20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

II Festiwal kolęd

Opublikowano .

3 stycznia 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej odbył się II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. Inicjatorem uroczystości był oczywiście dyrektor szkoły Czarek Ossowski.
W festiwalu kolęd wzięło udział 8 szkół: Szkoła Podstawowa z Sarnowa, Szkoła Podstawowa z Chojnowa, Zespół Placówek Oświatowych z Zielonej, Zespół Placówek Oświatowych z Kuczborka, Szkoła Podstawowa z Syberii, Szkoła Podstawowa z Lipowca Kościelnego, Zespół Placówek Oświatowych z Szreńska oraz zespół Zielenianki z domu kultury z Zielonej.
Uczniowie poszczególnych szkół zaprezentowali po 3 świąteczne utwory. Tradycyjnie również wystąpił Chór Nauczycieli ZSP w Zielonej. Dyrektorzy szkół otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zaśpiewali wspólnie ,,Znak pokoju’’.
Na II Festiwal przybyli Starosta Żuromiński pan Jerzy Rzymowski, Przewodniczący Rady Gminy Kuczbork-Osada pan Waldemar Skuza, Prezes Banku Spółdzielczego w Żurominie pan Kazimierz Bulkowski, Kierownik Powiatowego Oddziału Doradztwa Rolniczego pan Adam Witkowski, Rada Rodziców ZSP: pani Małgorzata Świtajska, pani Katarzyna Bartkiewicz, pan Tomasz Wiloch oraz liczna grupa mieszkańców Zielonej i okolicznych wsi i miast.

Galerai zdjęc znajduję się w załączonym linku: 
https://www.facebook.com/zspzielona/

Misterium Bożonarodzeniowe pt. ,, A światło w ciemności świeci’’

Opublikowano .

Dnia 19 grudnia 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej odbyło się Misterium Bożonarodzeniowe pt. ,, A światło w ciemności świeci’’.
Akademię przygotowali uczniowie z klas: I TE, I TL, I TW pod przewodnictwem ks. Pawła Kowalskiego i pani Teresy Piotrowicz. Oprawa muzyczna: Agnieszka Pilarska z kl. III Te, Wojtek Dobies kl. IV TR, Kinga Lech kl. I TW.
Uroczystość rozpoczął ks. Paweł, który przedstawił cel tego spotkania a kolęda w wykonaniu ucznia ,, Jest taki dzień’’ wprowadziła wyjątkową atmosferę. Scenariusz obejmował zagadnienia od Adama i Ewy w raju poprzez wydarzenia w Nazarecie, Maryję i Józefa w drodze do Betlejem, pasterzy pilnujących stado owiec. Na dworze królewskim, w Betlejem królowie składają dary.
Dodatkowo przygotowana była prezentacja multimedialna, która bardo przybliżyła atmosferę ziemi świętej, obrazy z historii Bożego Narodzenia.
Po wystąpieniu młodzieży głos zabrał ks. Andrzej Rosiak, proboszcz parafii Zielona, który podziękował za przygotowanie pięknej uroczystości oraz złożył wszystkim życzenia właściwego przeżycia świąt Bożego Narodzenia.
Na zakończenie pan dyrektor Czarek Ossowski podziękował za przygotowanie akademii , złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne. Wręczył dyplomy i medale uczniom za udział w mikołajkowym turnieju piłki siatkowej, który odbył się 6 grudnia 2018r.
Tego dnia również odbyły się wigilie klasowe z wychowawcami oraz spotkanie wigilijne nauczycieli i pracowników szkoły z dyrektorem w atmosferze świątecznej.

Galeria zdjęć w poniższym linku:
https://www.facebook.com/zspzielona/photos/pcb.1695822780563678/1695821093897180/?type=3&theater

Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Wieś

Opublikowano .

Zakończyły się prace I Etapu realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej w m. Nowa Wieś na terenie Gminy Kuczbork – Osada. Roboty w terenie wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. Ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin za łączną cenę brutto w wysokości 621 284,20 zł.
Zakresem rzeczowym całe zadanie obejmuje poszerzenie jezdni, ułożenie nowej nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę chodnika na odcinku o długości ok. 350 mb. Inwestycja realizowana jest z udziałem pomocy finansowej Gminy Kuczbork – Osada, która wsparła niniejsze zadanie w kwocie 100 000,00 zł.

Przebudowa dogi w m. Nowa Wieś 2018 1Przebudowa dogi w m. Nowa Wieś 2018 2

Przebudowa drogi powiatowej Osówka – Lubowidz

Opublikowano .

Zakończone zostały prace w terenie, przewidziane dla realizacji I Etapu inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej Osówka – Lubowidz”, realizowane z udziałem dofinansowania Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
Wykonawcą robót jest Firma ,,Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12, która realizuje całe zadanie za cenę brutto w zaktualizowanej, łącznej wysokości 4 531 324,53 zł, w tym na prace przewidziane w roku 2018 – 2 263 582,31 zł.
W roku 2018 przewidziany był do realizacji odcinek o długości ok. 1,7 km w m. Lubowidz – kanalizacja deszczowa, chodnik i nawierzchnia asfaltowa, natomiast w roku 2019 odcinek o długości ok. 2,4 km – nawierzchnia asfaltowa, pobocza, zjazdy.
Zakresem rzeczowym całe zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej na łącznym odcinku liczącym ok. 4,1 km – od końca m. Osówka do m. Lubowidz.

Przebudowa drogi Osowka Lubowidz 2018 1Przebudowa drogi Osowka Lubowidz 2018 2

Budowa chodnika w m. Kosewo

Opublikowano .

Zakończono roboty w terenie, związane z budową chodnika w m. Kosewo w ramach I Etapu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Kosewo – odcinek od km 1+171,00 do km 1+652,00. Wykonawcą zadania była Firma Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin.
Zadanie zakresem rzeczowym obejmuje budowę chodnika o długości 481 mb oraz budowę kanalizacji deszczowej na ww. odcinku drogi.
Ostateczna wartość inwestycji wyniosła 418 047,28 zł, a pomoc finansową na niniejsze zadanie udzieliła Gmina i Miasto Żuromin w kwocie 100 000,00 zł.

Przebudowa drogi w m. Kosewo 2018 1Przebudowa drogi w m. Kosewo 2018 2

Najlepsi maturzyści oraz stypendyści Starosty Żuromińskiego – kreują pozytywny wizerunek szkół i powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 19 października 2018r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński. Uroczystość połączona była z wręczeniem nagród najlepszym maturzystom roku szkolnego 2017/2018 oraz wręczeniem Nagród Starosty Żuromińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody wręczali: Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Piotr Budzich, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury
i Sportu Marzena Twarogowska. Uroczystość miała na celu nie tylko uhonorowanie uczniów, nauczycieli, czy dyrektorów szkół szczególnymi wyróżnieniami, ale również promocję szkół i powiatu żuromińskiego oraz stworzenie pozytywnych wzorów do naśladowania dla całej społeczności uczniowskiej.