Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu 4 czerwca (piątek) urząd będzie nieczynny. Natomiast w dniu 9 czerwca (środka) w związku z zaplanowanymi pracami modernizacji infrastruktury informatycznej, petentów nie będzie obsługiwał Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Termomodernizacja szpitala w Żurominie

szpital termomodernizacja ulotka.pngtermo 2.png

AKTUALNOŚCI

PILNE!!! Komunikat dotyczący innego obornika niż pomiot kurzy

Opublikowano .

INFORMUJEMY, ŻE ZAKAZ WYWOŻENIA NA POLA OBORNIKA - DOTYCZY POMIOTU KURZEGO KTÓRY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NALEŻY PRYZMOWAĆ I ZABEZIECZYĆ NA TERENIE FERMY DROBIU, LUB W NAJBLIŻSZYM JEJ OTOCZENIU. NAWOZY NATURALNE INNYCH GARUNKÓW ZWIERZĄT MOGĄ BYĆ ROZRZUCONE/ROZLANE NA POLA UPRAWNE BEZ ZGODY PLW POD WARUNKIEM ICH NIEZWŁOCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA POPRZEZ WYKONANIE ORKI LUB INNEGO RÓWNOWAŻNEGO ZABIEGU AGROTECHNICZNEGO.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Żurominie
lek. wet. Zbigniew Zawalich

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Opublikowano .

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.

Więcej na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/