Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

Opublikowano .

IMG 2884s

 

Zarząd Powiatu Żuromińskiego, na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2024r., powierzył stanowisko dyrektora szkoły kandydatce wyłonionej w postępowaniu konkursowym. Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie powierzono Pani Marlenie Kaczorowskiej na okres od 1 lipca 2024r. do 31 sierpnia 2028r.

XIV Powiatowy Rajd Rowerowy

Opublikowano .

1

15 czerwca 2024 r. odbył się XIV Powiatowy Rajd Rowerowy. Uczestnicy wraz z opiekunami przejechali od Poniatowa przez Bądzyn, Dziwy do Nowych Konopat. Przejazd, jak co roku, odbywał się w zorganizowanych grupach. Każda z nich miała zapewnionego opiekuna.

W miejscowości Konopaty na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny uczestnicy mieli zorganizowany posiłek: kiełbaskę i kaszankę z grilla. Atrakcje dla uczestników zorganizował Animacje Daisy. Ponadto wśród atrakcji nie zabrakło bitwy na balony wodne.

Wszyscy uczestnicy rajdu brali udział w bezpłatnym losowaniu oraz otrzymali saszetki sportowe.

Bezpieczeństwo uczestników zabezpieczały służby Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Na trasie Rajdu umieszczono punkt z wodą, który obsługiwały wolontariuszki ze Starostwa Powiatowego w Żurominie . Uczestnicy rajdu mieli również zapewnioną opiekę medyczną.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Piekarni K. Zieliński za przepyszne bułki, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowemu w Ciechanowie, Grupie D5, Damtech PV, PUMB INVESTMENT za przekazane bezpłatnie gadżety, zasponsorowanie poczęstunku oraz służbom porządkowym, które zabezpieczały rajd oraz wolontariuszkom za pomoc przy obsłudze rajdu.

 

20240615 09502620240615 09564920240615 09591420240615 103315020240615 10351720240615 103926

Modernizacja siłowni oraz zaplecza magazynowo-szatniowego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Opublikowano .

4 kwietnia 2024r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Żuromińskim została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”. Przedmiotem umowy jest udzielenie powiatowi żuromińskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja siłowni oraz zaplecza magazynowo-szatniowego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

Całkowita wartość zadania wynosi 129 560,00 zł,

- w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 97 170,00 zł.
Modernizacja siłowni oraz zaplecza magazynowo-szatniowego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej przyczyni się do poprawy standardu bloku sportowego, a co za tym idzie poprawy warunków jakości kształcenia, bezpieczeństwa i warunków uprawiania sportu. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie możliwości działań edukacyjnych i atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów szkoły, zwiększy się również dostępność infrastruktury sportowej dla lokalnej społeczności.

Zadanie pn.: „Modernizacja siłowni oraz zaplecza magazynowo-szatniowego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej”.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

 

dla sportu 25

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Krzeczanowo – Wola Łaszewska

Opublikowano .

1s2s

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wyłoniony został Wykonawca zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W na odcinku Krzeczanowo – Wola Łaszewska. Zaoferowana przez oferenta - Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. z Żuromina wartość prac dla całego zadania wynosi 1 527 357,32 zł. W dniu 12 czerwca 2024r. zawarta została umowa pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Prezesem Przedsiębiorstwa DOMEX na wykonanie prac. Termin realizacji zdania określono w umowie na 4 miesiące od jej podpisania

Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje prace drogowe na odcinku o długości ok. 0,63 km (628 mb) – poszerzenie jezdni, nawierzchnia, odwodnienie, pobocza oraz oznakowanie na odcinku Krzeczanowo – Wola Łaszewska.

Inwestycja ta uzyskała wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości – 596 000,00 zł.

 

3s5s

Remont drogi powiatowej Nr 4608W Osówka - Straszewy

Opublikowano .

Zakończone zostały prace, związane z wykonaniem zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 4608W Osówka – Straszewy. Niniejszy wniosek realizowany był w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma. Prace w terenie objęły odcinki drogi o łącznej długości 2,615 km a wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. z Mławy. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1 589 594,93 zł, wysokość dofinansowania określona promesie inwestycyjnej – 1 515 115,18 zł (95% kosztów kwalifikowanych) a pozostałe środki w wysokości 79 479,75 zł pochodzą z budżetu powiatu.

Remont 4608W Osowka Straszewy 2024 Polski Lad 1Remont 4608W Osowka Straszewy 2024 Polski Lad 2Remont 4608W Osowka Straszewy 2024 Polski Lad 3Remont 4608W Osowka Straszewy 2024 Polski Lad 4

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025

Opublikowano .

ROK 2021

Powiat Żuromiński realizował zadanie ze środków budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych
i pedagogicznych” w oparciu o Umowę Nr 104/NPRC/2021/JST o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14 – Rezerwa celowa poz. 56) z dnia 26 października 2021r.

Wsparcie otrzymały następujące szkoły:

 1. 1. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu – 3 200,00zł
 2. 2. Technikum w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie – 9 600,00 zł
 3. 3. Technikum w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej – 9 600,00 zł
 4. 4. Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie – 2 400,00 zł

 

ROK 2022

Powiat Żuromiński realizował zadanie ze środków budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych
i pedagogicznych” w oparciu o Umowę Nr 169/NPRC/2022/JST o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14 – Rezerwa celowa poz. 26) z dnia 26 kwietnia 2022r.

Wsparcie w kwocie 9 600,00 zł otrzymało Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.

ROK 2023

Powiat Żuromiński realizował zadanie ze środków budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych
i pedagogicznych” w oparciu o Umowę Nr 173/NPRC/2023/JST o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14 – Rezerwa celowa poz. 26) z dnia 12 kwietnia 2023r.

Wsparcie w kwocie 2 400,00 zł otrzymała Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie.

 

czytelnictwo1


ROK 2024

Powiat Żuromiński realizuje zadanie ze środków budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych
i pedagogicznych” w oparciu o Umowę Nr 173/NPRC/2024/JST o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14 – Rezerwa celowa poz. 26) z dnia 9 kwietnia 2024r.

Wsparcie otrzymały następujące szkoły:

 1. 1. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu – 3 200,00 zł
 2. 2. Technikum w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej – 12 000,00 zł
 3. 3. Technikum w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie – 9 600,00 zł
 4. 4. Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie – 2 400,00 zł

czytelnictwo2

 

Remont dróg powiatowych na terenie 6 gmin

Opublikowano .

Zakończone zostały prace, związane z remontem dróg powiatowych na wybranych odcinkach na terenie powiatu żuromińskiego. Zakresem rzeczowym zadanie objęło wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o łącznej długości ok. 1,9 km (1873 mb).

Prace w terenie objęły następujące fragmenty dróg:

 1. Odcinek Będzymin – Rozwozin – Cieszki w okolicach m. Rozwozin o długości ok. 353 mb, koszt robót – 190 053,45 zł,
 2. Odcinek Zieluń – Wronka w okolicach m. Wronka o długości 180 mb, koszt robót – 96 862,50 zł,
 3. Odcinek Zieluń – Kozilas – Chojnowo w okolicach m. Bagienice Małe i Bagienice Duże o długości ok. 342,40 mb, koszt robót – 141 834,38 zł,
 4. Odcinek Karniszyn – Kobyla Łąka o długości ok. 263,80 mb, koszt robót – 141 957,38 zł,
 5. Odcinek od dr 561 – Sokołowy Kąt – Siemiątkowo w okolicach m. Stanisławowo o długości ok. 215,20 mb, koszt robót – 119 907,29 zł,
 6. Odcinek Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany w okolicach m. Siemiątkowo o długości ok. 254,80 mb, koszt robót – 141 975,83 zł,
 7. Odcinek Chromakowo – Mojnowo – Lutocin w okolicach m. Mojnowo o długości ok. 263,80 mb, koszt robót – 141 957,38 zł.

Wykonawcą robót, wyłonionym na zlecenie Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. z Mławy. Łączny koszt zadania, sfinansowanego w całości ze środków własnych powiatu żuromińskiego wyniósł 974 548,21 zł.

 

POD Remont 2024 RozwozinPOD Remont 2024 WronkaPOD Remont 2024 BagienicePOD Remont 2024 Kobyla LakaPOD Remont 2024 StanisławowoPOD Remont 2024 SiemiatkowoPOD Remont 2024 Mojnowo