AKTUALNOŚCI

Konsultacje projektu zmiany programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

Opublikowano .

Zaproszenie do konsultacji zmiany Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2017 roku. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W dniu 6 listopada 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędą się konsultacje zmiany Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2017 roku. Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 25.10.2017r. do dnia 7 listopada 2017r. Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

pdfProjekt zmiany współpracy na rok 2017958.96 KB

Nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński. Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, działalność edukacyjną mającą wpływ na wszechstronny rozwój społeczności uczniowskiej, działalność opiekuńczą i pozaszkolną oraz głębokie oddanie się wykonywanej przez siebie pracy otrzymały następujące osoby:

 1. Katarzyna Kłodnicka – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 2. Marzena Maria Twarogowska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w  Bieżuniu
 3. Bonifacy Bogucki – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 4. Beata Gronkiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 5. Katarzyna Machulska – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła w Żurominie
 6. Grzegorz Wronkowski – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 7. Tomasz Kuberski – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
 8. Małgorzata Wiśniewska – nauczyciel logopeda Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żurominie

20171016 193728DSC 0038DSC 0339

Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 2017

Opublikowano .

W dniu 20 października 2017r. Starosta Żuromiński przyznał  stypendia  dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży. Wnioski o przyznanie stypendiów oceniała Komisja stypendialna w dniu 11 października 2017r., biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną w wyniku rocznej klasyfikacji do dwóch miejsc po przecinku oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, społeczne. W terminie do dnia 29 września 2017r. wpłynęło 30 wniosków z czterech szkół.  W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja zawnioskowała do Starosty Żuromińskiego o przyznanie stypendium na rok szkolny 2015/2016 dla niżej wymienionych osób:

 1. Kamil Paluszewski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.
 2. Michał Karol Spychalski - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.
 3. Aleksander Osiecki – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu.
 4. Natalia Monika Kowalewska - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana  w Bieżuniu.
 5. Agnieszka Pilarska – uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
 6. Ewa Góralska – uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
 7. Kamila Lubińska – uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.
 8. Ewa Rudnicka – uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w  Żurominie.
 9. Natalia Sych – uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.   
 10. Krzysztof Stryjewski – uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

IMG 4010

Ćwiczenia przeciwpożarowe

Opublikowano .

W dniu 19 października 2017 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie zostały przeprowadzone ćwiczenia przeciwpożarowe połączone z ewakuacją znajdujących się wewnątrz budynku osób. Ewakuacją również zostały objęte osoby znajdujące się w pomieszczeniach Urzędu Skarbowego. Celem ewakuacji było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia pożarem lub innym zagrożeniem powodującym zagrożenie utraty zdrowia lub życia. W ćwiczeniach udział wzięły 2 Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.

IMG 3934IMG 3935IMG 3936IMG 3939IMG 3940IMG 3941IMG 3942IMG 3943IMG 3945IMG 3946IMG 3947IMG 3949

Dotacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy dydaktycznych – ZSP im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Opublikowano .

Powiat Żuromiński po raz kolejny pozyskał dotację na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. W ramach pozyskanej dotacji w kwocie 47 500 zł zostaną zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji praktycznej nauki zawodu w technikum kształcącym w zawodzie technik rolnik i technik weterynarii. Zgodnie z zawartą umową zostaną zakupione: opryskiwacz, ultrasonograf USG, zestaw narzędzi do warsztatów szkolnych, mikroskopy do laboratorium, cieplarka 15 l, drukarki laserowe ze skanerem i kopiarką A4, agregat upraw przedsiewnych szerokość robocza 2,80-3,30m. Dzięki pozyskanym nowoczesnym pomocom dydaktycznym zostanie uatrakcyjniony proces nauczania zarówno w wymiarze praktycznym jak też w zakresie zdobywania kwalifikacji, które są niezbędnym i  koniecznym elementem podnoszenia jakości kształcenia.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 19 października 2017 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego.
Porządkiem spotkania było:
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 28.03.2017r.
2. Akcja „Bezpieczne wakacje 2017” – podsumowanie działań zrealizowanych przez powiatowe służby, inspekcje i straże.
3. Podsumowanie akcji „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2017”.
4. Ocena działań Inspekcji Weterynaryjnej (ASF- Afrykański Pomór Świń; zanieczyszczenie jaj trującym środkiem owadobójczym fipronilem)
5. Sytuacja hydrologiczna na terenie powiatu żuromińskiego.
6. Wolne wnioski.

IMG 3928IMG 3930IMG 3931

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

Opublikowano .

W dniu 16 października 2017 roku w ZSP w Zielonej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli Starosta i Wicestarosta Powiatu żuromińskiego, pan Jerzy Rzymowski i pan Ireneusz Rejmus, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, rodzice, absolwenci szkoły (Adam Mazurowski, Grzegorz Oryl, Piotr Kwiatkowski, Paweł Karpiński, Adam Paczkowski, Jakub Magdziński) oraz Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego pan Adam Witkowski.

20171016 14251020171016 14440420171016 17484020171016 17544820171016 19121720171016 19150820171016 19152920171016 19162020171016 19193420171016 19262720171016 19290120171016 19352420171016 19372820171016 19394520171016 19401320171016 19424620171016 19473120171016 194844CSC 1509DSC 0061DSC 0064DSC 0150DSC 0197