Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Aktywna tablica

Opublikowano .

Kolejne środki dla naszych szkół , w ramach programu "Aktywna tablica". Przeznaczone na zakup urządzeń multimedialnych: tablice interaktywne, laptopy itp.

Kwota przyznana z programu rządowego "Aktywna tablica" Powiat Żuromiński

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie - 14 000,00 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu - 14 000,00 zł
Technikum w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej - 14 000,00 zł
Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie - 14 000,00 zł
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie - 14 000,00 zł

Komunikat dotyczący pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwia Powiatowego w Żurominie

Opublikowano .

W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemicznym wynikającym z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, od dnia 5 listopada br. w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne zarówno naszych Klientów, jak i pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa, będzie tam prowadzona bieżąca obsługa tylko w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki, po uprzedniej telefonicznej rezerwacji wizyty.

Załatwianie spraw będzie się odbywało w sposób następujący:

 • rejestracja pojazdów, w godz. 8:00-11:30 (tel. 23 653 32 57 wew. 21 i 22 lub 657 27 10 oraz tel. kom 604 530 837),
 • uprawnienia kierowców, w godz. 11:30-13:30 (tel. 23 653 32 57 wew. 24 lub 657 27 10),
 • transport drogowy, w godz. 13:30-15:00 (tel. 23 653 32 57 wew. 25 lub 657 27 10).

Klienci będą wpuszczani do budynku Wydziału pojedynczo o ustalonej wcześniej godzinie i po okazaniu dokumentu tożsamości. Obsługa Klienta będzie się odbywała w wyznaczonym do tego celu miejscu. Prosimy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez obsługującego Państwa urzędnika.

Nadal będzie wystawiana urna przed wejściem do Wydziału w godz. 8:00-15:00, do której będzie można wrzucać wyłącznie zawiadomienia o zbyciu i nabyciu pojazdu. Formularze zawiadomień będą dostępne przy urnie. Prosimy o wrzucanie do urny tylko tych zawiadomień.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość, jednak ograniczenie kontaktu osobistego stanowi naturalne rozwiązanie prewencyjne, które może wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Starosta Żuromiński

thumb starosta

Podpisanie umowy

Opublikowano .

Zarząd Powiatu w dniu 4 listopada podpisał z Prezesem Firmy Fabe Polska Panem Fatih Budanem, umowę o udzieleniu Powiatowi Żuromińskiemu pomocy rzeczowej w postaci wykonania remontu nawierzchni asfaltowej wskazanego odcinka drogi powiatowej na długości 750 mb i wartości do 140 tys. złotych jako wkład w rozwój lokalnej społeczności. Firma Fabe Polska realizuje inwestycję rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Franciszkowo-Bieżuń – granica powiatu.

IMG_20201104_095222.jpg IMG_20201104_095255.jpg IMG_20201104_095329.jpg

Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego 29 października 2020 r.

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego obradowała w dniu 29 października 2020r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 29 września 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Żuromińskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi z dnia 16.10.2020r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020
  w Powiecie Żuromińskim.
 8. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu boksu garażowego położonego w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu położonego
  w budynku przy ul. Olszewskiej 9/11 w Żurominie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy przekazania w użytkowanie pomieszczeń, położonych w budynku w Kuczborku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.
 14. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.