Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

ZAKUP ŁÓŻEK NA ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

Opublikowano .

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie zakupił 2 łóżka firmy Famed Żywiec Sp. z.o.o. na Oddział Chirurgiczny.
Łóżka wyposażone są we wszystkie funkcje ratunkowe oraz dodatkowy panel sterowania wbudowany w barierki. Dzielone barierki pełnią jednocześnie funkcję uchwytów ułatwiających podnoszenie się z łóżka.
Koszt zakupu łóżek to 17 700 zł. Zakup dofinansowała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu w kwocie 12 000 zł.

Bez tytułu

INFORMACJA O GŁOŚNEJ PRÓBIE SYREN ALARMOWYCH W DNIU 06.10.2020

Opublikowano .

W dniu 6 października 2020 r. w godzinach od 08.00 do 10.00 na terenie powiatu żuromińskiego możliwe jest uruchomienie syren alarmowych w ramach ogólnokrajowego treningu systemu wczesnego ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza RENEGADE – SAREX-20 organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, polegająca na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych „ogłoszenie alarmu – sygnał akustyczny modulowany trwający trzy minuty” i „odwołanie alarmu – sygnał ciągły trwający trzy minuty”. Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Emitowanie sygnału nastąpi po otrzymaniu komunikatu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W związku z próbą alarmową nie należy podejmować żadnych działań.

Konferencja "Prewencja społeczna w PSP woj. mazowieckiego"

Opublikowano .

W dniach 24-25 września 2020 roku w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej odbyła się konferencja „Prewencja społeczna PSP na terenie woj. mazowieckiego”. W konferencji w dniu 25 września uczestniczyli również przedstawiciel Starosty Żuromińskiego Pani Ewelina Sikorska oraz Komendant PSP w Żurominie Pan Adam Dobrosielski.

https://www.kppspzuromin.pl/237-konferencja-prewencja-spoleczna-w-psp-woj-mazowieckiego

XX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 29 września 2020r. o godz. 16.30 odbyła się zwołana w trybie zwyczajnym XX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego,  następującym porządkeim obrad.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z Sesji z dnia 10 sierpnia 2020r.
 4. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za I półrocze 2020r.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.
 9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie Obwieszczenia Rady Powiatu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Żuromińskiego.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.          

IMG 3849IMG 3850

Samorządowy Lider

Opublikowano .

W dniu 29 września 2020 r. w Warszawie Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wraz z Wicestarostą Żuromińskim Ireneuszem Rejmusem odebrali statuetkę Samorządowego Lidera ogólnopolskiego programu zwalczania grypy dla powiatu żuromińskiego .

Bardzo dobra ocena powiatowego programu szczepień przeciwko grypie, który jest realizowany w naszym powiecie

zwalczanie grypy

"Razem do Trójstyku"

Opublikowano .

26 września 2020 roku odbyła się Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna. Na trójstyku województw spotkały się grupy z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. 

IMG 3816IMG 3821IMG 3829IMG 3836IMG 3841IMG 3844IMG 3845IMG 3847