20 LAT POWIATU pozioma

Drodzy mieszkańcy Powiatu Żuromińskiego!

Rok 2018 jest 20 rokiem funkcjonowania powiatu Żuromińskiego, w związku z tym rozpoczynamy akcję przyznania 200 medali z okazji 20 - lecia Powiatu Żuromińskiego i 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu żuromińskiego chcący otrzymać medal okolicznościowy może złożyć wniosek w okresie 23 maja 30 czerwca 2018r. do Starostwa Powiatowego w Żurominie. Decyduje data i godzina złożenia wniosku. Szczegóły akcji w załączonym regulaminie.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do składania wniosków.

  podpisy

medale

pdfRegulamin przyznania medali.pdf922.58 KB

docxWniosek_o_przyznanie_medalu.docx135.26 KB

pdfWniosek_o_przyznanie_medalu.pdf295.58 KB

AKTUALNOŚCI

Indiański Dzień Dziecka

Opublikowano .

1 czerwca br. przy hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie odbyła się plenerowa impreza z okazji Dnia Dziecka pod nazwą „Na tropie Indian” zorganizowana przez Powiat Żuromiński. Animatorzy odziani w indiańskie stroje przygotowali mnóstwo atrakcji dla dzieci, a wśród nich: strzelanie z łuku, wyścigi bizonich kopyt, rzut na rogi bizona, szejeńska równoważnia, płukanie złota i wiele innych. Podczas imprezy odbył się wspólny taniec w stylu powwow. W atrakcjach chętnie udział brały dzieci, jak również opiekujący się nimi rodzice.

P6010438P6010445P6010459P6010469P6010470P6010471P6010473P6010476P6010477P6010478P6010483

Spotkanie w pałacu prezydenckim z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Opublikowano .

W dniu 25 maja na zaproszenie Prezydent RP, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Piotr Budzich spotkał się z Prezydentem Andrzejem Dudą. Było to już trzecie spotkanie Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego z Prezydentem.

178 KS1 8178

Zdjęcie z oficjalnego serwisu Kancelarii Prezydenta RP.

Nowy Starosta Żuromiński w Dzień Dziecka 2018

Opublikowano .

W dniu 1 czerwca na jeden dzień nowym Starostą Żuromińskim została Agnieszka Pilarska, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. W tym dniu wspólnie ze Starostą Żuromińskim Jerzym Rzymowskim uczestniczyła w realizacji zdań jakie na co dzień wykonuje Starosta Żuromiński. Agnieszka zapoznała się z organizacją pracy urzędu oraz uczestniczyła m.in. w przeglądzie inwestycji powiatowych oraz imprezach z okazji Dnia Dziecka, które odbywały sie na terenie powiatu żuromińskiego.

IMG 6647IMG 6650IMG 6657IMG 6725IMG 6726IMG 6728

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 30 maja 2018r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2018 z obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego”.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od osób fizycznych na własność Powiatu Żuromińskiego niezabudowanych nieruchomości, położnych w gm. Bieżuń, obręb Stawiszyn Łaziska, jako działki nr 68/2 o pow. 0,0007 ha, działki nr 185/2 o pow. 0,0013 ha, działki nr 185/3 o pow. 0,0065 ha, działki nr 185/4 o pow. 0,0006 ha.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zmiany warunków pracy i płacy radnemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Żuromińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 13. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 14. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

IMG 6643IMG 6645IMG 6646

Zawarcie umowy na "Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Kliczewo Duże gm. Żuromin i obrębu Kliczewo Małe gm. Żuromin"

Opublikowano .

W dniu 28 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowe wykonanie zadania pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Kliczewo Duże gm. Żuromin i obrębu Kliczewo Małe gm. Żuromin". Podpisanie umowy jest wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowa umowa opiewa na wartość brutto w wysokości:

a) w zakresie części Nr I - 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych );

b) w zakresie części Nr II – 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych),

termin realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 10.12.2018 r.

Umowę podpisywali: ze strony Zarządu Powiatu Żuromińskiego Starosta Żuromiński - Jerzy Rzymowski, Wicestarosta – Ireneusz Rejmus oraz Skarbnik Powiatu – Irena Brejna, ze strony wykonawcy Pna Dariusz Kluskiewicz.

IMG 6615IMG 6618IMG 6620IMG 6623