Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Ankieta dotycząca zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa

Opublikowano .

Szanowni Państwo,

pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb, prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację, Chorwację i Słowenię. Tematem badań są zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane będą, jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.

Ankieta składa się z 18 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożlwiających wpisanie własnej opinii/komentarza.

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

W imieniu zespołu badawczego
dr inż. Piotr Gorzelańczyk

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica

Link do ankiety:

https://mkza.puss.pila.pl/new/index.php/836812?lang=pl

„Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego bez stałego źródła zasilania na terenie powiatu żuromińskiego”

Opublikowano .

logo stacja meteo.png

Zakończone zostały prace związane z dostawą i montażem stacji meteorologicznej monitoringu suszy w m. Zielona gmina Kuczbork Osada.

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 21 lipca 2020 r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn. przy pomocy  środków budżetu Województwa Mazowieckiego w  wysokości 42.754,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”. Wartość całkowita zadania 57 810,00 zł.

 Dzięki realizacji programu w  powiecie  Żuromińskim  została zamontowana   stacja meteorologiczna w miejscowości Zielona , która docelowo zasili danymi krajowy system. Tego typu urządzenia umożliwią rolnikom wiarygodne udokumentowanie wpływu braku wody na drastyczny spadek plonów. System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG).

128848431 371300567277376 1601298235423655586 n128949517 140051604231457 4990993732335536592 nResized 20201125 134827002130601291 730471777876273 3883805081714664774 n130765356 136941171327344 8854013875176482995 n130768347 809632626485109 5042412355963025230 n130791660 757000208494571 4172861162974802180 n130964752 668168870540767 6526408504193134334 n

Innowacje pedagogiczne

Opublikowano .

Innowacje pedagogiczne w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie

Aby w większym stopniu odpowiadać na potrzeby edukacyjne młodzieży, dostosować ofertę edukacyjną do wymagań rynku pracy, a także przygotować naszych uczniów do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, nasza Placówka przygotowuje się, przy współpracy z firmą ARMSA do wdrożenia programu innowacji pedagogicznych dla Technika Pojazdów Samochodowych oraz Technika Administracji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie w szkole dla dorosłych.

Innowacja pedagogiczna umożliwia wprowadzenie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, które mają na celu lepsze dostosowanie programu nauczania do ciągle zmieniającej się rzeczywistości i sprostanie potrzebom edukacyjnym młodzieży.

Wdrożona innowacja jest dla uczniów i słuchaczy szansą na zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego oraz zwiększa mobilność młodych osób na rynku pracy. Uczniowie nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także poznają nowoczesne materiały oraz technologie, dzięki czemu jako absolwenci będą mieli większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy, która zapewni im realizację aspiracji zawodowych i godziwe warunki życia. Absolwenci Samochodówki oraz Administracji staną się równoprawnymi kandydatami dla pracodawców o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymogom rynku pracy. Dzięki takim działaniom innowacyjnym Żuromińskie Technikum to niewątpliwie przykład nowoczesnej placówki zawodowej kształcącej specjalistów. W ramach wymienionych innowacji pozyskany został bardzo nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Dla Technika Pojazdów Samochodowych będzie to: sprzęt do diagnostyki samochodowej Hella Gutmann MEGA MACS 77, ponadto wózki narzędziowe wraz z wyposażeniem, oraz klucze dynamometryczne, wartość ponad 60000 zł.

Dla Technika Administracji: komputery stacjonarne, monitory, urządzenie drukujące wraz ze skanerem, monitor interaktywny, oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2019 Professional, niszczarka biurowa, głośniki komputerowe, laptopy.

 130279288 223388155843548 2000712789616624785 n130813944 684800455512532 1956327042867571898 n

Serduszko na nakrętki

Opublikowano .

Już mamy serduszko na plastikowe nakrętki zachęcamy do zbioru nakrętek na cele charytatywne

129316889_1545663658954093_3841611998420357163_n.jpg

XXV Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Opublikowano .

25 listopada ogłosiliśmy wyniki XXV Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego organizowanego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu  Oddział Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

Jury w składzie:

Marek Janusz Piotrowski– przewodniczący;

Małgorzata Kraśniewska – członek;

Wojciech Gęsicki – członek;

Jerzy Piotrowski – sekretarz,

dokonało oceny wierszy nadesłanych na XXV Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego, który się pod Honorowym Patronatem: Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Jerzego Rzymowskiego Starosty Żuromińskiego.

Nadesłano 51 zestawów wierszy w dwóch kategoriach wiekowych.

W kategorii I: 6-12 lat -oceniono 16 zestawów. W kategorii II – 13 -30 lat -oceniono 35 zestawów wierszy .

Nagrodzone prace zostały wydane w „Tomiku wierszy Laureatów Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego z lat 2016-2020”, opracowanego na podstawie materiałów konkursowych zebranych przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Żurominie, Burmistrz Miasta i Gminy w Bieżuniu, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Żurominie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Regina I Henryk Grześkiewiczowie.

W załączeniu  link do wydarzenia - XXV Wojewódzkiego konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego:

https://mwmskansen.pl/23647/ogloszenie-wynikow-xxv-wojewodzkiego-konkursu-poezji-im-stefana-golebiowskiego

Powiatowo- Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie

Opublikowano .

Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, znalazł się zapis, że biblioteki mogą udostępniać zbiory w swoich budynkach.
Od 1️⃣ grudnia 2020 r. nasza biblioteka działa w reżimie sanitarnym i na zasadach obowiązujących przed dniem zamknięcia tj. przed 7 listopada 2020 r.

Zapraszamy po dużo nowości książkowych dla dzieci i dla dorosłych :) Dla młodzieży mamy nowe mangi, o które tak często pytacie :) Do wypożyczenia są też już książki w świątecznym klimacie🎄❄️ :)