Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

AKTUALNOŚCI

„Modernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”

Opublikowano .

Powiat Żuromiński realizuje zadanie pod nazwą „Modernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”. Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. Całkowita wartość zadania 179 905,00 zł, wysokość pomocy finansowej 133 129,00 zł. Zadanie jest realizowane za pomocą własnej jednostki organizacyjnej powiatu. W dniu 24 sierpnia 2021r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego udzielił Pani Danucie Jadwidze Ryszewskiej Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie pełnomocnictwa do realizacji ww. zadania.  

Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży mostowej i drogowej

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 17 sierpnia 2021r. podpisał umowę na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży mostowej i drogowej nad zadaniem "Budowa i przebudowa dróg oraz budowa mostu w ciągu drogi nr ewidencyjny 93 i 103 obrębu Strzeszewo, gmina Bieżuń, w  związku z realizacją projektu Scalenie i zagospodarowanie wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat żuromiński w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i  dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" z firmą MOST-KOR Nadzory, Projekty Mariusz Kornatowski, 09-100 Płońsk ul. Szkolna 32/13, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości 40.000,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Tradycje Kulinarne na Północnym Mazowszu – Pierogi Regionalne"

Opublikowano .

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniżej ofertę:

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Zwykłe „START!” z siedzibą Huta 1, 09-304 Lubowidz

Termin realizacji zadania:  6.09.2021r. do 6.10.2021r.

Każdy w terminie 7 dni tj. od dnia 25 sierpnia 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r. może zgłosić swoje uwagi do oferty. Należy wpisać rodzaj uwagi i uzasadnienie do uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Żurominie lub pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdfoferta.pdf1.92 MB

pdfuchwała.pdf460.39 KB

,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4624W Swojęcin – Obręb – Jonne, gmina Lutocin”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 24 sierpnia 2021r. podpisał umowę na:,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4624W Swojęcin – Obręb – Jonne , gmina Lutocin” z firmą Mplan Sp. z o.o. ul. Osińskiego 2/6, 13-100 Nidzica, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości 168.510,00PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych).

234670861 319380169940250 5401999916875810942 n

Nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w 2021 roku

Opublikowano .

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, że od 8 września 2021 roku rozpocznie się realizacja ”Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
  w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie  podstawowej terapii;
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Planowany termin realizacji programu to wrzesień – listopad 2021 roku.

Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu.

Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.
Osoby zainteresowane, które chcą wziąć udział w w/w programie mogą zgłaszać się do PCPR w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej 27, telefon 23/657-09-04.

Spotkanie hodowców bydła mlecznego podsumowujące roczne wyniki oceny wartości użytkowej bydła

Opublikowano .

Dnia 23 sierpnia 2021 roku odbyło się spotkanie Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Koło Powiatu Żuromińskiego z hodowcami bydła mlecznego. Na spotkanie zostali zaproszeni Starosta Żuromiński, Burmistrzowie i Wójtowie.

Przewodnim tematem spotkania było podsumowanie sytuacji na rynku mleka w 2020 r. oraz przedstawienie wyników oceny wartości użytkowej bydła w 2020 roku, a także najwyższych średnich wydajności, osiągniętych w poszczególnych powiatach. 

W Powiecie Żuromińskim pod względem wydajności mleka na 1 krowę kolejno miejsca zajęli:

 1. Pan Łukasz Kocięda
 2. Pan Daniel Paluszewski
 3. Pan Jarosław Kopacz
 4. Pan Przemysław Piórkowski
 5. Pan Zbigniew Lisowski
 6. Pani Marianna Kubińska
 7. Pan Jakub Magdziński
 8. Pan Jacek Dzieńkowski
 9. Pan Wojciech Olewnik
 10. Pani Grażyna Dobrzyńska

Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył laureatom statuetki i upominki.

IMG 5316IMG 5319IMG 5322

Krzewienie kultury w Powiecie Żuromińskim poprzez Koła Gospodyń Wiejskich

Opublikowano .

21 sierpnia 2021 r. odbył się festyn pn. „Krzewienie kultury w Powiecie Żuromińskim poprzez Koła Gospodyń Wiejskich” przy Hali Sportowej w Żurominie. Festyn został zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Goliatki” z Goliat przy współorganizacji ze Starostwem Powiatowym w Żurominie.

W ramach festynu zorganizowane zostały pokazy kulinarne, różne atrakcje dla dzieci i młodzieży m. im. Zumba, pokazy Ludus, Mariusza Grotkowskiego Wicemistrza Europy w trójboju siłowym, ponadto wystawiły się koła gospodyń wiejskich z terenu powiatu żuromińskiego.

Festyn uświetniła występem skrzypaczka Dominika Bienias.

11a23456789101112IMG 4904IMG 4909IMG 4911IMG 4993IMG 5006IMG 5065IMG 5071IMG 5082IMG 5109IMG 5112IMG 5167IMG 5210IMG 5214IMG 5228IMG 5249IMG 5251IMG 5313