Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu 4 czerwca (piątek) urząd będzie nieczynny. Natomiast w dniu 9 czerwca (środka) w związku z zaplanowanymi pracami modernizacji infrastruktury informatycznej, petentów nie będzie obsługiwał Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Termomodernizacja szpitala w Żurominie

szpital termomodernizacja ulotka.pngtermo 2.png

AKTUALNOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Żuromińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, obejmujący zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Zielona, gmina Kuczbork-Osada, oznaczoną jako działka gruntu numer 353/8 o powierzchni 0,4557 ha,

Działka nr 353/8 o powierzchni 0,4557 ha zabudowana jest budynkiem byłego internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, wybudowanym w 1973 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 965 000,00 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) – kwota zwolniona z podatku VAT.

Teren jest uzbrojony w energię elektryczną, wodociąg oraz kanalizację.

Budynek składa się z dwóch części połączonych łącznikiem. Część A składa się z 2 elementów. Element A1 jest budynkiem niepodpiwniczonym, posiada 4 kondygnacje z pomieszczeniami mieszkalnymi. Element A2 to budynek niepodpiwniczony posiadający 2 kondygnacje nadziemne. Na parterze budynku mieszczą się pomieszczenia pomocnicze, a na piętrze lokale mieszkalne. Część B obejmuje budynek pomocniczy który w ¾ przeznaczony jest na stołówkę z kuchnią (parter) oraz pomieszczenia pomocnicze (piwnica). Pozostała część budynku jest użytkowana jako kotłownia c.o. dla całego zespołu budynków. Część A z częścią B jest połączona łącznikiem jednokondygnacyjnym w całości podpiwniczonym.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żurominie, pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 9 lub 10 lub pod numerem telefonu: 23 657 47 00 wew. 45 i 46

IMG 3086IMG 3088IMG 3089IMG 3090IMG 3091IMG 3092IMG 3093IMG 3094IMG 3095IMG 3096IMG 3151Internat

pdfwykaz_20.05.2021.pdf458.56 KB

OFERTA EDUKACYJNA W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŻUROMINIE

Opublikowano .

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla dorosłych

3 - letnie dla absolwentów szkoły branżowej oraz zasadniczej

4 - letnie dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum

 
SZKOŁA POLICEALNA

technik administracji – 4 semestry

technik BHP – 3 semestry


SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia

technik pojazdów samochodowych

technik handlowiec
 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Opiekun medyczny – MED.03 świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych osobie chorej  i niesamodzielnej

Ślusarz – MEC.08 wykonywanie i naprawa elementów maszyn i urządzeń

Technik administracji – EKA.01 Obsługa klienta  w jednostkach administracji

Program innowacji pedagogicznej „Dodatkowe umiejętności – lepsza praca”

Opublikowano .

Innowacje pedagogiczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
 
Program innowacji pedagogicznej „Dodatkowe umiejętności – lepsza praca

Aby w większym stopniu odpowiadać na potrzeby edukacyjne młodzieży, dostosować ofertę edukacyjną do wymagań rynku pracy, a także przygotować naszych uczniów do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, nasza placówka jako Centrum Kształcenia zrealizowała, przy współpracy z firmą ARMSA program innowacji pedagogicznych dla Technika Administracji – szkoła dla dorosłych. Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich o nazwie „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego’’. Jego beneficjentem był Samorząd Województwa Mazowieckiego a partnerem Powiat Żuromiński. Innowacja pedagogiczna umożliwia wprowadzenie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, które mają na celu lepsze dostosowanie programu nauczania do ciągle zmieniającej się rzeczywistości i  sprostanie potrzebom edukacyjnym młodzieży.

Wdrożona innowacja jest dla słuchaczy szansą na zdobycie niezbędnego doświadczenia  zawodowego oraz zwiększa mobilność młodych osób na rynku pracy. Słuchacze nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także poznają nowoczesne materiały  oraz technologie, dzięki czemu jako absolwenci CKZiU będą mieli większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy, która zapewni im realizację aspiracji zawodowych i godziwe warunki życia. Absolwenci Administracji staną się równoprawnymi kandydatami dla pracodawców o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymogom rynku pracy. Dzięki takim działaniom innowacyjnym CKZiU w Żurominie to niewątpliwie przykład nowoczesnej placówki zawodowej kształcącej specjalistów.  

Innowacja obejmowała wsparciem 7 nauczycieli zawodu technik administracji oraz 10 słuchaczy kształcących się w tym zawodzie. Słuchacze byli uczestnikami szkolenia zewnętrznego „Wykorzystanie aplikacji MS EXCEL do tworzenia analiz i prezentacji danych”, natomiast nauczyciele odbyli szkolenie zewnętrzne z obsługi programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT. Następnie w oparciu o przygotowane przykładowe scenariusze zajęć nauczyciele przeprowadzili ze słuchaczami lekcje dotyczące obsługi programu kadrowo-płacowego.

Cele innowacji pedagogicznej:

  • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
  • dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
  • zwiększenie zainteresowania kształceniem zawodowym,
  • poszerzenie wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów, o dodatkowe i cenione na rynku pracy umiejętności, które zwiększą szansę na szybkie zatrudnienie w zawodzie,
  • rozszerzenie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik administracji o dodatkowe treści uwzględniające zapotrzebowanie rozwijającego się rynku pracy dotyczące umiejętności obsługi oprogramowania biurowego i specjalistycznego,
  • wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania,
  • doposażenie pracowni technik biurowych w nowoczesny sprzęt wysokiej jakości i pomoce dydaktyczne, o szerokim zakresie wykorzystania, z jakim absolwent szkoły spotkać się może u pracodawcy.

Ponadto w ramach wymienionego projektu Centrum otrzymało nowoczesny sprzęt: Komputery stacjonarne, monitory, urządzenie drukujące wraz ze skanerem, oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2019 Professional, niszczarki biurowe, sprzęt nagłaśniający oraz laptopy.

Łączna kwota wsparcia w ramach innowacji pedagogicznej wyniosła ok. 65 000, zł.

centrum kształcenia