Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Nowy lider w zakresie profilaktyki grypy

Opublikowano .

Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy corocznie organizuje konkurs Samorządowy Lider, którego celem jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów zdrowotnych oraz popularyzacji samorządowych działań w dziedzinie profilaktyki grypy.

Powiat żuromiński od dwóch lat realizował skutecznie program zdrowotny pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego", z tego względu został nam przyznany tytuł ”Nowego lidera w zakresie profilaktyki grypy”.

Wręczenie nagród odbyło się 20 września br. podczas XII Debaty Ekspertów Flu Forum w Warszawie.

Flu Forum to największe spotkanie przedstawicieli instytucji publicznych i samorządów zawodowych, ekspertów medycznych, posłów, a także dziennikarzy podczas którego inaugurowany jest sezon grypowy. Odbyły się 2 panele dyskusyjne:

  • Rola pracowników ochrony zdrowia w poszerzeniu dostępności do szczepień
  • Rozszerzenie dostępności szczepień dla pacjentów z grup ryzyka.

Eksperci poruszyli m. in. tematy i zagadnienia związane z czynnikami warunkującymi dostępność szczepień dla pacjentów tj. wizyta kwalifikująca, miejsce realizacji szczepienia, długość ścieżki pacjenta czy szczepionki refundowane.

Na zakończenie XII. eksperckiej debaty Flu Forum 2020 zostały wręczone nagrody dla samorządów, organizacji partnerskich Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy i mediów. Statuetkę Powiat Żuromiński Nowy lider w zakresie profilaktyki grypy odebrali Starosta Jerzy Rzymowski oraz Wicestarosta Ireneusz Rejmus.

IMG 3855IMG 3864

Podpisanie umowy na zadanie „Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 6 października 2020r. podpisał umowę na wykonanie zadania Rewitalizacja parku podworskiego  w miejscowości Zielona obejmującego opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej projektu rewitalizacji parku podworskiego (dz. ew. nr 353/5 obręb Zielona, gm. Kuczbork-Osada), z firmą Green Street Architektura Krajobrazu Malwina Koziestańska ul. Szaloma Asza 208-110 Siedlce   za cenę brutto 47 970,00 zł. Termin zakończenia robót do dnia 29 stycznia 2021 r.

IMG 3852IMG 3853

ZAKUP ŁÓŻEK NA ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

Opublikowano .

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie zakupił 2 łóżka firmy Famed Żywiec Sp. z.o.o. na Oddział Chirurgiczny.
Łóżka wyposażone są we wszystkie funkcje ratunkowe oraz dodatkowy panel sterowania wbudowany w barierki. Dzielone barierki pełnią jednocześnie funkcję uchwytów ułatwiających podnoszenie się z łóżka.
Koszt zakupu łóżek to 17 700 zł. Zakup dofinansowała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu w kwocie 12 000 zł.

Bez tytułu

INFORMACJA O GŁOŚNEJ PRÓBIE SYREN ALARMOWYCH W DNIU 06.10.2020

Opublikowano .

W dniu 6 października 2020 r. w godzinach od 08.00 do 10.00 na terenie powiatu żuromińskiego możliwe jest uruchomienie syren alarmowych w ramach ogólnokrajowego treningu systemu wczesnego ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza RENEGADE – SAREX-20 organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, polegająca na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych „ogłoszenie alarmu – sygnał akustyczny modulowany trwający trzy minuty” i „odwołanie alarmu – sygnał ciągły trwający trzy minuty”. Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Emitowanie sygnału nastąpi po otrzymaniu komunikatu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W związku z próbą alarmową nie należy podejmować żadnych działań.