Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu

9 czerwca 2023 (piątek) urząd będzie czynny

do godziny 14:00.

Kasa urzędu będzie czynna do godziny 13:30.

budowa krytej plywalni plan basenu

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Wręczenie nagród w Konkursie na logo Młodzieżowej Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

IMG 9631

 

30 stycznia 2023r. odbyło się wręczenie nagród w Konkursie na logo Młodzieżowej Rady Powiatu Żuromińskiego. Celem konkursu było wybranie logo - znaku graficznego Młodzieżowej Rady Powiatu, który będzie wykorzystywany do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, korespondencyjnych itp. Znak ten będzie wykorzystywany również na gadżetach, plakatach, publikacjach, dekoracjach, zaproszeniach, pamiątkach, pocztówkach itp. wydawanych przez Młodzieżową Radę Powiatu Żuromińskiego. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z klas VII - VIII oraz szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu żuromińskiego.

 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Komisja konkursowa przyznała nagrody za I miejsce, II miejsce i III miejsce oraz wyróżnienie tj.:
I miejsce – Wiktora Rogowicz
II miejsce – Anna Babecka
III miejsce – Szymon Wojtkiewicz
Wyróżnienie – Zuzanna Perłowska

IMG 9634 IMG 9637 IMG 9639 IMG 9646 IMG 9648 IMG 9651 IMG 9653 IMG 9655 IMG 9656 IMG 9659 IMG 9662 IMG 9664

Urząd Statystyczny zachęca do udziału w badaniach ankietowych

Opublikowano .

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania statystyczne za pośrednictwem ankieterów Urzędu Statystycznego w Warszawie.

W 2023 r. ankieterzy będą kontaktowali się telefonicznie lub osobiście z gospodarstwami domowymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym.

 

pdfkalendarium_statystycznych_badań_ankietowych_2023.pdf1.6 MB

Budowa mostu oraz rozbudowa drogi na odcinku Chojnowo – Kuczbork zakończona

Opublikowano .

4602W Chojnowo Kuczbork 3 4602W Chojnowo Kuczbork 6

 

Zakończone zostały prace w terenie związane z wykonaniem zadania  w ramach inwestycji pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork”

Zadanie zakresem rzeczowym objęło rozbudowę drogi na łącznym odcinku o długości 1,4 km wraz budową mostu w miejscu dotychczasowego przepustu drogowego. Wykonawcą robót była Firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe „Wapnopol” Nowakowski Adam z Glinojecka. Wartość całego zadania wraz z nadzorem inwestorskim oraz tablica promocyjną wyniosła 2 790 933,75 zł. Inwestycja ta realizowana była w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury (dofinansowanie 1 000 000,00 zł), w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dofinansowanie 249 000,00 zł), pomocy finansową Gminy Kuczbork – Osada (dofinansowanie - 100 000,00 zł) oraz środków własnych powiatu żuromińskiego (1 441 933,75 zł).

Webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku

Opublikowano .

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie,w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku

 

Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.