Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

AKTUALNOŚCI

Program „Dobry Start”

Opublikowano .

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start”  300+, który jest wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wszystkie informacje nt. programu oraz materiały do pobrania i instrukcje jak złożyć wniosek - dla rodzica, dyrektora placówki opiekuńczej, opiekuna czy dorosłego ucznia znajdują się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem Programu Dobry Start.

Instrukcje:

Filmy instruktażowy dla rodzica (link do YouTube)


Dobry Start 3 Dobry Start 3 Dobry Start 3

XXVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 15 lipca 2021r. odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego. Porządek obrad Sesji był następujący:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 26 maja 2021r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021 w Powiecie Żuromińskim.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2021.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu - akcja pod patronatem GovTech

Opublikowano .

Od 2 lipca do 2 sierpnia 2021 roku można korzystać z akcji “Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu - złóż wniosek przed zmianą przepisów!”, która jest odpowiedzią na apele administracji rządowej dotyczące korzystania z możliwości aplikowania o wydanie dowodu osobistego przed zmianą przepisów.

Jednocześnie przypominamy, że Akcja została objęta Patronatem przez Centrum GovTech i ze względu na ogólnokrajowe zaległości spowodowane pandemią w zakresie wydawania dowodów osobistych zachęcamy do aplikowania o dowód przez Internet.

By ułatwić proces aplikowania, serwisy Passport Photo Online oraz PhotoAiD oferują możliwość korzystania z bezpłatnego Kreatora Zdjęć do Dowodu Osobistego, dzięki któremu można łatwo wykonać zdjęcie biometryczne, niezbędne do złożenia wniosku przez Internet.

Kreator dostępny jest na stronach:

https://passport-photo.online/pl/bezplatny-kreator-zdjec-do-dowodu
https://photoaid.com/pl/kreator-zdjec-do-dowodu

Możliwość aplikowania o dowód osobisty online jest dostępna do 26 lipca 2021 po tym czasie będzie jedynie możliwa dla osób poniżej 12 roku życia. W związku z tym, warto wykorzystać szansę i wysłać wniosek przez Internet.

II edycja konkursu fotograficznego "Odkrywamy nasze dziedzictwo"

Opublikowano .

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Lejtmotywem tegorocznej edycji konkursu jest architektura modernizmu. Ideą przedsięwzięcia jest odkrycie lub zgłębienie wartości dziedzictwa architektury nowoczesnej, m. in. podczas wakacyjnych wycieczek po Mazowszu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 września br. Regulamin i więcej informacji są dostępne na stronie: https://www.mazovia.pl/pl/konkursy/ii-edycja-konkursu-fotograficznego-odkrywamy-nasze-dziedzictwo.html

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku Mazowsze serce Polski: https://facebook.com/events/s/w-poszukiwaniu-modernizmu-ii-e/1641461179395136/ Będą tam publikowane ciekawostki z zakresu architektury modernizmu.

konkurs modernizm FB

Harmonogram postoju mammobusów w lipcu 2021 r.

Opublikowano .

NFZ MAMMOBUS 1200x900

Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”!

22-07-2021 Plac Józefa Piłsudskiego 27 w Żurominie, w godz. 9.00-16.00 (Lux Med: (58) 666 24 44)

26-07-2021 Plac Piłsudskiego 27 w Żurominie, w godz. 9.00-17.00 (Geneva Trust: (58) 767 34 44 lub  77)

UWAGA! Informujemy, że harmonogram jest na bieżąco aktualizowany na stronie: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/harmonogram-postoju-mammobusow/

Numery kontaktowe dla pacjentów:

 • Geneva Trust: (58) 767 34 44 lub  77
 • Lux Med: (58) 666 24 44
 • Mammo-Med: (58) 325 76 02 lub 05

Więcej o „Programie profilaktyki raka piersi”: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/profilaktyczne-programy-zdrowotne/

Umowę na realizację zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia" podpisana

Opublikowano .

W dniu 12 lipca 2021 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin umowę na realizację zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia”. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 4 909 881,76 zł.

Przewidziana do przebudowy droga, w całości położona na terenie Gminy Lubowidz, zakresem rzeczowym zakłada kompleksową przebudowę na odcinku liczącym blisko 5,00 km poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowania dróg w m. Sinogóra i w m. Syberia, budowę chodników i odwodnienia w m. Sinogóra i Syberia oraz oznakowanie pionowe i poziome. Część prac o wartości 900 261,45 zł wykonana zostanie jeszcze w roku 2021, zakres robót o wartości 2 710 821,01 zł wykonana zostanie w roku 2022, natomiast pozostały zakres robót o wartości 1 298 799,30 zł przewidziany został do realizacji i rozliczenia w 2023 r.

Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w wysokości 60 % wartości inwestycji.

IMG 4790IMG 4792IMG 4796

Webinaria dotyczące projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Opublikowano .

Webinaria służą wspólnemu zapoznaniu się z projektem ustawy w kontekście obecnych obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych, przedyskutowaniu najważniejszych proponowanych w ustawie rozwiązań oraz zebraniu uwag.

Do wyboru są 4 terminy (należy wybrać jeden termin):
 
14 lipca 2021 r. (środa) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: https://forms.gle/rBDNtjdS1hb1jD7V8  
16 lipca 2021 r. (piątek) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: https://forms.gle/rGFgWG1vayjc9fRB8 
19 lipca 2021 r. (poniedziałek) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: https://forms.gle/Ca5yGENCPtqpeAmA8
20 lipca 2021 r. (wtorek) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: https://forms.gle/LQqYt1DTmf6FLRkR9

Pełen link do ogłoszenia:
https://proste.ngo/rekrutacja-na-webinaria-dotyczace-projektu-ustawy-o-sprawozdawczosci-organizacji-pozarzadowych