Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - Budowa chodnika w m. Kuczbork

Opublikowano .

Trwają prace w terenie związane z wykonaniem zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadania dotyczącego budowy chodnika w m. Kuczbork. Realizowane według wniosku zadanie przewiduje wykonanie obustronnego chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 563 do cmentarza parafialnego w m. Kuczbork, zjazdów do posesji oraz oznakowania – przejścia dla pieszych.

Realizację prac w terenie wykonuje firma PPHU ORION Robert Rochoń z Karniszyna Parcele, a łączna wartość zadania, obejmująca roboty budowalne wynosi – 995 534,37 zł brutto (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane).

Wysokość dofinansowania wniosku Zarządu Powiatu pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4602W w miejscowości Kuczbork – Osada - na odcinku od km 18+293,00 do km 18+731,32 wynosi 650 335,68 zł.

 

Chodnik Kuczbork roboty w terenie 1Chodnik Kuczbork roboty w terenie 2Chodnik Kuczbork roboty w terenie 3Chodnik Kuczbork roboty w terenie 4Chodnik Kuczbork roboty w terenie 5Chodnik Kuczbork roboty w terenie 6Chodnik Kuczbork roboty w terenie 7Tablica Chodnik Kuczbork

Przebudowa drogi powiatowej w m. Zimolza

Opublikowano .

Trwają prace w terenie, związane z wykonaniem zadania – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4624W Swojęcin - Obręb – Jonne – odcinek w m. Zimolza. Prace wykonuje Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna. Wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi ok. 2,5 mln zł, natomiast dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 1 291 144,44 zł.

Zakres rzeczowy obejmuje odcinek o długości ok. 0,6 km, poszerzenie jezdni, nawierzchnia, odwodnienie, chodniki oraz nowe oznakowanie. Zakończenie prac planowane jest do końca I półrocza 2024r.

 

Zimolza prace 2024 1Zimolza prace 2024 2Zimolza prace 2024 3Zimolza prace 2024 4Tablica Zimolza

Podpisanie umowy na wykonanie robót drogowych na drodze powiatowej w m. Kuczbork

Opublikowano .

1

 

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 22 kwietnia 2024r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork – na odcinku od km 18+060,00 do km 18+314,00” z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, w której zaoferowano kwotę brutto w wysokości 737 599,83 zł (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 83/100). Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zadanie dotyczy ułożenia nawierzchni asfaltowej na odcinku za cmentarzem parafialnym i stanowi uzupełnienie realizowanych wniosków, dotyczących budowy chodnika i nawierzchni w obszarze zabudowanym m. Kuczbork.

 

2

XLIX Sesja rady Powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

1

 

22 kwietnia 2024r. odbyła się XLIX ostania Sesja rady Powiatu żuromińskiego VI kadencji 2018 - 2024. Na Sesji Rada Powiatu Żuromińskiego przyjęła jednogłośnie sprawozdanie finansowe i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Żuromińskiego z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2023. Na koniec Sesji dokonano wręczenia podziękowań Staroście Żuromińskiemu - Jerzemu Rzymowskiemu, Wicestaroście Żuromińskiemu - Ireneuszowi Rejmus, Przewodniczącemu Rady Powiatu- Mirosławowi Różańskiemu, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu - Januszowi Welencowi i Ryszardowi Domżalskiemu, Skarbnik Powiatu - Monice Kotłowskiej, Sekretarzowi Powiatu - Halinie Żujewskiej oraz Radnym Rady Powiatu, Dyrektorom/Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, Dyrektorom Wydziałów i Kierownikom Starostwa Powiatowego w Żurominie w związku z zakończeniem kadencji.
--

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie LKS GROM Przasnysz - „Mistrzostwa świata w USA”

Opublikowano .

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniżej ofertę:

Rodzaj zadania: (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Nazwa zadania: „Mistrzostwa świata w USA”

Termin realizacji zadania: 20.05.2024r. - 10.06.2024r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie LKS GROM Przasnysz z siedzibą ul. Makowska 23, 06-300 Przasnysz

Każdy w terminie 7 dni tj. od dnia 18.04.2024r. do dnia 24.04.2024r. może zgłosić swoje uwagi do oferty. Należy wpisać rodzaj uwagi i uzasadnienie do uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Żurominie lub pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

pdfUproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego.pdf1.96 MB

pdfUchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego w sprawie realizacji zadania publicznego.pdf441.88 KB

Raport o stanie Powiatu Żuromińskiego za 2023r.

Opublikowano .

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Żuromińskiego,

W imieniu Zarządu Powiatu Żuromińskiego przedstawiamy Państwu Raport o stanie powiatu  za 2023 rok.
Raport został opracowany na podstawie art. 30a  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2022r., poz. 1526 z późn. zm. ).  
Mieszkańcy powiatu mają możliwość udziału w debacie nad raportem.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 150 osób (wzór zgłoszenia i poparcia w załączeniu).
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

 

pdfRaport_2023.pdf34.36 MB

pdfInformacja_o_raporcie.pdf278.83 KB

pdfZgłoszenie_udziału_w_debacie.pdf888.97 KB

Finał XX Powiatowego Konkursu Ortograficznego o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII.

Opublikowano .

1

 

Zakończył się XX Powiatowy Konkurs Ortograficzny o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII. Konkurs został przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, półfinale i finale powiatowym.
Do półfinału przystąpili uczniowie z 13 szkół podstawowych z klas IV-VI, 10 szkół podstawowych z klas VII-VIII oraz 4 szkół ponadpodstawowych. Ogółem w półfinale udział wzięło 65 uczniów, tj.: 33 uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, 21 uczniów klas VII-VIII oraz 11 uczniów szkół ponadpodstawowych.
Konkurs przeprowadziła Komisja konkursowa w składzie: Iwona Jakowska, Ewa Zalewska, Agnieszka Makuszewska, Anna Budzich oraz Henryk Wrzosek.
Treść dyktand przygotowała Pani Agnieszka Makuszewska, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie.
26 marca w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie przeprowadzony został półfinał, natomiast 16 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Żurominie finał konkursu, w wyniku którego wyłoniono Powiatowego Mistrza Ortografii 2024r. we wszystkich trzech kategoriach, a także laureatów II i III miejsca.

W kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI
I miejsce oraz tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii zdobyła Emilia Tucholska uczennica kl. 6A Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie.
II miejsce zdobyła Ewelina Piwońska uczennica kl. 6 Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie.
III miejsce zdobyła Maja Kosińska uczennica kl. 5A Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie.

W kategorii szkół podstawowych kl. VII-VIII
I miejsce oraz tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii zdobyła Blanka Lubaczewska uczennica kl. 7 Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie.
II miejsce zdobyła Dominika Ambrochowicz uczennica kl. 7B Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lutocinie.
III miejsce zdobyła Sara Woźnowska uczennica kl. 8B Szkoły Podstawowej w Lubowidzu.

W kategorii szkół ponadpodstawowych
I miejsce oraz tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii zdobyła Łucja Lorkowska uczennica kl. 1C Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.
II miejsce zdobyła Julia Orkwiszewska uczennica kl. 1B Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.
III miejsce zdobyła Weronika Sobiech uczennica kl. 4TW Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

 

234