Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

1 marca 2024r. Pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Żuromińskim została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2024”. Przedmiotem umowy jest udzielenie powiatowi żuromińskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu żuromińskiego”

Całkowita wartość zadania wynosi 127 500,00 zł,

- w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości nieprzekraczającej
100 000,00 zł. Zadanie przewiduje zorganizowanie w trzech miejscowościach na terenie Powiatu Żuromińskiego strefy mobilnych punktów badań profilaktycznych z zakresu: dermatologii (dermobus), nowotworów piersi (mammobus), kardiologii (kardiobus), chorób układu oddechowego (spirobus), osteoporozy (ostebus), usg tarczycy/usg jamy brzusznej;

- warsztatów edukacyjnych z zakresu samobadania piersi i profilaktyki nowotworowej dla kobiet

Odbiorcami zadania będą mieszkańcy powiatu żuromińskiego w wieku od 18 roku życia, którzy zamieszkują na terenie Powiatu Żuromińskiego. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31 października 2024r.

Zadanie pn.: „Badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu żuromińskiego”

#Mazowszepomaga #programwsparcia #zdrowiemazowszan

 

maz dla zdrowia 2 25

XX Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje o organizowanym XX Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem Powiatowy Mistrz Ortografii – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wszelkich informacji udziela Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie Plac Józefa Piłsudskiego 4, tel: 23 657 47 00 wew. 27.

W załączniku – Zarządzenie Starosty Żuromińskiego z dnia 27.02.2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu ortograficznego, regulamin konkursu oraz edytowalny druk protokołu z eliminacji szkolnych.

 

pdfZarządzenie Starosty Żuromińskiego z dnia 27.02.2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu ortograficznego.pdf2.53 MB

docxProtokół eliminacji szkolnych.docx16.16 KB

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Opublikowano .

Powiat Żuromiński w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt
pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.


Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w min. 516 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

Projekt realizowany do dnia 31.12.2023r.

Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn.:,, Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork – na odcinku od km 18+314,00 do km 18+731,32”

Opublikowano .

IMG 2623 dobreIMG 2626 dobre

 

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 19 luty 2024r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:,, Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi   dojazdowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork – na odcinku od km 18+314,00 do km 18+731,32”z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, w której zaoferowano kwotę brutto w wysokości 247.046,48zł ( słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści sześć złotych 48/100).Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 3 miesięcy.

Badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Zapraszamy mieszkańców powiatu żuromińskiego w wieku 35-44 lat (mammobus), od 18 lat (spirobus, dermobus, kardiobus, USG jamy brzusznej/ USG Tarczycy), oraz od 40 lat (osteobus) na bezpłatne badania przesiewowe
Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod nr:
Żuromin / Kuczbork: 23 65 74 700 wewnętrzny 27
Syberia: 513 912 263
Rejestracja od poniedziałku do piątku

 

badania6

Wzmożony ruch pojazdów wojskowych w związku z ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Opublikowano .

Od 12 lutego do 31 maja br. na drogach niemal całego kraju, w tym: na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych, odbywać się będzie ruch kolumn pojazdów wojskowych, w związku z cyklicznymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, przeprowadzanymi zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

UWAGA - Próba syren alarmowych w dniu 12 lutego 2024 r.

Opublikowano .

KOMUNIKAT

w sprawie włączenia syren alarmowych
Informuję, że w dniu 12 lutego 2024 roku (poniedziałek) od godz. 10.00 na terenie powiatu żuromińskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe

W związku z realizacją projektu pn. „Mazowieckie syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” w dniu 12 lutego 2024 r. od godz. 10:00 na ternie powiatu żuromińskiego zostaną próbnie uruchomione zainstalowane syreny alarmowe, które wyemitują akustyczny sygnał alarmowy oraz komunikaty głosowe. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niereagowanie na dźwięk włączanych urządzeń alarmowych.

Starosta Żuromiński
/-/ Jerzy Rzymowski