Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu 4 czerwca (piątek) urząd będzie nieczynny. Natomiast w dniu 9 czerwca (środka) w związku z zaplanowanymi pracami modernizacji infrastruktury informatycznej, petentów nie będzie obsługiwał Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Termomodernizacja szpitala w Żurominie

szpital termomodernizacja ulotka.pngtermo 2.png

AKTUALNOŚCI

Finał VIII Edycji Powiatowego Konkursu Poezji im. Władysława Orkana

Opublikowano .

Finał VIII Edycji Powiatowego Konkursu Poezji im. Władysława Orkana odbył się w dniu 25 marca 2021 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z zapobieganiem zakażeniom i rozprzestrzenianiu Covid – 19. Organizatorem tego corocznego wydarzenia jest Biblioteka LO w Bieżuniu. Konkurs jest realizowany przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Ciechanowie. Patronat nad konkursem sprawują Starosta Żuromiński , Burmistrz Miasta i Gminy w Bieżuniu oraz Rada rodziców LO w Bieżuniu. W tym roku nagrody rzeczowe dla finalistów w formie bonów podarunkowych na zakup książek i publikacji w łącznej kwocie 1300 zł przekazali Jerzy Rzymowski – Starosta Żuromiński oraz Andrzej Szymański Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń. Ze względu na ograniczenia związane z Covid -19 nagrody przekazane zostały do organizatora, który został zobowiązany do indywidualnego przekazania ich finalistom z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Nagrody będzie można indywidualnie odebrać od dnia 25 marca 2021 w godzinach pracy szkoły po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z sekretariatem LO w Bieżuniu. (23 / 6578063)

Wyniki konkursu

Kategoria szkół podstawowych:

I miejsce: Martyna Kąkolewska

Szkoła Podstawowa w Raczynach

II miejsce: Nikola Węgrzyn

Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu.

III miejsce: Julia Jaskulska

Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu.

Wyróżnienie: Oliwia Szymaniak

Szkoła Podstawowa w Raczynach.

Kategoria szkół ponadpodstawowych:

I miejsce: Weronika Pawlak

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

II miejsce: Wiktoria Zasłona

Zespół Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

III miejsce: Hubert Kaszuba

Zespół Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Kategoria uczniowie i osoby z niepełnosprawnościami

Wyróżnienie: Joanna Brodzińska

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Żurominie.

Organizatorzy serdecznie gratulują laureatom i zapraszają do udziału w kolejnych edycjach.


20210325 10243120210325 102455DSC06256

Zakup strzelnicy multimedialnej

Opublikowano .

Strzelnica multimedialna umożliwi młodzieży kształcącej się w klasach mundurowych doskonalenie umiejętności strzeleckich w formule praktycznej nauki oraz w sposób całkowicie bezpieczny.
Strzelnica będzie wyposażona w wierne repliki broni Glock 17 i Beretta Px4 Strom z symulatorem odrzutu, imitującym strzał z prawdziwej broni palnej. Trenażer w zależności od konfiguracji, pozwala na prowadzenie treningu przy pomocy emiterów laserowych działających w zakresie światła niewidzialnego lub widzialnego. W zależności od użytego oprogramowania będzie to mógł być trening strzelecki poprawiający celność, czas reakcji lub też orientację. Możliwa jest również symulacja oparta na scenariuszach filmowych, której finał uzależniony jest od postawy, działań i środków użytych przez ćwiczącego. Zajęcia prowadzić będą doświadczeni nauczyciele przedmiotów kierunkowych. Zakup strzelnicy multimedialnej to koszt ok. 30 tys. Złotych.
Zarząd Powiatu Żuromińskiego, jako organ prowadzący szkołę, w miarę swoich możliwości finansowych stara się stworzyć uczniom dobre warunki nauki. Prowadzone są systematyczne działania mające na celu poprawę bazy nauczania, poprzez remonty obiektu, a także wzbogacenie wyposażenia np.: zakup pracowni językowej, zakup pomocy dydaktycznych (laptopy, tablice multimedialne itp.)

 IMG 4265IMG 4268IMG 4270IMG 4272IMG 4273IMG 4277IMG 4279IMG 4280IMG 4282IMG 4283

II część obwodnicy Żuromina

Opublikowano .

Nasze starania o budowę II części obwodnicy Żuromina przynoszą efekty, zgodnie z pismem MZDW już w tym roku planowane są pierwsze procedury przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej. 😀👍Brawo My..

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Powiat aplikuje o środki w ramach "MIWIS MAZOWSZE 2021"

Opublikowano .

W marcu 2021 roku powiat złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. Nazwa zadania: Modernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Szacunkowa wartość zadania 179 905,00 zł, w tym wnioskowana pomoc finansowa 134 929,00 zł. W ramach zadania planowany jest następujący zakres prac: montaż dwóch sztuk wentylacji mechanicznej bezkanałowej na sali gimnastycznej oraz wymiana oświetlenia, tablic do koszykówki i mechanizmu do piłki siatkowej, całkowita modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego, w tym jego częściowa przebudowa,  wymiana urządzeń sanitarnych, położenie nowych płytek i posadzek, wymiana drzwi oraz grzejników i oświetlenia, malowanie.

IMG 1717