Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Wniosek na budowę hali sportowej złożony

Opublikowano .

W czerwcu br. w ramach RPO WM 2007–2013 – Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Zarząd Powiatu Żuromińskiego złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie”. Całkowita wartość projektu wynosi 9 900 694,16 zł, natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych może wynieść 85% kosztów kwalifikowalnych. Budowa hali sportowej przewidziana jest na lata 2010 – 2012.

Wizualizacja1.jpgWizualizacja2.jpgWizualizacja3.jpg

e-max.it: your social media marketing partner