AKTUALNOŚCI

Uroczysta gala wręczenia nagród dla laureatów Konkursu Ortograficznego

Opublikowano .

Zakończył się XV Powiatowy Konkurs Ortograficzny o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII. Konkurs został przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, półfinale i finale powiatowym.

Do półfinału zgłoszonych zostało 17 szkół podstawowych, 10 gimnazjów i 4 szkoły ponadgimnazjalne. Ogółem w konkursie udział wzięło 116 uczniów, tj.: 48 uczniów szkół podstawowych, 40 uczniów gimnazjów, 28 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs przeprowadziła Komisja konkursowa w składzie: Ewa Zalewska, Anna Wronkowska, Bożena Jackowska, Henryk Wrzosek.

Treść dyktand przygotowała Pani Ewa Zalewska, nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu.

30 marca przeprowadzony został półfinał, natomiast 6 kwietnia finał konkursu, w wyniku którego wyłoniono Powiatowego Mistrza Ortografii 2017 r. w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także II i III miejsca.

Wizytacja Biskupa Mirosława Milewskiego

Opublikowano .

21.04.2017r.  Bp Mirosław Milewski spotkał się z pracownikami i uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie.

psds1psds2psds3psds4psds5psds6psds7wtz1wtz2wtz3wtz4wtz5wtz6wtz7wtz8

Wizyta kanoniczna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 21 kwietnia 2017 r. naszą szkołę odwiedził Jego Ekscenelcja ks. Biskup Mirosław Milewski. Uroczystość miała miejsce na odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej, gdzie zebrała się społeczność szkolna. Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Smoliński bardzo serdecznie powitał szczególnego gościa, osoby Mu towarzyszące, nauczycieli, pracowników szkoły i młodzież. Pan Dyrektor podkreślił, że ks. Biskup doskonale rozumie problemy uczniów technikum, gdyż sam ukończył ten typ szkoły o specjalności obróbka skrawaniem w Ciechanowie. Nadmienił także, że obaj ze znamienitym gościem pochodzą z tego miasta. Następnie głos zabrała Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Janulewska, która ze wzruszeniem jeszcze raz powitała znamienitych gości i przypomniała postać i nauki Patrona naszej szkoły. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że święty Jan Paweł II to szczególny Patron, który czuwa nad nami, pomaga wychodzić z różnych opresji i często „stawia nas do pionu”. W życiu codziennym staramy się realizować naukę i wychowanie Jana Pawła II. Ważnym aspektem życia naszej szkoły są akcje charytatywne, pomoc bliźniemu w trudnych sytuacjach. Pani Wicedyrektor oddała głos młodzieży, która przygotowała krótki program słowno-muzyczny. Nie mogło zabraknąć „Barki” - ulubionej pieśni naszego Patrona. Przedstawiciele młodzieży podziękowali za przybycie do naszej szkoły, wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce ks. Biskupa Mirosława Milewskiego i ks. Dziekana Kazimierza Kowalskiego. 

Poświęcenie kaplicy w SPZZOZ w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 21.04.2017r. odbyło się poświęcenie wyremontowanej kaplicy szpitalnej, która obecnie nosi nazwę „Kaplicy Jezusa Miłosiernego” i jest Wotum Wdzięczności społeczności żuromińskiej za Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

Uroczystość poświęcenia kaplicy odbyła się pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Mirosława Milewskiego.

Ceremonia rozpoczęła się od powitania Księdza Biskupa przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Następnie Ks. Biskup poświęcił kaplicę, ołtarz                  a także nowe naczynia liturgiczne, przewodził także krótkiej modlitwie z udziałem chorych oraz personelu szpitala.

FullSizeRenderFullSizeRender1IMG 0424

Sadzenie lasu w Nadleśnictwie Dwukoły

Opublikowano .

Tegoroczna akcja sadzenia lasu w Nadleśnictwie Dwukoły przebiegła pod hasałem "1000 Drzew Na Minutę". Nadleśnictwo Dwukoły, co roku przy okazji sadzenia lasów zaprasza samorządy do udziału w tego typu przedsięwzięciach.  W tym roku w dniu 22.04.2017 roku w akcji uczestniczyło około 260 osób m.in.  Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz pracownicy Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Żurominie. Uczestnicy posadzili na terenie leśnictwa Krajewo 8,5 tys. sadzonek dębu szypułkowego i sosny na obszarze ok 1 ha. W trakcie akcji uczestnicy mogli zapoznać się z pracą leśników i specyfiką wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

DSCN1506DSCN1507DSCN1508DSCN1515DSCN1517DSCN1520DSCN1521DSCN1522DSCN1523DSCN1525DSCN1526DSCN1533DSCN1537DSCN1539DSCN1541DSCN1544DSCN1547DSCN1550DSCN1551DSCN1552DSCN1554DSCN1555DSCN1556DSCN1558DSCN1559DSCN1562DSCN1563DSCN1565DSCN1566DSCN1568DSCN1570DSCN1571DSCN1572DSCN1574DSCN1577DSCN1578

Trwa nabór do Przedszkola Specjalnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie

Opublikowano .

Droga Mamo, Drogi Tato!

Jeśli Twoje Dziecko boryka się z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną powierz jego rozwój w ręce specjalistów.

Trwa nabór do Przedszkola Specjalnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej 

Zapraszamy dzieci od 3 roku życia!

Dysponujemy bogato wyposażoną bazą lokalową (specjalistyczne sale do terapii, plac zabaw itp.)

W naszej szkole pracują doświadczeni specjaliści, dla których pasją jest niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzicom.

Zapewniamy:

 • klasy 2-4 osobowe (z dodatkową opieką);
 • indywidualną terapię logopedyczną, rehabilitację ruchową, terapię SI, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, gimnastykę korekcyjną;
 • bogatą ofertę form i metod pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka, zarówno znanych, jak i  nowatorskich;
 • naukę samodzielności i funkcjonowania w środowisku (poznanie otoczenia, wyjście do urzędów, sklepów, punktów usługowych, biblioteki itp.)
 • bezpłatny dowóz z opiekunem;
 • możliwość korzystania z posiłków;
 • bezpłatne uczestnictwo w wycieczkach (jedno i kilkudniowych) , spotkaniach i uroczystościach;

Zapraszamy!

Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie

Tel. 23/657 23 37   www.zss.zuromin-powiat.pl

001002 1

Powiatowy Konkurs Ekologiczny Przeznaczony dla Uczniów Powiatu Żuromińskiego- część praktyczna

Opublikowano .

11.04.2017r. w Nadleśnictwie Dwukoły uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie sadzili las w Nadleśnictwie Dwukoły. Leśnik opowiadał i w praktyczny sposób pokazywał w jaki sposób sadzić młode drzewka dębu, a "młodzi ekolodzy" wykorzystywali przekazana wiedzę w praktyce. Sadzenie lasu jest realizacją jednego z punktów regulaminu Konkursu Ekologicznego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Żurominie wspólnie z Nadleśnictwem Dwukoły,  Nadleśnictwem Lidzbark oraz gminami z terenu powiatu.

WP 20170411 09 38 11 ProWP 20170411 09 41 37 ProWP 20170411 09 47 36 ProWP 20170411 09 50 03 Pro

Ruszył przetarg na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś - Łążek

Opublikowano .

W dniu 11 kwietnia  2017r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4601W Nowa Wieś-Działdowo na odcinku Nowa Wieś –Łążek od km 0+000,00 do km 2+267,40" ,w którym  ustalono termin składania ofert na dzień 26.04.2017r. Termin zakończenia robót to dzień 31.08.2017r.

Inwestycja polega między innymi na wykonaniu następujących robót drogowych:

 • oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
 • warstwa wyrównawcza,
 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 
 • frezowanie,
 • wykonanie poboczy