Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu 4 czerwca (piątek) urząd będzie nieczynny. Natomiast w dniu 9 czerwca (środka) w związku z zaplanowanymi pracami modernizacji infrastruktury informatycznej, petentów nie będzie obsługiwał Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Termomodernizacja szpitala w Żurominie

szpital termomodernizacja ulotka.pngtermo 2.png

AKTUALNOŚCI

System kolejkowy w Wydziale KiT

Opublikowano .

Od 14 czerwca 2021 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa zacznie funkcjonować system wspomagający zarządzanie obsługą klienta na rejestracji pojazdów, zwany w skrócie „systemem kolejkowym”.

System ten będzie obsługiwał dwie kolejki tematyczne, a mianowicie „Rejestrację pojazdów” i „Inne sprawy dotyczące pojazdów”. Będą obowiązywały dzienne limity na bilety z numerkami do każdej z kolejek dostosowywane do liczby aktywnych w danym czasie stanowisk obsługi. Bilety będzie można pobierać już od godz. 7:30. Informacje o wzywanych numerkach będą wyświetlane na dużym ekranie LCD o przekątnej 43", dodatkowo wspomaganym przez przywoływanie głosowe (lektor). W początkowym testowym okresie system kolejkowy będzie funkcjonował równolegle z możliwością telefonicznego umówienia terminu wizyty, co ma na celu płynne wdrożenie nowego rozwiązania technicznego.

Jednocześnie w celu przeciwdziałania odsprzedaży biletów z systemu kolejowego każdy Klient przed wydrukowaniem biletu będzie musiał najpierw wpisać na ekranie podajnika numer rejestracyjny swojego pojazdu lub alternatywnie podać jego markę i model (ewentualnie rodzaj pojazdu). W przypadku niezgodności danych na bilecie z dokumentami przedłożonymi urzędnikowi przez Klienta, taki bilet zostanie anulowany i załatwienie sprawy będzie wymagało ponownego pobrania biletu, co może skutkować zmianą terminu wizyty.

Informujemy, że POBRANIE BILETU JEST BEZPŁATNE!

Prosimy o stosowanie się do zasad funkcjonowania systemu kolejkowego.

W późniejszym terminie zostanie również wprowadzona kolejna funkcjonalność systemu kolejkowego w zakresie rezerwacji wizyty przez internet. Tutaj też będą obowiązywały limity na bilety.

Mamy nadzieję, że system kolejkowy - jako rozwiązanie od dawna oczekiwane przez naszych Klientów, którego wdrożenie w marcu 2020 r. zostało odłożone ze względu na COVID–19, skróci ich czas oczekiwania na załatwienie sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu.

 

Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie w Grecji.

Opublikowano .

W dniu 23 maja 2021r. w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie rozpoczęła się mobilność uczniów w ramach projektu: „Europejska Mobilność Kluczem do Zawodowego Sukcesu”. Tym razem na staże realizowane na Greckiej Riwierze Olimpijskiej wyjechało 60 uczniów wraz z 6 opiekunami. W czasie trwania mobilności wypracowano skuteczne metody nauczania języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie poszerzyli zakres wykorzystania języka obcego, także zawodowego z używaniem terminologii specjalistycznej, związanej z nauczanym zawodem. Zajęcia odbywały się w formie ćwiczeń leksykalnych, serii lekcji na wybrane tematy, w dyskusjach, projektach multimedialnych. Praktyki zawodowe za granicą były doskonałą metodą rozwijania kompetencji językowych w praktyce, w formie zadań projektowych. Uczniowie poznali zasady pracy w firmie zagranicznej oraz zapoznali się z podstawowymi prawami działalności na terenie UE. Program mobilności obejmował również poznawanie kultury Grecji. Uczniowie zwiedzali mi. Meteory, Olimp, pracownię pisania ikon, uczestniczyli w rejsie na Trikieri. Grecka przygoda zakończyła się szczęśliwym powrotem do Żuromina w dniu 5 czerwca 2021r.

                                                                                                                 Dyrekcja ZST-Z w Żurominie

ZSTZ POWER 2021_1.jpg

 

Interaktywne Mini ZOO

Opublikowano .

Powiat Żuromiński aplikuje o środki w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 na zadanie pn.: „Interaktywnego Mini ZOO”.
Mini ZOO będzie zlokalizowane na terenie Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego dworu oraz podworskiego parku.
Celem zadania jest stworzenie infrastruktury kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnej. Będzie, to miejsce, w którym będzie mógł zobaczyć wiele oswojonych zwierząt, poznać ich cechy charakterystyczne, nawyki i zwyczaje. Zwierzęta będzie można nakarmić specjalnie dobranym pokarmem, pogłaskać, czy przytulić. Wśród zwierząt będzie można zobaczyć kozy, owce, króliki i inne. Ponadto obiekt będzie służył do realizacji celów edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
Obiekt będzie ogólnodostępny, każdy będzie mógł korzystać z niego bezpłatnie.
W ramach planowanego zadania zostaną wykonane następujące działania:

 • Adaptacja pomieszczeń gospodarskich na potrzeby MINI ZOO, w tym wymiana oświetlenia na energooszczędne, instalacja wodooszczędnych poideł dla zwierząt, ogrodzenia;
 • Przygotowanie wybiegów oraz zagród dla zwierząt na zewnątrz budynku, w tym ogrodzenie;
 • Zagospodarowanie terenu wokół - ławki, kosze na śmieci;

Termin oficjalnego otwarcia planowany jest na przełom październik-listopad. Termin ten jest uzależniony od podpisania umowy i wyboru wykonawcy.
Przedmiotowy wniosek został pozytywnie oceniony przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie i znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej. Wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego gdzie został pozytywnie oceniony i zweryfikowany. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, zostanie wyłoniony wykonawca zadania i przystąpimy do realizacji.

interaktywne mini zoo 2Rysunek interaktywne mini zoo

 

NOWY TOMOGRAF KOMPUTEROWY NIEBAWEM ŻUROMIŃSKIM SZPITALU

Opublikowano .

Nowy tomograf komputerowy to HITACHI SUPRIA 32 - nowoczesny wielorzędowy system tomografii komputerowej spełniający wszystkie wymagania różnorodnych rutynowych zastosowań. Aparat idealnie nadaje się do szerokiego zakresu badań TK. Zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz jest łatwy w obsłudze . Zastąpi on 16-rzędowy sprzęt Siemensa z roku 2010, który służy do tej pory do diagnostyki pacjentów w naszym szpitalu. Przed montażem tomografu komputerowego, w pracowni wykonane zostaną niezbędne prace modernizacyjne i adaptacyjne.
Tomografia komputerowa jest szeroko stosowana w medycynie. Pozwala na uzyskanie obrazów przekrojowych, a także przestrzennych badanego obiektu. Dzięki temu można postawić precyzyjną diagnozę, która jest punktem wyjścia do skutecznego leczenia. Nowoczesny tomograf komputerowy umożliwia wykonywanie badań przesiewowych, diagnostykę i ocenę stopnia zaawansowania różnych schorzeń, w tym COVID-19.
Urządzenie  posiada dużo rozwiązań technologicznych, które podnoszą bezpieczeństwo i komfort pacjentów podczas badania oraz  pozwalają na uzyskanie obrazów bardzo dobrej jakości.
Wartość nowego tomografu komputerowego to kwota blisko 1 640 000,00 zł. Urządzenie zostało w całości sfinansowane z funduszy Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
Uruchomienie urządzenia zaplanowano na początek lipca.

tomograf.png

Pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt

Opublikowano .

2 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt (Przewodniczącym został poseł Lewicy Arkadiusz Iwaniak, wiceprzewodniczącymi zespołu zostali posłowie: Piotr Borys KO, Marcin Kulasek Lewica, Jan Rzepa KP) ponadto w spotkaniu wziął udział Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus
i Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Mirosław Różański oraz Główny Lekarz Weterynarii,
a także samorządowcy z naszego powiatu oraz okolicznych gmin.
Debata dotyczyła m.in.:
 • epidemii wysoce zjadliwej grypy ptaków – analiza obecnej sytuacji oraz analiza zagrożeń;
 • ustawy o uciążliwości zapachowej, tzw. odorowa – prezentacja projektu ustawy.

IMG 4341IMG 4344IMG 4345

Inwestycje drogowe zaplanowane do realizacji w roku 2021 i latach następnych:

Opublikowano .

 1. Przebudowa drogi powiatowej Sinogóra-Syberia (początek –przebudowa skrzyżowania w m. Sinogóra – koniec odcinek ok. 200 m za kościołem w Syberii w kierunku Mleczówka). Wartość inwestycji prawie 8 mln złotych z czego 60 % , czyli prawie 4,8 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu , pozostałe 40 % środki własne.
 • rok 2021 – wartość zadania 1 343 821 zł, obejmuje przebudowę skrzyżowania w miejscowości Sinogóra wraz z chodnikami i odcinkiem drogi o długości ok. 600 mb w kierunku Syberii
 • rok 2022- wartość zadania 4 333 333 zł, obejmuję przebudowę drogi przez miejscowość Syberia, kanalizacja deszczowa , chodniki, podwójna warstwa asfaltowa,
 • rok 2023 – wartość zadania 2 322 846 zł, obejmuje przebudowę pozostałego odcinka szlakowego pomiędzy Sinogórą i Syberią oraz ok. 200 metrowy odcinek od Kościoła w kierunku Mleczówki
 1. Przebudowa drogi powiatowej Swojęcin – Obręb wraz z obiektem mostowym- wartość inwestycji 6 752 934 zł z czego dofinansowanie w wysokości 60 % , czyli 4 mln złotych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, pozostałe 40 % środki własne.
 • rok 2021 – wartość zadania 1 688 880 zł
 • rok 2022 – wartość zadania 1 046 466 zł
 • rok 2023 – wartość zadania 4 017 588 zł
 1. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Gradzanowo – etap II- wartość zadania do realizacji w roku 2021 – 1 202 000 zł
 • w ramach realizacji tej inwestycji przebudowana zostanie droga przez miejscowość, budowa chodników, wymiana nawierzchni asfaltowej, budowa zatoki autobusowej . Estetyka miejscowości ulegnie zdecydowanej poprawie.
 • w roku 2022 realizowany będzie III etap przebudowy , o wartości 2,2 mln złotych . Cała inwestycja jest w 60 % dofinansowana ze środków urzędu marszałkowskiego.
 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej na wysokości miejscowości Kipichy gm. Lubowidz
W ramach tej inwestycji zaplanowana jest przebudowa najbardziej zdegradowanego odcinka drogi , o długości ok. 500 mb. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 0,5 mln złotych, zadanie jest dofinansowane kwotą 249 tys. złotych z urzędu marszałkowskiego, w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ( dawniej FOGR).

 1. Zarząd Powiatu przeznaczył na remonty dróg w roku 2021 kwotę 600 tysięcy złotych ( po 100 tys. na każdą gminę).
W ramach tej kwoty możliwe będzie wykonanie 3 km nakładek , po 0,5 km na drogach powiatowych na każdej gminie.

 • Kuczbork-Osada i Żuromin – droga Olszewko-Kliczewo
 • Lubowidz – odcinek drogi Lubowidz-Sinogóra
 • Lutocin – odcinek drogi Lutocin-kierunek Sierpc
 • Bieżuń- odcinek drogi Stawiszyn Łaziska
 • Siemiątkowo- odcinek drogi - Dzieczewo
 1. Zarząd Powiatu przeznaczył kolejne środki na wykonanie projektów technicznych przebudowy dróg powiatowych. Okres wykonania projektu technicznego wraz z niezbędnymi opracowaniami i uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń znacznie się wydłużył. Przy bardziej skomplikowanych opracowaniach może trwać do 1,5 roku a nawet dłużej.
Zlecone zostaną do opracowania:

 • przebudowa drogi powiatowej Gościszka – Zielona wraz z obiektem mostowym
  i niezbędną infrastrukturą(chodnik) gm. Kuczbork-Osada
 • przebudowa drogi powiatowej Obręb – Zimolza gm. Lutocin z dalszą perspektywą do m. Jonne i drogi woj. 541

MONTAŻ STACJI ZGAZOWANIA CIEKŁEGO TLENU MEDYCZNEGO

Opublikowano .

SPZZOZ w Żurominie dotychczas posiadał jeden zbiornik o pojemności 3000 kg ciekłego tlenu. Jednak leczenie pacjentów z COVID-19 generowało znaczny wzrost zużycia tlenu. Niezbędną więc inwestycją była instalacja i montaż drugiego zbiornika zgazowania tlenu medycznego o pojemności 3000 kg oraz wykonanie fundamentu i ogrodzenia zabezpieczającego. Łączna wartość prac brutto: 76 200,00 zł.

Część inwestycji tj. 34 592,52 zł została sfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego.

Może być zdjęciem przedstawiającym na świeżym powietrzu