053,45 zł,
  2. Odcinek Zieluń – Wronka w okolicach m. Wronka o długości 180 mb, koszt robót – 96 862,50 zł,
  3. Odcinek Zieluń – Kozilas – Chojnowo w okolicach m. Bagienice Małe i Bagienice Duże o długości ok. 342,40 mb, koszt robót – 141 834,38 zł,
  4. Odcinek Karniszyn – Kobyla Łąka o długości ok. 263,80 mb, koszt robót – 141 957,38 zł,
  5. Odcinek od dr 561 – Sokołowy Kąt – Siemiątkowo w okolicach m. Stanisławowo o długości ok. 215,20 mb, koszt robót – 119 907,29 zł,
  6. Odcinek Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany w okolicach m. Siemiątkowo o długości ok. 254,80 mb, koszt robót – 141 975,83 zł,
  7. Odcinek Chromakowo – Mojnowo – Lutocin w okolicach m. Mojnowo o długości ok. 263,80 mb, koszt robót – 141 957,38 zł.

Wykonawcą robót, wyłonionym na zlecenie Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. z Mławy. Łączny koszt zadania, sfinansowanego w całości ze środków własnych powiatu żuromińskiego wyniósł 974 548,21 zł.

 

POD Remont 2024 RozwozinPOD Remont 2024 WronkaPOD Remont 2024 BagienicePOD Remont 2024 Kobyla LakaPOD Remont 2024 StanisławowoPOD Remont 2024 SiemiatkowoPOD Remont 2024 Mojnowo

Budowa chodnika w m. Kuczbork zakończona

Opublikowano .

Zakończone i odebrane zostały prace, związane z realizacją wniosku Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4602W w miejscowości Kuczbork – Osada - na odcinku od km 18+293,00 do km 18+731,32 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w zakresie wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Realizację prac w terenie w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego wykonała w 2024r. firma PPHU ORION Robert Rochoń z Karniszyna Parcele, a łączna wartość zadania, obejmująca roboty budowalne wynosi – 995 534,37 zł brutto (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane).

Zgodnie z założeniami naboru wniosków, realizowane zadania dotyczyć mogły wyłącznie działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pieszych. Mając na względnie wymogi regulaminu naboru, w ramach prac wykonano obustronny chodnik na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 563 do cmentarza parafialnego w m. Kuczbork, zjazdy do posesji oraz oznakowanie – przejścia dla pieszych. Wysokość dofinansowania określona w umowie z Wojewodą Mazowieckim wyniosła 650 335,68 zł, a pozostałe środki – 345 198,69 zł stanowią wkład własny Powiatu Żuromińskiego.

 

Kuczbork chodnik 2024 1Kuczbork chodnik 2024 2Kuczbork chodnik 2024 3Kuczbork chodnik 2024 4Kuczbork chodnik 2024 5

 

Jednocześnie w zakresie kontynuacji robót na niniejszej drodze w m. Kuczbork, w ramach odrębnych postępowań realizowane są prace, związane z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do miejsca połączenia z odcinkiem za cmentarzem parafialnym, zrealizowanym w 2022r. Prace nawierzchniowe wykonuje firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy, łączna wartość robót wynosi ok. 980 tys. zł, a wsparcia na niniejsze zadanie w kwocie 100 000,00 zł udzieliła Gmina Kuczbork – Osada.

Wycieczka autokarowa do Włoch

Opublikowano .

IMG20240416110518IMG 20240418 114132

 

W dniach 14-20 kwietnia 2024 roku 46 uczniów Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej wraz z opiekunami uczestniczyło w wycieczce autokarowej do Włoch. W trakcie wyjazdu zwiedzili Wenecję, Rimini, jedno z najmniejszych państw świata - San Marino, miasto świętego Franciszka-Asyż i wieczne miasto - Rzym. Uczestniczyli w audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra w Watykanie. Papież Franciszek pozdrowił Polaków przybyłych na tę uroczystość. Ważnym punktem wycieczki było odwiedzenie Cmentarza  Wojennego na Monte Cassino, gdzie znajdują się mogiły poległych w walce polskich żołnierzy. Na krzyżach młodzież zawiązała biało-czerwone wstążeczki , następnie minutą ciszy i modlitwą uczciła pamięć walczących. Ostatnim punktem wycieczki była Florencja. Uczniowie podczas wyjazdu mieli okazję zobaczyć najważniejsze zabytki, spróbowali oryginalnej włoskiej pizzy i najlepszych na świecie lodów. Dzięki charakterystycznym zielonym czapkom, ufundowanym przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, byliśmy nie tylko dobrze widoczni, ale mieliśmy również okazję promować nasz powiat.

 

IMG20240419132207IMG20240419135753 01IMG20240419183715IMG20240418105824