AKTUALNOŚCI

Warsztaty wyjazdowe dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

Opublikowano .

W dniach od 30 listopada do 3 grudnia 2017 roku grupa dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i ich otoczenie uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach w Serocku w hotelu „Exploris” realizowanych w ramach projektu „Równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty te obejmowały terapię taktykalną i sensoryczną dla dzieci oraz trening kompetencji rodzicielskich z elementami integracji emocjonalnej dla opiekunów. Podczas pobytu uczestnicy projektu korzystali z hotelowej strefy SPA oraz basenu, organizowane były również seanse filmowe, zabawy animacyjne i dyskoteka.

IMG 2425IMG 2434IMG 2458IMG 2462

Akcja szlachetna paczka

Opublikowano .

Starosta Żuromiński dziękuje wszystkim Radnym Powiatu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Żurominie za włączenie się w akcję Szplachetna Paczka.

paczka

Nadzwyczajna XXXII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 11 grudnia 2017r. o godz. 12.00 odbyła się nadzwyczajna XXXII Sesję Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXI/17 z obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2017.
 7. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.

IMG 5030IMG 5031IMG 5034

Przebudowa i remont mostów oraz drogi powiatowej w miejscowości Brudnice

Opublikowano .

Zbliżają się do końca prace w terenie, związane z realizacją zadań pn. „Przebudowa mostu wraz z drogą dojazdową Nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Brudnice” oraz „Remont mostu na rzece Wkra w m. Brudnice”

Do wykonania zaplanowanych prac pozostało m.in. zamontowanie kładki dla pieszych pomiędzy mostami, dokończenie budowy chodnika oraz ułożenie warstw nawierzchni bitumicznej na mostach oraz na drodze w kierunku Rzężaw a także ukończenie budowy kanalizacji deszczowej.

Natomiast w roku 2018 planowane są prace na odcinku od styku z drogą wojewódzką Nr 541 w kierunku mostów, obejmujące przebudowę ciągów pieszych oraz nową nawierzchnię asfaltową.

IMG 5006IMG 5008IMG 5009IMG 5010IMG 5011IMG 5012IMG 5013IMG 5014IMG 5016IMG 5017IMG 5018IMG 5019IMG 5021IMG 5022IMG 5023IMG 5024IMG 5025IMG 5026IMG 5028IMG 5029

Dekorowanie choinki przed urzędem Starostwa

Opublikowano .

W dniu 05.12.2017r. przed urzędem Starostwa Powiatowego w Żurominie udekorowana została choinka bożonarodzeniowa. Stroiki na choinkę wukonali:

 • Powiatowy Środowiskowym Dom Samopomocy w Żurominie
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żurominie
 • Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie
 • Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw

IMG 4946IMG 4947IMG 4953IMG 4956IMG 4959

Powiatowe Forum dla Zdrowia

Opublikowano .

1 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu odbyło się Powiatowe Forum dla Zdrowia, którego organizatorem forum było LO w Bieżuniu pod patronatem Starostwa Powiatowego w Żurominie. Hasłem tegorocznego forum było „Zdrowo żyjemy, świat podbijemy".

IMG 4768