Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku na terenie Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 111 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 marca 2021 roku
w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich oraz Zarządzenia nr 304 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2021 r zmieniające w/w Zarządzenie, w okresie od 11 do 29 października 2021 r. przeprowadzona zostanie na terenie Powiatu Żuromińskiego kwalifikacja wojskowa. Terminy posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej z podziałem na gminy powiatu przedstawiają się następująco:

„Spartakiada Sportowa Młodzieży Szkół Podstawowych i Pracowników Starostwa Powiatowego w Żurominie”

Opublikowano .

W Zespole Szkół Techniczno Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie odbyła się „Spartakiada Sportowa Młodzieży Szkół Podstawowych i Pracowników Starostwa Powiatowego  w Żurominie”, w której wzięli udział Pracownicy Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz uczniowie ze szkół z terenu powiatu żuyromińskiego.

Zapaszamy do obejrzenia galeri zdjęć pod załączonym linkiem

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Techniczno-Zawodowych-im-Jana-Paw%C5%82a-II-w-%C5%BBurominie-855142807928518

Pobór krwi

Opublikowano .

W dniu 26 października 2021r. przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie odbędzie się pobór krwi. Pobór krwi będzie prowadzony przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Warszawa - forma krwiobus. Organizatorem akcji jest Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Żurominie. Koordynatorem akcji jest Pan Jerzy Bucholski. Wszystkich chętnych zapraszamy.

Razem do Trójstyku

Opublikowano .

Trójstyk za Nami, dziękujemy za tak liczny udział i do zobaczenia za rok. Dziękujemy Pani Joannie Wlizło za prowadzenie grupy Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz Panu Piotrowi Kwiatkowskiemu za poczęstunek.

IMG 5751IMG 5759IMG 5777IMG 5779IMG 5787IMG 5791IMG 5801IMG 5803IMG 5805IMG 5809IMG 5810IMG 5811IMG 5813IMG 5819IMG 5820IMG 5826IMG 5845

Podpisanie umowy na przebudowę dróg

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 23 września 2021r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:,, Przebudowa dróg  powiatowych  nr 4612 W Pątki - Płociczno - Mleczówka - Suchy Grunt, nr 4615W Pątki  - Dziwy -Sinogóra i nr 4613W od drogi nr 541 - Brudnice - Sinogóra – Kipichy – Odcinek 4613W od km 17+330,08  do km 17+520,08” z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane DOMEX Sp. z o.o. ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin, w której zaoferowano  cenę brutto za całość  zamówienia : 138.394,98 zł 

IMG 5739IMG 5746

INFORMACJA DLA PRZEWOŻNIKÓW PRZEKAZANA PRZEZ GITD

Opublikowano .

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością skorzystania z elektronicznego formularza, poprzez który przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające transportem mogą bezpłatnie sprawdzić swoje dane zawarte w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego (KREPTD) wskazane w art. 82j ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz 919, z późn. zm.) tj. przez osoby, których dane dotyczą, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie takiej informacji (wraz z załączoną ulotką) na stronie internetowej Państwa Starostwa. Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców i rozpropagowanie informacji o powyższej usłudze.

Swoje dane można sprawdzić poprzez przesłanie wniosku ePUAP, który znajduję się pod  tym adresem. Wymagane jest posiadane konta na profilu zaufanym.

Komunikat

Przypominamy, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.): zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów
z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

W związku z powyższym przewoźnik drogowy nie może posiadać jednocześnie zarówno

  • wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego , jak też
  • wypisów z licencji wspólnotowej

na te same pojazdy, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Przypominamy, że wypis z licencji wspólnotowej uprawnia do wykonywania transportu za granicą, jak i na terenie Polski.

Przed złożeniem wniosku o udzielenie wypisu z licencji wspólnotowej przewoźnik powinien zwrócić wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na określone pojazdy, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Wypisy z zezwolenia należy zwrócić do właściwego organu, który je wydał.

Od 1 października 2021 r. po złożeniu wniosku o udzielenie wypisów z licencji wspólnotowej, organ będzie każdorazowo weryfikował informacje o posiadanych przez przewoźnika drogowego wypisach z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

W sytuacji złożenia wniosku o wydanie wypisów z licencji wspólnotowej dla pojazdów, na które zostały już wydane wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, organ będzie wzywał wnioskodawcę do udokumentowania zdolności finansowej dla takiej liczby pojazdów, która odpowiada sumie faktycznie posiadanych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wnioskowanym wypisom z licencji wspólnotowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą e-mailową:

-przewóz rzeczy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- przewóz osób: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.