kwiecień 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Podpisanie aneksu do umowy

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 4 marca br. podpisał aneks do umowy nr 00005-6502-UM0700002/16 z dnia 3 listopada zawartej z  Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach której realizowana jest inwestycja związana z realizacją projektu „Scalenie i  zagospodarowanie poscaleniowe wsi Strzeszewo gmina Bieżuń, powiat żuromiński w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i  dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020””. Aneks dotyczy aktualizacji kwoty zadania, która uległa zmianie po zakończeniu postępowania przetargowego i  wyłonieniu wykonawcy . Wartość całkowita zadania wynosi 5 457 764.85 zł kwota stanowi 100% kosztów kwalifikowanych operacji z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 3 472 774, 00 zł.

Uruchomienie syren alarmowych na Mazowszu

Opublikowano .

10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 w hołdzie Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej na terenie całego województwa mazowieckiego uruchomione zostaną syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania.

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 12. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, uruchomiony zostanie trzyminutowy ciągły dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności. Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie.

Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny zostaną uruchomione przez wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego.

Jednocześnie informujemy, że do osób posiadających ukraińskie karty SIM logujących się do polskich sieci komórkowych przesłany zostanie Alert RCB z informacją o uruchomieniu syren w hołdzie Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej. SMS zostanie wysłany w języku ukraińskim.

Uruchomienie syren alarmowych na Mazowszu / Сирена із сигналом «повітряна тривога» задля вшанування Жертв Смоленської Катастрофи - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Nowoczesny sprzęt w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 7 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa darowizny pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Żuromińskim na:

  • drukarkę 3D z oprogramowaniem, wartość początkowa ok. 12 500,00 zł.
  • drukarkę 3D (proszkową), stację roboczą z materiałami eksploatacyjnymi, skaner 3D, wartość początkowa ok. 1 000 000,00 zł.

Łączna wartość sprzętu to ponad 1 mln zł. Przedmiotowy sprzęt został przekazany do Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie.

Drukarka ProJet 460Plus (proszkowa) to urządzenie, które umożliwia zachowanie najwyższej prędkości drukowania przy jednoczesnej dużej wydajności druku. Drukuje modele realistyczne nasycone kolorami. Posiada możliwości naniesienia dodatkowego elementu w postaci tekstu, loga czy zdjęć. Wszystkie stosowane materiały do drukowania są w pełni bezpieczne dla środowiska.

Sprzęt będzie wykorzystywany w klasach technikum w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik mechatronik. Podniesie to atrakcyjność obu profili, a uczniom umożliwi rozwój umiejętności projektowania przedmiotów. Lekcje, podczas których będzie wykorzystany, z pewnością będą ciekawsze i pozwolą rozwijać kreatywność uczniów.

Podczas przekazania marszałek Adam Struzik podkreślił, że w Polsce używanych jest tylko kilkanaście tego typu drukarek. ZST-Z w Żurominie jest jedyną szkołą w powiecie żuromińskim, mogącą się poszczycić takiej klasy sprzętem.

IMG20220407191031IMG20220407191927IMG20220407192014IMG20220407192303IMG20220407192431IMG20220407194705IMG 6398IMG 6412IMG 6421

NOWY SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ

Opublikowano .

Pragniemy poinformować, że zespół chirurgów udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom w żuromińskim szpitalu poszerzył się o specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Po raz pierwszy w historii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie rezydent Oddziału Chirurgii Ogólnej lek. Łukasz Sołtysiak w dniu 30 marca 2022r. zdał egzamin specjalizacyjny.
Kierownikiem specjalizacji był dr n. med. Szymon Głowacki.

Lukasz Soltysiak

„XXVIII ZAWODY SPŁAWIKOWE O PUCHAR CZYSTEJ WKRY”

Opublikowano .

3 kwietnia 2022 roku nad rzeką Wkrą w Łazach odbyły się „XXVIII Zawody Spławikowe o Puchar Czystej Wkry” pod Honorowym Patronatem Starosty Żuromińskiego.  O godzinie 7 zawodnicy zebrali się na łowisku. Po sprawdzeniu listy zawodników, którzy zgłosili się na zawody wędkarskie odbyło się losowanie stanowisk. Następnie zawodnicy udali się na stanowiska połowu. Tam odbyło się sprawdzanie zanęt, a następnie nęcenie i o godzinie 9:30 przystąpiono do połowu. Połów zakończono o godzinie 13:00 by następnie rozpocząć ważenie złowionych ryb. O godzinie 14-tej zaplanowano obiad. Po posiłku o godzinie  15 ogłoszono wyniki zawodów i wręczono zwycięzcom nagrody w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Nagrody ufundowane przez Powiat Żuromiński wręczał Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski.

W zawodach udział wzięło łącznie 7 drużyn z kół PZW z terenu powiatu oraz spoza terenu powiatu żuromińskiego. Największą rybę  złowił Mirosław Fafiński z Koła PZW w Radzanów. Najmłodszym zawodnikiem został Tobiasz Smulski reprezentujący Koło PZW Żuromin II.

Klasyfikacja indywidualna:

  1. Michał Walczak – koło PZW Glinojeck
  2. Sławomir Wyrzykowski – koło PZW Radzanów
  3. Sebastian Piłat – Koło PZW Żuromin I
Klasyfikacja drużynowa:

  1. Koło PZW Glinojeck
  2. Koło PZW Radzanów
  3. Koło PZW Żuromin I

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Żuromińskiego.

15wędkarskie 1wędkarskie 2wędkarskie 3wędkarskie 4wędkarskie 5wędkarskie 6wędkarskie 7wędkarskie 8wędkarskie 9wędkarskie 10wędkarskie 11wędkarskie 13wędkarskie 14

Umowy o wydzierżawienie obwodów łowieckich podpisane

Opublikowano .

W czwartek 31 marca 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się spotkanie, na którym zostały podpisane umowy na dzierżawę obwodów łowieckich.
W spotkaniu udział wzięli: Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Prezesi oraz Łowczy Kół Łowieckich, którzy złożyli wnioski o wydzierżawienie obwodów łowieckich na terenie powiatu żuromińskiego.
Na terenie naszego powiatu wyznaczono 14 obwodów łowieckich polnych, wydzierżawianych przez Starostę Żuromińskiego oraz 3 leśne, wydzierżawiane przez RDLP w Olsztynie. Podpisanie umów było niezbędne ze względu na wejście w życie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa na nowe obwody łowieckie.
Umowy zostały zawarte na okres 10 lat , a zatem Koła Łowieckie mogą już rozpocząć prowadzenie swojej działalności w zakresie gospodarki leśnej, w tym szacowania szkód łowieckich i wypłatę należnych z tego tytułu odszkodowań, a także podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń.

IMG 6315IMG 6317IMG 6320IMG 6322IMG 6325IMG 6327IMG 6328IMG 6330IMG 6331IMG 6332IMG 6334IMG 6336IMG 6339IMG 6341IMG 6342IMG 6346