AKTUALNOŚCI

Europejskie Dni Pracodawców Powiatu Żuromińskiego 2017

Opublikowano .

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w dniach 15 -16 listopada zorganizował Europejskie Dni Pracodawców Powiatu Żuromińskiego 2017.

Celem Europejskich Dni Pracodawców Powiatu Żuromińskiego 2017 było wspieranie współpracy między pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia poprzez m.in. podniesienie poziomu wiedzy pracodawców na temat wsparcia publicznego na rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków finansowych z Funduszu Pracy, środków Unijnych, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz kreowanie pozytywnego wizerunku służb zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy filia w Ciechanowie, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy w Ciechanowie i Stowarzyszeniem LGD „Przyjazna Mazowsze” w Ciechanowie zorganizowało konferencję, w której uczestniczyli pracodawcy z powiatu Żuromińskiego, laureaci konkursu w ramach programu „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych” - młodzież szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich z terenu powiatu mławskiego, ciechanowskiego, płońskiego, żuromińskiego oraz miasta i gminy Lidzbarka Welskiego, a także  przedstawiciele tych szkół.

IMG 4204

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa

Opublikowano .

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w budynku Żuromińskiego Centrum Kultury odbyła się debata społeczna przedstawicieli Policji i samorządu terytorialnego z mieszkańcami powiatu żuromińskiego pod hasłem „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” , która ukierunkowana została szczególnie na mówienie stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz przedstawienie nowych bardzo ważnych dla budowania bezpieczeństwa lokalnego narzędzi informacyjnych takich jak: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja Moja Komenda. W debacie udział wzięli m. in., Komendant Powiaty Policji Pan insp. Witold Lemański, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie mł. insp. Dariusz Wieczorek, Wicestarosta Żuromiński Pan Ireneusz Rejmus, Zastępca Komendanta PSP w Żurominie Pan bryg. Dariusz Stumski, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pani Aneta Goliat oraz przedstawiciele samorządów Gmin z terenu Powiatu Żuromińskiego.

Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie htmlKomendy Powiatowej Policji w Żurominie.

Narodowe Święto Niepodległości w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu

Opublikowano .

10 listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu odbyła się uroczysta akademia z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie w montażu słowno-muzycznym przedstawili historię walk o wolność, która toczył nasz naród przez 123 lata. Recytacjom towarzyszył też zespół, który zagrał melodie wojskowe z czasów I wojny światowej.

Uroczystość przygotowana została przez uczniów klas 2a, 2b, 3a, 3b pod kierunkiem p. Renaty Sadowskiej i p. Ewy Zalewskiej.

11 listopada 2017 r. społeczność uczniowska uczestniczyła we Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele  parafialnym w Bieżuniu. Uczniowie naszej szkoły byli odpowiedzialni za przygotowanie czytania, komentarzy oraz modlitwy wiernych. W uroczystości brał udział Sztandar Szkoły, uczniowie klas mundurowych wraz z dyrektorem szkoły Krzysztofem Jabłońskim oraz wychowawcami klas.

Delegacja szkoły złożyła kwiaty na cmentarzu parafialnym przy mogiłach poległych za Ojczyznę.

PB100122PB100124PB100130PB100142PB100146PB100150 DSC1338 DSC1347 DSC1359 DSC1365 DSC1366 DSC1386 DSC1389 DSC1398 DSC1403

“Ogólniak” obronił tytuł sprzed roku

Opublikowano .

LO Żuromin ponownie został Mistrzem Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców SPG 2017/2018. Zawody Rejonowe odbędą się 29.11.2017 r. w Hali Sportowej przy LO w Żurominie.

pdfWyniki końcowe213.32 KB

PB150288

Stoją od lewej: Andrzej Morawski – op., Artur Budka – kap., Bartłomiej Karolewski, Michał Spychalski, Miłosz Truszczyński, Daniel Stankiewicz, Jakub Rudnicki, Sebastian Chądzyński, Bartosz Ogrodowczyk, Mateusz Dudek. W przysiadzie od lewej: Mateusz Wojtkowski, Jakub Brudziński, Kacper Szeluga, Paweł Olczak, Dawid Jędrzejewski, Michał Bilicki, Adrian Wiśniewski, Jakub Karolewski, Mateusz Śliwiński.

Wyjazd do teatru dla uczestników projektu "Równe szanse"

Opublikowano .

Dnia 14 listopada 2017 roku zorganizowany został w ramach projektu „Równe szanse” wyjazd do teatru Roma na spektakl „Piloci”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWM na lata 2014-202, który PCPR realizuje od września bieżącego roku. Przepiękny musical, który łączył wspaniałą grę aktorską, śpiew i muzykę z multimedialną scenografią wywołał we wszystkich niezapomniane emocje. Zetknięcie uczestników projektu ze sztuką teatralną wzbudziło wiele pozytywnych wrażeń o czym świadczyły opinie i komentarze po zakończeniu przedstawienia.

PCPR w Żurominie

IMG 0252IMG 0253

Narodowe Święto Niepodległości w ZSP w Żurominie

Opublikowano .

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”
Józef Piłsudski

13 listopada o godzinie 11 00 w naszej szkole uroczyście upamiętniono kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę upragnionej niepodległości. Od tamtych wydarzeń minęło już 99 lat. Wprowadzono Sztandar Szkoły i uroczyście odśpiewano hymn państwowy. Głos zabrali prowadzący, którzy powitali wszystkich zebranych i oddali głos Dyrektorowi Szkoły. Pan Dyrektor Wojciech Smoliński serdecznie powitał obecnych na uroczystości Starostę Powiatu Pana Jerzego Rzymowskiego i Wicestarostę Pana Ireneusza Rejmusa. Dyrektor Szkoły podkreślił, że 11 LISTOPADA to jedno z ważniejszych świąt narodowych. Po 123 latach niewoli ziściło się marzenie Polaków o wolności. Jest to dzień radosny dla każdego z nas, manifestujemy bowiem swój patriotyzm. Pan Dyrektor podkreślił, że patriotyzm jest potrzebny w każdej sytuacji i w każdym czasie, bo jak powiedział Patron Naszej Szkoły Jan Paweł II: „ Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna OJCZYZNA”. Następnie głos zabrali prowadzący uroczystość, którzy przedstawili krótkie rozważania na temat takich wartości jak Polska, wspólne dobro, kultura, walka. Wprowadzili w ten sposób w najważniejszą część uroczystości. W tym momencie rozpoczął się Szkolny Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Celem tego wspólnego świętowania było kształtowanie postawy patriotycznej wśród uczniów, upamiętnienie ważnych dla Polski wydarzeń historycznych, rozwijanie zainteresowań młodzieży historią ojczyzny, uwrażliwienie na piękno pieśni patriotycznej. W czasie konkursu prowadzący prezentowali tło historyczne pieśni, a poszczególne klasy przy akompaniamencie muzycznym wykonywały swoje utwory. Po prezentacji głos w imieniu jury zabrała Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Janulewska, która ze wzruszeniem podziękowała wszystkim wykonawcom za przepiękną lekcję historii i patriotyzmu, pogratulowała odwagi i ogłosiła, że wszyscy są zwycięzcami. Szkolnym artystom wręczono pamiątkowe dyplomy. Podsumowano także konkurs na plakat o tematyce niepodległościowej – I miejsce zajęła nowatorska praca pod hasłem „ Miłość do ojczyzny naszym prawem”. Pan Dyrektor podziękował uczniom i ich opiekunom za piękną lekcję patriotyzmu. Wystrój sali nadawał uroczystości powagi i podniosłości, znaczenie święta podkreśliła dekoracja: godło i flaga Polski, brzozowe krzyże, plakaty. To część hołdu złożonego tym, którzy zapłacili najwyższą cenę, byśmy mogli cieszyć się wolną Ojczyzną. Cała społeczność szkolna wyjątkowość tego dnia podkreśliła galowym strojem i kotylionami.

Grażyna Truszczyńska

DSC 0042 KopiowanieDSC 0065 KopiowanieDSC 0072 KopiowanieDSC 0082 KopiowanieDSC 0093 KopiowanieDSC 0095 KopiowanieDSC 0109 KopiowanieDSC 0125 KopiowanieDSC 0127 KopiowanieDSC 0135 KopiowanieDSC 0142 KopiowanieDSC 0178 KopiowanieDSC 0194 KopiowanieDSC 0224 Kopiowanie

Zawarcie umowy na budowę kanalizacji deszczowej mostu wraz z drogą powiatową w Brudnicach

Opublikowano .

Zawarcie umowy na ,,Przebudowę mostu wraz z drogą dojazdową nr 4613W od drogi Nr 541 – Brudnice-Sinogóra- Kipichy w m. Brudnice- budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od km 0+226,13 do km 0+390,20” jest wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowa umowa opiewa na wartość brutto w wysokości 183.103,48 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto trzy złote 48/100 groszy), natomiast termin wykonania robót wyznaczono na dzień 15.12.2017 r. Umowa została podpidsana w dniu 15 listopada 2017r. z przedsiębiorstwem Budowlanym DOMEX Sp. z o.o., 09-300 Żuromin, ul. Targowa 21.

IMG 4183IMG 4184IMG 4186IMG 4187IMG 4189