Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

Opublikowano .

W dniach 15-16 października 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie przekazało sprzęt komputerowy (laptop, myszka, torba) i środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne) 27 rodzinom zastępczym z terenu powiatu żuromińskiego. Zakupiono 9 laptopów z oprogramowaniem, myszkami i torbami, 77 litrów płynów do dezynfekcji, 3800 rękawiczek, 760 maseczek w ramach rządowego programu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” POWER na lata 2014-2020.

 Głównym celem programu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez zaopatrzenie osób w systemie pieczy zastępczej w środki ochrony osobistej, a dzieci i młodzież w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej. Łączna kwota jaką pozyskał Powiat Żuromiński na zakup sprzętu i środków ochrony to 33.475,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy ze środków współfinansowania krajowego. Przekazany sprzęt z pewnością ułatwi dzieciom naukę oraz będzie wsparciem w sytuacji konieczności podjęcia zdalnego nauczania.

Danuta Przybył
Dyrektor PCPR Żurominie

Galeria zdjęć dostępna pod poniższym linkiem:
http://www.pcpr-zuromin.pl/aktualnosci

Powiat Żuromiński nadal w żółtej strefie

Opublikowano .

Nowe zasady bezpieczeństwa  od 17 października br.

Czerwona strefa - nowe obostrzenia i zasady

 • W całej Polsce, w tym oczywiście w strefie czerwonej, obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Maseczki są obowiązkowe na ulicy, chodniku, na parkinach itd.
 • W lokalach gastronomicznych na terenie czerwonej strefy musi przypadać przynajmniej 4 mkw na osobę, a klienci muszą mieć założone maseczki do momentu zajęcia miejsc przy stole. Strefa czerwona to także ograniczenie działalności lokali w ciągu dnia. Te będą działały od godziny 6 do 21. Po tych godzinach jedzenie może być dostarczane tylko na wynos.
 • Zmniejszy się także liczba osób w sklepach. Na jedną kasę może przypadać 5 osób. Ograniczony zostanie także transport publiczny do 50 proc. miejsc siedzących 30 proc. wszystkich miejsc w komunikacji.
 • W czerwonej strefie mieszkańcy od 19 października będzie także obowiązywało ograniczenie zgromadzeń publicznych do 10 osób.
 • Czerwona strefa to również zakaz organizacji wesel i imprez okolicznościowych. Ten wejdzie w życie od 19 października. Podczas uroczystości o charakterze religijnym przestrzeń dla jeden osoby musi wynosić 7 mkw.
 • Nauka w szkołach średnich i wyższych będzie odbywała się zdalnie. Wyjątkiem będą zajęcia praktyczne.
 • W czerwonej strefie wg. nowych obostrzeń sportowe będą odbywały się bez obecności publiczności. Wydarzenia kulturalne ograniczone zostaną do 25 proc. publiczności.
 • Czerwona strefa oznacza też zawieszenie działalności siłowni, aquaparków oraz basenów.Czerwona strefa i nowe obostrzenia. Nowa lista od Ministerstwa Zdrowia

Nowe obostrzenia w żółtej strefie


 • W żółtej strefie - tak samo jak w czerwonej - obowiązuje nakaz noszenia maseczki w miejscach publicznych. Ograniczona zostanie też liczba miejsc w komunikacji do 50 proc. miejsc siedzących oraz 30 proc. liczby wszystkich miejsc.
 • Zmiana dotknie też imprez sportowych, które do tej pory odbywały się w obecności 25 proc. publiczności. Od teraz, wg. nowych obostrzeń, obowiązuje zakaz wejścia na trybuny. W przypadku wydarzeń kulturalnych pozostaje 25 proc. publiczności.
 • W restauracjach i ogródkach obowiązuje konieczność zachowania dystansu (1 osoba na 4 metry kwadratowe). Takie miejsca będą otwarte od godz. 6 do 21. W żółtej strefie tak samo jak w czerwonej strefie obowiązują takie same zasady organizacji zgromadzeń.
 • Nowe obostrzenia uderzą też w organizacje wesel przypadku wesel i innych uroczystości rodzinnych obowiązuje ograniczenie liczby gości do 20 osób, nie licząc obsługi. Zakazane są zabawy taneczne.
 • Szkoły średnie oraz wyższe przechodzą w stan nauki hybrydowej.
 • Zawieszona zostanie także działalność aquaparków, basenów oraz siłowni
 • https://wiadomosci.wp.pl/strefa-czerwona-ze-zmianami-nowa-lista-od-ministerstwa-zdrowia-6564907767433888a

powiaty 152

Nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus wraz z Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Edukacji Joanną Jucewicz-Morawską wręczyli nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński. Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, działalność edukacyjną mającą wpływ na wszechstronny rozwój społeczności uczniowskiej, działalność opiekuńczą i pozaszkolną oraz głębokie oddanie się wykonywanej przez siebie pracy otrzymały następujące osoby:

 1. Edyta Gołębiewska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 2. Wojciech Tomczuk – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w  Bieżuniu
 3. Stanisław Andrzej Pargólski – nauczyciel Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 4. Katarzyna Kamińska – nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
 5. Renata Sękowska – nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła w Żurominie
 6. Andrzej Kasiński – nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
 7. Adam Piotr Wetmański – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
 8. Hanna Sadowska – nauczyciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żurominie
 9. Joanna Rogozińska – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
 10. Katarzyna Gniadkowska – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

IMG 3875IMG 3877IMG 3879IMG 3881IMG 3883IMG 3886IMG 3887IMG 3890IMG 3892

"Pogodne Lato"

Opublikowano .

W ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. "Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zespół rekrutacyjny powołany Zarządzeniem Nr 36/2020 Starosty Żuromińskiego w dniu 12.10.2020r. zakwalifikował do programu 46 dzieci w wieku 8-15 lat. Bezpośrednim realizatorem programu jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. Zadanie z ramienia Powiatu Żuromińskiego koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie. 

Program realizowany będzie w innej, niż w latach poprzednich, formie. Nie będzie to wypoczynek, ale zajęcia i spotkania w miejscu zamieszkania dziecka obejmujące trzy elementy spotkanie informacyjne, cykl zajęć zdalnych, spotkanie podsumowujące.

Spotkanie informacyjne wychowawców z uczestnikami, przeprowadzone zostanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi dla minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w trzech miejscach na terenie powiatu. Celem spotkania będzie zapoznanie uczestników z wychowawcami; przekazanie informacji dotyczącej zasad i sposobu korzystania z platformy internetowej i udziału za jej pośrednictwem w realizacji zajęć profilaktycznych, nauka korzystania z przygotowanych dla uczestników materiałów programowych i ich dystrybucja, realizacja zajęć profilaktycznych,  dystrybucja wśród uczestników części wyprawek.

Cykl zajęć zdalnych prowadzonych poprzez Internet będzie obejmował treści edukacyjno-wychowawcze w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz problematyki uzależnień. Każda z grup uczestników zamieszkujących Powiat Żuromiński, w trakcie trwania cyklu zajęć, objęta będzie opieką wychowawców i pedagogów dostępnych za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (telefon, e-mail, komunikator). Zajęcia prowadzone będą przy współpracy, m.in.  Straży Pożarnej, Policji, Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczyć będą ogólnych zasad bezpieczeństwa zarówno w życiu realnym, jak i cyberprzestrzeni.  

Spotkanie podsumowujące zorganizowane zostanie w formie pikniku dla uczestników „Pogodnego Lata” na terenie Powiatu Żuromińskiego. Wezmą w nim udział również inne dzieci pochodzące z rodzin, w których nie występuje problem alkoholowy. Formuła programu opierać się będzie o koncepcję gry terenowej poświęconej problematyce profilaktyki, realizowanej z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, obejmującej różnorodne formy pracy harcerskiej, które pozwolą na realizację elementów programu profilaktycznego. Podczas spotkania nastąpi podsumowanie zadań realizowanych zdalnie oraz wręczenie pozostałej części wyposażenia uczestnika (tzw. „wyprawki”) i nagród.

Danuta Przybył
Dyrektor PCPR w Żurominie 

Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi 2021

Opublikowano .

Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2021 roku

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2020 roku.

Konsultacje odbędą się w dniu  27 października 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie o godz. 15.30. Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 14 października 2020r. do dnia 28 października 2020 roku.

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

pdfKonsultacje-Program_współpracy-2021.pdf4.96 MB

,,Wsparcie dla Mazowsza"

Opublikowano .

Powiat Żuromiński otrzymał dofinansowanie dla Domu Pomocy w Społecznej w Bądzynie. Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania w wysokości 105 332,10 złotych.Dotyczy projektu Nr POWR.02.08.00-00-0100/20 pt. ,,Wsparcie dla Mazowsza" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu planuje się objąć wsparciem 27 pracowników Domu, którzy w zakresie czynności mają wpisane bezpośrednią prace z mieszkańcami oraz zakup 13 szt. termometrów bezdotykowych.

Dnia 9 października br. została podpisana umowa.

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628 W Olszewo-Kosewo-Zielona w miejscowości Kosewo na odcinku od km 1+162,00 do km 1+864,00”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 października 2020r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628 W Olszewo-Kosewo-Zielona w miejscowości Kosewo na odcinku od km 1+162,00 do km 1+864,00z firmą  Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. Ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości 299.314,60( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście złotych 60/100.
Termin zakończenia robót  do dnia 30.11.2020 r. ,termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

IMG 3867IMG 3868IMG 3870IMG 3872