Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

AKTUALNOŚCI

SSAKI MEDYCZNE

Opublikowano .

Kolejnym zakupem dla szpitala w ramach realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego projektu unijnego jest 5 ssaków medycznych, które są wykorzystywane w endoskopii, do próżniowego wspomagania porodu przez cesarskie cięcie, drenowanie ran oraz wszelkich innych zastosowań gdzie potrzebne jest niezawodne i precyzyjne źródło ssania.

Jest to sprzęt szwajcarskiej firmy Medela. Ssak Basic zapewnia precyzyjną regulację podciśnienia, podobnie jak w przypadku wszystkich pomp ssących Medela oraz długą żywotność. Urządzenie Basic jest łatwe w użyciu oraz dzięki cichej pracy nie rozprasza podczas zabiegów chirurgicznych.

Sprzęt został przeznaczony na oddział chirurgiczny, oddział wewnętrzny oraz izbę przyjęć. Łączna cena ssaków to 50 000,00 zł.

ssaki medyczne

„Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”

Opublikowano .

10 sierpnia 2021 r. w Ciechanowie została podpisana umowa na zadanie pod nazwą „Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” całkowita wartość zadania 179 905,00 zł, wartość przyznanego dofinansowania 133 129,00 zł.

lo sal 2lo sal 3lo sal 4lo sal

Certyfikat dla Starostwa Powiatowego w Żurominie

Opublikowano .

W piątek 6 sierpnia w Bazylice w Czerwińsku nad Wisłą na ręce Starosty Żuromińskiego przekazany został Certyfikat „Cenny Zabytek Mazowsza” na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach - na Park Podworski przy Zespole Szkół w Zielonej.

certyfikat 1certyfikat 2certyfikat 3certyfikat 4

,,Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork - Osada – Etap I przygotowanie terenu i wykonanie ścieżek z nawierzchni mineralnej z zachowaniem układu ogrodu z 1877 roku”.

Opublikowano .

W dniu 04.08.2021 r. zawarta została umow na wykonanie zadania pn.: ,,Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork - Osada – Etap I przygotowanie terenu i wykonanie ścieżek z nawierzchni mineralnej z zachowaniem układu ogrodu z 1877 roku”. Przedmiotowa umowa opiewa na wartość brutto w wysokości 253 168,88 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych 88/100), natomiast termin wykonania robót wyznaczono na dzień 04.11.2021 r.

IMG 4842IMG 4844

Rekrutacja uzupełniająca do LO w Bieżuniu

Opublikowano .

Do 23 SIERPNIA TRWA DODATKOWY NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH !

Tarcza szkoły A1 

Jeszcze posiadamy wolne miejsca dla kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego

Zapraszamy w terminie do 20.08.2021 r. (piątek) do złożenia w sekretariacie szkoły dokumentów do klas:

Logo OPW na białym tle    1A-OPW - Oddziału Przygotowania Wojskowego

Logo LO Bieżuń poprawione   1B-AO – Oddziału Akademickiego

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu trwa cztery lata.

Pozwoli na uzyskanie świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Uczniom klasy OPW – tj. oddziału przygotowania wojskowego ułatwi drogę do kariery w Wojsku Polskim i innych służbach mundurowych oraz pozwoli na uzyskanie skróconej służby wojskowej i dodatkowych punktów na uczelnie wojskowe.

O tym warto wiedzieć

„Zadbaj o swoją przyszłość - zostań Kadetem Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu”.

Szczególnie zachęcamy do wyboru nauki w Liceum Ogólnokształcącym w klasie 1A - OPW - tj. w oddziale przygotowania wojskowego. Oddziały Przygotowania Wojskowego utworzono na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej tylko w 130 szkołach w Polsce. LO w Bieżuniu znalazło się w tej elitarnej grupie. Szkoła już ponad 20 lat prowadzi szkolenie klas wojskowych, ,które oparte jest o aktywną współpracę z 2Mazowieckim Pułkiem Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, 5 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. W szkole gwarantowana jest wysoka jakość nauki, szkolenia wojskowego, obozy, mundury i sprzęt wojskowy za darmo.

Program OPW w którym szkoła uczestniczy jest integralną częścią programu „Zostań Żołnierzem RP” gdzie zachęca się kandydatów oraz stwarza dla nich warunki do rozpoczęcia kariery zawodowej w Wojsku Polskim.