AKTUALNOŚCI

Giełda rolna Agro-Market24

Opublikowano .

Agro market 24 ceny rolnicze

Uprzejmie informujemy o nowoczesnej giełdzie rolnej Agro-Market24.

Jest to portal internetowy skierowany głównie do rolników i sadowników. W Agro-Market24 producenci rolni mogą dodawać bezpłatnie ogłoszenia, przeglądać ceny na produkty rolne i przede wszystkim w łatwy i szybki sposób znaleźć odbiorców na swoje produkty 7 dni w tygodniu na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Portal pomaga zaoszczędzić producentom rolnym nakłady finansowe na znalezienie kupców na swoje produkty. W imieniu Fundacji Wsparcia Producentów Rolnych zapraszamy do korzystania z Agro-Market24.

Więcej informacji na Ceny rolnicze Agro-Market24

Ruszają konsultacje Polityki Spójności po 2020 r.

Opublikowano .

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia br. Mazowsze podzielone jest na dwie jednostki statystyczne – Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami oraz resztę województwa. To olbrzymi sukces Mazowsza, bo od 1 stycznia br. UE traktuje nas nie jako jeden spójny i szybko bogacący się region, ale dwie odrębne jednostki statystyczne. Decyzja ta pozwoli naszemu województwu korzystać z funduszy unijnych po 2020 r.

Kluczową kwestią jest teraz przyszły kształt polityki spójności po 2020 r. Unia Europejska już przygotowuje się do konsultacji w tej sprawie. Polityka spójności jest jedną z najważniejszych polityk UE, dzięki której nasz region w przeciągu ostatnich kilku lat zmienił się nie do poznania. Środki, które otrzymujemy w ramach polityki spójności przeznaczane są na modernizację dróg, szkół, szpitali czy miast. Pomagają one również rozwijać przedsiębiorczość i wspierają badania tak, aby Mazowsze było innowacyjnym liderem nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej.

Przygotowując propozycję regulacji na budżet po 2020 r., Komisja Europejska apeluje do wszystkich mieszkańców UE o zabranie głosu w tej sprawie. Swoją opinię mogą wyrazić wszyscy zarówno przedstawiciele urzędów, jak i osób fizycznych, przedsiębiorców, ośrodków naukowych, instytucji kultury, szpitali, organizacji pozarządowych itp. Liczy się głos każdego z nas. Aby odpowiedzieć na apel wystarczy wypełnić zamieszczoną na stronie Komisji Europejskiej ankietę, która dostępna jest w języku polskim.

Ankiety można wypełniać do 8 marca 2018 r. pod adresem (z listy po prawej stronie dwukrotnie należy wybrać język polski): https://goo.gl/G5Cf8c

Warto, abyśmy wzięli w nich aktywny udział. To bowiem pierwszy krok w ważnej walce o pieniądze dla Mazowsza na kolejną perspektywę.

Nowa ustawa o prawie wodnym

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) - - Prawo wodne.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy od 1 stycznia 2018 roku organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych - pozwoleń wodnoprawnych wydawanych do dnia 31.12.2017 r.   przez starostę jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów.

https://warszawa.rzgw.gov.pl/kontakt/zarzady-zlewni-i-nadzory-wodne

STOP SMOG! MAZOWSZE WALCZY O CZYSTE POWIETRZE

Opublikowano .

antysmogowa WO

Eksperci, naukowcy, lekarze, samorządowcy, a także mieszkańcy – w sprawie smogu mówią jednym głosem. Zanieczyszczenie powietrza to zagrożenie realne, z którym należy walczyć. Ważny krok w tej kwestii podjął Sejmik Województwa Mazowieckiego. Uchwała antysmogowa dla Mazowsza obowiązuje już od 11 listopada 2017 r. Jej przyjęcie poprzedziły szerokie konsultacje społeczne oraz eksperckie.

Stężenia pyłów i szkodliwych substancji w powietrzu szczególnie odczuwalne są zimą. W sezonie grzewczym znacznie przekraczają one dopuszczalne normy. Aby temu przeciwdziałać Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę antysmogową. Za jej przyjęciem jednogłośnie zagłosowali radni PiS, PSL, PO, PR oraz niezrzeszeni.

– Wobec zagrożenia, jakim jest smog, nie można przejść obojętnie. Uchwała antysmogowa jest odpowiedzią na apel mieszkańców i samorządów. Musimy wspólnie zadbać o jakość powietrza, którym oddychamy – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Uchwała antysmogowa wskazuje m.in. jakie piece mogą być stosowane, a które zostaną ograniczone. Ściśle określa parametry instalacji grzewczych, a także jakość spalanych paliw. Zmiany będą jednak wprowadzane stopniowo.

Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku – plenarne posiedzenie

Opublikowano .

Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorący udział w konkursie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem swoich przedstawicieli w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wg załączonego wzoru  i przyniesienie go na posiedzenie plenarne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Posiedzenie plenarne odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018r. godz. 15. 30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie II piętro (ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin).

Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonają obecni na posiedzeniu plenarnym przedstawiciele organizacji pozarządowych w oparciu o głosowanie.

Joanna Jucewicz-Morawska
koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

docxFormularz zgłoszenia20.27 KB