Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego 30.12.2020

Opublikowano .

W dniu 30 GRUDNIA 2020r. ( ŚRODA ) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Żurominie odbyła się Sesja z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 11 grudnia 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.  
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 7. Podjęcie Apelu w sprawie zmiany przepisów dotyczących projektowania
  i budowy kanałów technologicznych przy drogach powiatowych i gminnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.  

W ZAŁĄCZENIU PODJĘTY APEL.    

Apel.pdf

Pełne serduszko nakrętek przed urzędem

Opublikowano .

Pierwsza partia nakrętek zgromadzonych w czerwonym serduszku zlokalizowanym przed Starostwem Powiatowym w Żurominie została wybrana. Odzew mieszkańców na akcję był bardzo dobry, ponieważ serduszko zapełniło się bardzo szybko.

Zachęcamy Państwa do dalszego angażowania się w tę szczytną, charytatywną akcję.

IMG 4018IMG 4019IMG 4023IMG 4024IMG 4025

Przebudowa drogi powiatowej w m. Kosewo

Opublikowano .

Zakończono w terenie prace, związane z wykonaniem zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628W Olszewo – Kosewo – Zielona w miejscowości Kosewo na odcinku od km 1+162,00 do km 1+864,00". Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin, a wartość wyniosła 299 314,60 zł.

Na ww. inwestycję Zarząd Powiatu Żuromińskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 118 167,00 zł w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury. Pozostałe środki stanowią wkład pochodzący z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.

Kosewo 2020 1Kosewo 2020 2Kosewo 2020 3Kosewo 2020 4Tablica RFIL Kosewo 1Tablica RFIL Kosewo 2

Przebudowa dróg powiatowych wraz z mostem w okolicach m. Pijawnia

Opublikowano .

Zakończone i odebrane zostały prace, związane z wykonaniem zadania  pn: Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową dróg dojazdowych Nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo i 2994W Drobin – Koziebrody – Pijawnia”. Zadanie zakresem rzeczowym objęło rozbiórkę dotychczasowego przepustu pod drogą w okolicach m. Pijawnia (Gmina Siemiątkowo) i budowę w jego miejsce obiektu mostowego a także na przebudowę odcinka drogi o długości 1,00 km.

Prace w terenie wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno za kwotę – 904 989,84 zł, a łączna wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła – 920 364,84 zł. Niniejsza inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury – tj. kwotę 460 182 zł, a pozostałe środki w wysokości 460 183 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.

Pijawnia 2020 1Pijawnia 2020 2Pijawnia 2020 3Pijawnia 2020 4Pijawnia Face 2020 1Pijawnia Face 2020 2Pijawnia Face 2020 3Pijawnia Face 2020 4Tablica RFIL Pijawnia 1Tablica RFIL Pijawnia 2

Życzenia od uczniów LO w Bieżuniu

Opublikowano .