kwiecień 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

XXXIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

30 marca 2022r. odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, na której podjęto uchwały będące w kompetencji Rady Powiatu i przyjęto sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2021.  

IMG 6307IMG 6308IMG 6309IMG 6310IMG 6311IMG 6312IMG 6313

Nowy samochód Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie

Opublikowano .

Dziewięcioosobowy mikrobus, przeznaczony do przewozu osób z niepełnosprawnością, służyć będzie podopiecznym Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie.

26.01.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Starostwem Żuromińskim, a Caritas Diecezji Płockiej na realizację projektu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywanie różnić między regionami III”, obszar D - likwidacja barier transportowych. W ramach przyznanych przez PFRON środków, Powiat dofinansował projekt dotyczący zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Łączny kosz zakupu pojazdu wyniósł brutto 124.230,00 zł. Dotacja PFRON wyniosła 80.000,00 zł. Pozostałą część dofinansował Caritas Diecezji Płockiej, w której strukturach działa Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.

Przekazanie auta do dyspozycji PŚDS odbyło się 23 lutego 2022 r.

Beata Głowacka
Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Żurominie

1DSC 0688DSC 0690DSC 0691DSC 0693

I posiedzenie Senioralnej Rady Powiatu

Opublikowano .

28 marca 2022r. odbyło się I posiedzenie Senioralnej Rady Powiatu, której skład został ustalony przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 18 marca 2022r. tj.:

1. Pan Ireneusz Rejmus - Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Żurominie;

2.Mieszkańcy Powiatu Żuromińskiego zaangażowani w działania na rzecz seniorów powiatu żuromińskiego:

1)Pan Jerzy Bucholski

 2)Pani Teresa Falkowska

3)Pan Dariusz Jackowski

4)Pani Krystyna Kłobukowska

5)Pani Ewa Ostrowska

6)Pani Marianna Stanek

7)Pani Janina Sowińska

8)Pani Teresa Szczęsna

9)Pani Janina Zasadowska

Celem Senioralnej Rady Powiatu będzie wspieranie społeczności seniorów i reprezentowanie ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę Rady z władzami Powiatu Żuromińskiego oraz organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów. Znajomość potrzeb oraz zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska seniorów, będą pomocne w planowaniu i realizacji polityki senioralnej oraz przyczynią się do szybszego rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb osób starszych.

1234567891011

IV Konferencja „Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców”

Opublikowano .

25 marca 2022 r. w Restauracji Atmosfera w Żurominie odbyła się IV Konferencja „Powiat Żuromiński bliżej mieszkańców” skierowana do sołtysów z powiatu żuromińskiego, organizowana przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Patronat nad Konferencją objął Poseł na Sejm Piotr Zgorzelski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Patronat medialny nad konferencją objęli Kurier Żuromiński, Tygodnik Ciechanowski oraz Radio 7. W konferencji uczestniczyło ponad 100 sołtysów z terenu powiatu żuromińskiego oraz około 50 zaproszonych gości.

Spotkanie otworzył Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski. Następnie Starosta przemawiał kierując w stronę sołtysów życzenia z okazji ich święta, które obchodzone jest 11 marca oraz podziękował za współpracę. Starosta śladem lat ubiegłych zwrócił uwagę na znaczącą rolę sołtysów w aktywizacji środowisk lokalnych powiatu żuromińskiego.

Ponadto Starosta w swoim przemówieniu podsumował działania, które były realizowane
w roku 2021, a następnie przedstawił plany i zamierzenia na rok 2022 i lata następne,
w szczególności sprawy dotyczące budowy i remontów dróg w poszczególnych gminach. Jak zawsze podkreślił fakt, iż inwestycje planowane i wykonywane są z myślą o mieszkańcach
i mają na celu zaspokajać ich potrzeby przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższych standardów.

Następnie kolejno głos zabrali Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus, który przedstawił inwestycje podjęte w szpitalu powiatowym, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Samorządu Województwa Mazowieckiego Radosław Rybicki, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żurominie Adam Witkowski, Dyrektor Rejonu Drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Ciechanowie Renata Drążewska.

Spotkanie zakończył Starosta Żuromiński, który zaprosił gości na poczęstunek.

thumb 1 thumb 2 thumb 3 thumb 4 thumb 5 thumb 6 thumb 7 thumb IMG20220325110736 thumb IMG20220325110914 thumb IMG20220325110955 thumb IMG20220325111049 thumb IMG20220325111102 thumb IMG20220325115518 thumb IMG20220325115820 thumb IMG20220325115840 thumb IMG20220325120338 thumb IMG20220325120755 thumb IMG20220325121315 thumb IMG20220325121331 thumb IMG20220325122131 thumb IMG20220325124322 thumb IMG20220325125846 thumb IMG20220325130802 thumb IMG 6212 thumb IMG 6217 thumb IMG 6224 thumb IMG 6225 thumb IMG 6226 thumb IMG 6228 thumb IMG 6231 thumb IMG 6233 thumb IMG 6234 thumb IMG 6235 thumb IMG 6236 thumb IMG 6237 thumb IMG 6242 thumb IMG 6249

,, Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W i Nr 4615W na odcinku Lubowidz-Pątki-Sinogóra objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 28 marca 2022r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:,, Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W i Nr 4615W na odcinku Lubowidz-Pątki-Sinogóra objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. ,ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin, w której zaoferowano cenę brutto za całość zamówienia w wysokości 7.125.588,43zł. Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 17 miesięcy.

IMG 6257IMG 6261

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - kwiecień 2022

Opublikowano .

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że na terenie województwa mazowieckiego w dniach 1 -13 kwietnia 2022r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

pdfKomunikat_-_szczepienia_lisów.pdf754.51 KB