20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

XXXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 22 marca 2018r. o godz. 14.00 odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z 6 lutego 2018r.
 5. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2018 z obrad Sesji.
 6. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2017r.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za rok 2017.
 8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie za 2017r.
 9. Przyjęcie Informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017.
 10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie za rok 2017.
 11. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie za 2017 rok.
 12. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie za rok 2017.
 13. Przyjęcie Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu żuromińskiego za rok 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w Powiecie Żuromińskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane w 2018 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu boksów garażowych położonych w budynkach przy ulicy Olszewskiej w Żurominie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 20. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 21. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 22. Wolne wnioski i zapytania.  

IMG 5924 IMG 5925 IMG 5928 IMG 5932

III edycja Powiatowego Konkursu Językowego dla szkół gimnazjalnych zakończona

Opublikowano .

22 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu odbyła się trzecia edycja Powiatowego Konkursu Językowego dla szkół gimnazjalnych, przygotowanego przez nauczycieli języków obcych. W konkursie udział wzięło sześć czteroosobowych drużyn z gimnazjów powiatu żuromińskiego:

 1. Gimnazjum w Kuczborku – opiekun p. Magdalena Fisz
 2. Gimnazjum w Lubowidzu – opiekun p. Grażyna Zielińska
 3. Gimnazjum w Siemiątkowie – opiekun p. Izabela Chabowska-Rakowska
 4. Gimnazjum w Zielonej – opiekun p. Anna Filipska
 5. Gimnazjum w Zieluniu – opiekun p. Katarzyna Kowal
 6. Gimnazjum nr 1 w Żurominie – opiekun p. Małgorzata Banach

Konkurs obejmował trzy zadania z języka angielskiego i niemieckiego. Pierwsze zadnia polegało na przygotowaniu nagrania video, w którym uczniowie mieli za zadanie przedstawić scenkę teatralną w języku angielskim i/lub niemieckim, źródłem tematu scenki miały być postaci z bajek np. „Sleeping Beauty” czy „Hänsel und Gretel” (nagrania zostały przesłane i ocenione przed konkursem). Kolejna dwie konkurencje odbyły się w dniu konkursu językowego na sali gimnastycznej i polegały na: rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego z języka angielskiego oraz języka niemieckiego i odpowiedzi na pytania w ramach quizu kulturoznawczego na temat krajów anglo- i niemieckojęzycznych.

Zwycięzcą konkursu została drużyna z Gimnazjum z Siemiątkowa, drugie miejsce zajęła drużyna z Lubowidza, a trzecie miejsce gimnazjaliści z Zielonej. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, Radę Rodziców LO w Bieżuniu oraz wydawnictwo językowe Pearson.

IMG 0092IMG 0096IMG 0102IMG 0107IMG 0112IMG 0116IMG 0124IMG 0125

Podpisanie umowy dotyczącej sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Opublikowano .

Powiat Żuromiński w dniu 22.03.2018 roku podpisał umowę na wykonanie zadania pn: Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie 28 obrębów ewidencyjnych w 2 gminach powiatu żuromińskiego tj. Lutocin i Siemiątkowo z firmą TAXUS UL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Harcerskich pod Patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego zakończony

Opublikowano .

W dniu 17 marca 2018r. w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie odbył się Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Harcerskich pod Patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Żurominie. Harcerze z terenu powiatu żuromińskiego startowali w 4 kategoriach: zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy. Organizatorem turnieju była Komenda Hufca ZHP w Żurominie. Nagrody wręczał Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Piotr Budzich.

20180317 10080720180317 11101620180317 111026IMG 20180317 094834IMG 20180317 100947IMG 20180317 100957

II konferencja Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców

Opublikowano .

W dniu 16.03.2018r. w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie odbyła II Konferencja „Powiat Żuromiński bliżej mieszkańców” organizowana przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Patronat nad konferencją objął Poseł na Sejm Piotr Zgorzelski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Patronat medialny nad konferencją objęli Kurier Żuromiński, Tygodnik Ciechanowski oraz Radio 7. W konferencji uczestniczyło blisko 100 sołtysów z terenu powiatu żuromińskiego oraz około 30 zaproszonych gości.

IMG 5681

Zbiórka żywności pod hasłem "TAK POMAGAM!"

Opublikowano .

W dniu 09 -10. 03.2018 r. już po raz kolejny Caritas Diecezji Płockiej zorganizował zbiórkę żywności pod hasłem "TAK POMAGAM!". Do wspólnej akcji włączył się między innymi Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy. Żywność była zbierana przez wolontariuszy oraz uczestników PŚDS do specjalnych koszy wystawionych w sklepie Biedronka i Spiżarnia Smakosza. Dzięki życzliwości mieszkańców Powiatu Żuromińskiego udało się zebrać potrzebne dary. Zebrane dary zostaną przekazane przed Świętami Wielkanocnymi osobom potrzebującym wsparcia. Caritas Diecezji Płockiej sredecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom zaangażowanym w zbiórkę.

IMG 20180310 134457IMG 20180310 134516

Gabinet profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Opublikowano .

Od lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. Na potrzeby gabinetu wyremontowano pomieszczenie po byłej sali lekcyjnej. Gabinet wyposażono w aparaturę, sprzęt medyczny i produkty lecznicze niezbędne do przeprowadzania badań profilaktycznych młodzieży naszej szkoły, a taże do udzielania pierwszej pomocy w  sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Środki finansowe na wyposażenie gabinetu pochodziły z dotacji celowej z Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, natomiast środki na remont gabinetu przekazało szkole Starostwo Powiatowe w Żurominie.

28795522 993407030809518 2436984200599961600 o28872061 993407214142833 8874127926526738432 o28872326 993406800809541 5848385507297329152 o28951109 993407397476148 2878628927369117696 o

Również w ramach środków pozyskanych z dotacji celowej został doposażony funkcjonujący gabinet profilaktyki zdrowotnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.

IMG 5670IMG 5671IMG 5672IMG 5673IMG 5674IMG 5675IMG 5676