Logotypy__CPPC_3


 

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn.:„Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork – odcinek od km 18+293,00 do km 18+731,32”

Opublikowano .

IMG 2313IMG 2315

 

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 4 grudnia 2023r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork – odcinek od km 18+293,00 do km 18+731,32”

z firmą PPHU ORION Robert Rochoń Karniszyn Parcele ,nr 10/a, 09-320 Bieżuń, w której zaoferowano kwotę brutto w wysokości 995.534,37zł ( słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 37/100). Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 5 miesięcy.

Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Warszawie 2023

Opublikowano .

IMG 20231202 133344 edit 412796041333365 resized 20231204 081326795IMG 20231202 135045 edit 413933960517045 resized 20231204 081326154

 

Mikołaj Kawecki i Patryk Chyliński z kolejnymi sukcesami w tym roku. W minioną sobotę 02.12.2023 odbyły się Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Warszawie.

Mikołaj Kawecki został Vice Mistrzem Mazowsza w kat. Junior 16 w limicie wagowym do 83 kg, wyciskając 125 kg rekord życiowy.
Patryk Chyliński został Mistrzem Mazowsza w kat. Junior 16 w limicie wagowym do 59 kg wyciskając 92,5 kg.
Dodatkowo zdobyli III miejsce w kwalifikacji drużynowej Otwartych Mistrzostw Mazowsza.
Chłopacy są zawodnikami LKS Grom Przasnysz a ich trenerem jest Pan Cezary Pykała.
Gratulujemy Mikołajowi i Patrykowi kolejnych sukcesów. Jesteśmy pewni że nowy rok przyniesie im kolejne medale, nie tylko na arenie krajowej, czego im życzymy.

Uroczysty odbiór przebudowanej drogi w m. Obręb

Opublikowano .

20231201 120303

 

W dniu 1 grudnia 2023r. w m. Obręb odbył się uroczysty odbiór przebudowanej drogi w Gminie Lutocin.

W uroczystości odbiorowej udział wzięli przedstawiciele Inwestora – Powiatu Żuromińskiego – Starosta Żuromiński – Jerzy Rzymowski, Wicestarosta – Ireneusz Rejmus, Skarbnik Powiatu – Monika Kotłowska, Członkowie Zarządu Powiatu, Radni Rady Powiatu z terenu Gminy Lutocin, przedstawiciele Samorządu Gminy Lutocin – Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Radni Rady Gminnej oraz Rady Sołeckie z okręgów Swojęcin, Obręb, Zimolza i Jonne, Kierownictwo Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz reprezentanci miejscowości Obręb i Swojęcin.

W 2023r. realizowane były prace w m. Obręb, zgodnie z harmonogramem i wnioskiem aplikacyjnym, przewidującym wykonanie w bieżącym roku odcinka drogi o długości ok. 1,3 km. Wartość prac w 2023r. wynosi ok. 2,13 mln zł, (w tym dofinansowanie – ok. 1,1 mln zł).

W ramach złożonego wniosku, realizowany był odcinek pomiędzy Swojęcinem a Obrębem. Cała inwestycja realizowana była w cyklu 3-letnim (2021-2023), zgodnie z harmonogramem dofinansowania przyznanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu pn. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zakres robót obejmował budowę mostu w miejscu istniejącego przepustu na rzece Swojęcianka w m. Swojęcin (realizacja w 2022r.) poszerzenie jezdni do 6m, wykonanie nowej nawierzchni na długości ok. 2,51 km, chodniki w m. Swojęcin i Obręb, pobocza, odwodnienie oraz oznakowanie.

Łączna wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 4 531 750,92 zł, dofinansowanie z Instrumentu wsparcia …. – 2 708 855,56 zł – ok. 60% kosztów, a środki własne powiatu – 1 822 895,36 zł.

Wykonawcą robót była Firma Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o. z Żuromina.

Pierwotne dofinansowanie tego zadania wynosiło 4 mln zł, ostatecznie wartość wyniosła 60% kosztów po przetargu - tj. ok. 2,71 mln zł.

Na wniosek Zarządu Powiatu – Samorząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na wykorzystanie pozostałej kwoty (ok. 1,29 mln zł) na realizację kolejnego zadania na tej samej drodze – w m. Zimolza. Prace w terenie zaplanowano na rok 2024.

 

20231201 12042020231201 12042520231201 12071120231201 12073520231201 12123220231201 12153720231201 12164120231201 12180920231201 121958Swojecin Obreb 2023Swojecin Obreb 2023 Tablica 1

XI Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora „Naleśnikowy zawrót głowy”

Opublikowano .

406606518 666425972242975 5577660045736536588 n 1

 

W dniu 30 listopada 2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuczborku Osadzie pod honorowym patronatem Starosty Żuromińskiego odbył się XI Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora „Naleśnikowy zawrót głowy”. W przedsięwzięciu wzięły udział 3 kluby seniora z : Kuczborka, Gościszki i Zielonej. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Nagrody wręczył Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wraz z Wójtem Gminy Kuczbork Osada Jackiem Grzybickim, Dyrektorem GOK w Kuczborku Osadzie Marią Koper oraz zawodowym kucharzem Robertem Kopowskim. Wszystkim nagrodzonym Gratulujemy.

 

398280836 652694287051649 3275775359029734479 n398290511 1092793238388691 4791832417455252354 n398319922 342624101706223 7759893977074665372 n398331318 694437239440750 2252377364487954607 n405212634 260351590381924 3466802945890802948 n406588644 666427002242872 8021848917718733881 n406601344 666427915576114 7889581647552547141 n

Uroczysty odbiór przebudowanych dróg powiatowych na odcinku Lubowidz – Pątki – Sinogóra – Syberia

Opublikowano .

20231124 13151020231124 131708

W dniu 24 listopada 2023r. w m. Sinogóra oraz Syberia odbył się uroczysty odbiór przebudowanych dróg powiatowych w Gminie Lubowidz.

W uroczystości odbiorowej udział wzięli przedstawiciele Inwestora – Powiatu Żuromińskiego – Starosta Żuromiński – Jerzy Rzymowski, Wicestarosta – Ireneusz Rejmus, Skarbnik Powiatu – Monika Kotłowska, Członkowie Zarządu Powiatu, Radni Rady Powiatu z terenu Gminy Lubowidz, przedstawiciele Samorządu Miasta i Gminy Lubowidz - Z-ca Burmistrza, Radni Rady Miejskiej oraz Rady Sołeckie z okręgów położonych wzdłuż ciągu drogowego, Kierownictwo Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz reprezentanci lokalnej społeczności miejscowości Sinogóra i Syberia.

Odcinek drogi Lubowidz – Pątki – Sinogóra realizowany był w latach 2022-2023 na długości ok. 6,35 km,  zakres robót obejmował poszerzenie jezdni do 5,5 - 6m, wykonanie nowej nawierzchni, chodniki w m. Pątki i Sinogóra, pobocza, odwodnienie i oznakowanie.  Łączna wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 7 211 688,43 zł,  dofinansowanie z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6 769 309,00 zł   (95% robót), a środki własne powiatu – 442 379,43 zł (5% robót wraz z ze 100% nadzoru) .

Natomiast odcinek Sinogóra - Syberia realizowany był w latach 2021-2023 na długości ok. 4,9 km,  zakres robót obejmował poszerzenie jezdni do 6m, wykonanie nowej nawierzchni, chodniki w m. Sinogóra i Syberia, pobocza, odwodnienie oraz oznakowanie. Łączna wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 4 928 391,14 zł ,  dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 951 138,30 zł – 60% kosztów kwalifikowanych, a środki własne powiatu – 1 977 252,84 zł.

W wyniku zrealizowanych przez Zarząd Powiatu wniosków dokonano przebudowy ciągu drogowego liczącego około 11,25 km, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 541 w m. Lubowidz – aż za miejscowość Syberia. Łączne nakłady na ww. zadania wyniosły ponad 12 mln zł (12 140 079,57 zł), przy dofinansowaniu zewnętrznym ok. 80% (9 720 447,30 zł) i wkładzie własnym powiatu żuromińskiego – ok. 20% tj. 2 419 632,27 zł.

Wykonawcą robót dla obu inwestycji była Firma Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o. z Żuromina.

 

20231124 13031620231124 13162220231124 13181820231124 13214120231124 132223

XLVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

IMG 2261IMG 2265

 

21 listopada 2023r. odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, na której podjęto poniższe Uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem.

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 16 października 2023r.
 4. 4. Przyjęcie protokołu Nr XLV/2023 z dnia 18 października 2023r.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023
  w Powiecie Żuromińskim.
 6. 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 7. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli, ze specjalnego funduszu nagród.
 8. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego.
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu boksu garażowego położonego w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2023.
 12. 12. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 13. 13. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 14. 14. Wolne wnioski.
 15. 15. Zamknięcie obrad.     

 

IMG 2259IMG 2264