AKTUALNOŚCI

78 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Opublikowano .

W dniu 1 września, jak co roku obchodzona była rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta za Ojczyznę w żuromińskim kościele, w której uczestniczyły poczty sztandarowe, orkiestra, przedstawiciele władz, szkół, kombatanci, emeryci, harcerze. Następna część obchodów miała miejsce  przed pomnikiem Orła Białego w parku miejskim w Żurominie. Tam po apelu poległych, delegacje m.in. służb mundurowych, szkół, organizacji społecznych, samorządów (w tym delegacja Powiatu Żuromińskiego) oraz partii politycznych złożyły kwiaty i zapalili znicze.

IMG 2877

Komendant Główny Policji określił terminy i limity przyjęć do służby w Policji w IV kwartale 2017 roku dla garnizonu mazowieckiego

Opublikowano .

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2017 roku:

  • termin 02 listopada                 – limit 47 osób,
  • termin 28 grudnia                   – limit 86 osoby.

w następujących jednostkach:

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu
Komendach Miejskich Policji w Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
Komendach Powiatowych Policji w Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach,  Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze,  Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.

PROJEKT "Równe szanse"

Opublikowano .

rowne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, że dnia 1 września 2017 roku  rozpoczęło realizację projektu pn. „Równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., a jego wartość wynosi 294.000,00 zł (w tym wkład własny 58.800 zł). Grupę docelową będą stanowili mieszkańcy powiatu żuromińskiego w wieku aktywności zawodowej posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważny dokument) i korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz dzieci z rodzin zastępczych oraz ich otoczenie. Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno – szkoleniowym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lidzbarska 27, Żuromin tel.: 23/657-09-04, 23/657-35-15

Dyrektor PCPR Danuta Przybył

Projekt edukacyjny „Jesteśmy aktywni tu i teraz” realizowany w partnerstwie z Fundacją PZU

Opublikowano .

Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna   w partnerstwie  z Fundacją PZU od września 2017 r. przystępuje do realizacji  projektu  edukacyjnego  „Jesteśmy aktywni tu i teraz” . Projekt  będzie trwał do końca roku kalendarzowego.

Przy jego realizacji biblioteka  współpracować będzie z Zespołem Szkół Specjalnych oraz   Centrum  Edukacji i Rozwoju  LOGOS. 

Celem projektu jest rozwój  i zaangażowanie młodzieży  w zajęcia edukacyjno-kulturalne , które mają rozwijać  twórcze myślenie , kształtować  umiejętności  wzbogacania  , uzupełniania  i stosowania  zdobytej wiedzy w praktyce. Poprzez projekt chcemy  zaciekawić  światem wirtualnym , artystycznym  i teatralnym .Poprzez terapię  integracji sensorycznej  wpłynąć na  uczenie się , zachowanie i rozwój  społeczno – emocjonalny . Zabawy literacki mają uwrażliwić i zaciekawić oraz pobudzić wyobraźnię .   

Projekt edukacyjny

VIII Rajd Rowerowy zakończony

Opublikowano .

2 września 2017 r. odbył się VIII Powiatowy Rajd Rowerowy. Pogoda w tym roku nas nie rozpieszczała, mimo tego nasi rowerzyści zawitali na starcie w dobrych nastrojach i gotowi na wyzwania, jakie postawi przed nimi trasa. Zaopatrzeni przez organizatora w odblaskowe kamizelki uczestnicy wraz z opiekunami przejechali od Żuromina przez Wiadrowo, Osówkę, Rudę, aż do miejscowości Zieluń i z powrotem. Przejazd, jak co roku, odbywał się w dziesięcioosobowych grupach. Każda z nich miała zapewnionego opiekuna. W Zieluniu na terenie malowniczo położonego Gospodarstwa Agroturystycznego “Ostoja”, którego właścicielami są Państwo Mazurkiewicz, uczestnicy mieli zorganizowany posiłek z grilla.

Atrakcje dla uczestników rajdu w miejscowości Zieluń zorganizowało Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS oraz Panowie Andrzej Morawski i Piotr Oleksiak – nauczyciele w-f, którzy przygotowali rzuty piłeczkami do celu.

  • Rzuty krążkami do celu.
  • Wyciskanie ciężarka - 11 kg.
  • Pchnięcie kulą - 4 i 6 kg.
  • Rzut piłką lekarską - 3 i 4 kg.

 Bezpieczeństwo uczestników zabezpieczały służby Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Na trasie Rajdu rozmieszczono punkty z napojami, które obsługiwały wolontariuszki. Zapewniono także opiekę medyczną uczestnikom rajdu.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS, p. Morawskiemu i p. Oleksiakowi, służbom porządkowym, które zabezpieczały rajd oraz wolontariuszkom działającym przy Specjalistycznym Poradnictwie Rodzinnym w Żurominie.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do opiekunów grup rajdowych, którzy dbali o bezpieczny przejazd uczestników.

IMG 3007

Informacja o utrudnieniach w ruchu na drogach powiatowych

Opublikowano .

Niniejszym informuję, iż dnia 2 września 2017r. na trasie Żuromin – Wiadrowo – Osówka – Lisiny – Ruda – Zieluń i z powrotem odbędzie się VIII Powiatowy Rajd Rowerowy z udziałem dorosłych i dzieci. Przejazd będzie się odbywał w dziesięcioosobowych kolumnach. Trasę przejazdu zabezpieczać będą funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Policji w Żurominie. Start rajdu przewidywany jest na godz. 9.30 (początek w Żurominie, skrzyżowanie ul. Wiadrowskiej z ul. Wiosenną i ul. Matejki). Punkt zawracania rajdu oraz dłuższy postój będzie miał miejsce w Gospodarstwie Agroturystycznym Ostoja w Zieluniu. Przewidywany czas zakończenia godz. 16.00. W związku z powyższym na trasie rajdu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.   

Starosta Żuromiński
Jerzy Rzymowski

Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

Opublikowano .

DRODZY UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY OŚWIATY

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018 pragnę złożyć serdeczne życzenia dla całej społeczności szkolnej.
Wszystkim uczniom życzę jak najlepszych wyników w nauce, wytrwałości i motywacji w dążeniu do wytyczonych sobie celów oraz tego, aby osiągnięte umiejętności życiowe były dla Was drogowskazem i solidnym fundamentem do budowania Waszej przyszłości.
Nauczycielom i pedagogom życzę dużo zadowolenia z wykonywanej pracy, wiele zdrowia i wytrwałości, które pozwolą osiągnąć sukces zawodowy i szczęście osobiste. Poczucie dobrze spełnionego obowiązku niech będzie nagrodą za Wasz trud i wysiłek wniesiony w pracę pedagogiczną.
Rodzicom życzę, aby doświadczali dużo miłości i radości ze strony swych dzieci, za trud i wysiłek włożony w ich wychowanie.
Starosta Żuromiński
Jerzy Rzymowski