Koszyczek Wielkanocny dla potrzebujących 2023

Organizatorami Akcji jest Stowarzyszenie "Start!"

we współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu i Senioralną Radą Powiatu Żuromińskiego 

pod Patronatem Powiatu Żuromińskiego. 

Beneficjentami są Osoby w potrzebie będące mieszkańcami Powiatu Żuromińskiego

  AKCJA PRZEDŁUŻONA DO 29 MARCA!

pdfRegulamin_Akcji.pdf

  

thumb koszyk15

budowa krytej plywalni plan basenu

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Harmonogram postoju mammobusów w październiku 2022 r.

Opublikowano .

Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”

 

12 października, ul. Plac Józefa Piłsudskiego 27 w Żurominie, w godz. 9.00-17.00 (Geneva Trust: (58) 767 34 44 lub 77)

13 października, ul. Żeromskiego 2 w Lutocinie, w godz. 9.00-17.00 (Geneva Trust: (58) 767 34 44 lub 77)

14 października, ul. Zacisze 2, Bieżuń, w godz. 9.00-17.00 (Geneva Trust: (58) 767 34 44 lub 77)

Informacja ZUS - Dzień Seniora w ZUS

Opublikowano .

Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich – bezpłatny.

Zakończenie praktyk uczennic z Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Opublikowano .

Grupa uczennic z Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w dniu dzisiejszym zakończyła praktyki zawodowe w Starostwie Powiatowym w Żurominie.

Uczennice realizowały program praktyk zdobywając umiejętności w dziedzinach księgowości, płac i kadr. Zakres praktyki obejmował zagadnienia praktyczne związane z wykorzystaniem systemów komputerowych oraz zapoznanie się z dokumentacją księgową, płacową, a także kadrową.

Wicestarosta Ireneusz Rejmus odwiedził młode adeptki księgowości w dniu zakończenia praktyk zawodowych. Podczas spotkania rozmawiał z praktykantkami na temat przebiegu i oceny odbytej praktyki wręczając każdej uczestniczce dyplom ukończenia praktyk.

Życzymy praktykantom sukcesów w nauce i w przyszłości owocnego wykorzystania nabytych w Starostwie Powiatowym w Żurominie umiejętności.

a a a a a a a a a

Zmiana organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej Chojnowo - Kuczbork

Opublikowano .

Zarząd Powiatu w Żurominie informuje, iż w związku z realizacją zadania pn. Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork, na okres prac, związanych z budową mostu oraz rozbudową drogi, od dnia 29.09.2022r. zostanie wprowadzona nowa, czasowa organizacja ruchu w obrębie prowadzonych robót na odcinku Chojnowo - Kuczbork.

Zakres prac w 2022r. polegać będzie na całkowitym rozebraniu istniejącego przepustu w okolicach m. Chojnowo i budowie w jego miejscu obiektu mostowego. W związku z powyższym na czas robót przedmiotowy odcinek drogi powiatowej Chojnowo - Kuczbork zostaje zamknięty, a dla ruchu pojazdów wyznaczone zostały objazdy drogą wojewódzką i okolicznymi drogami powiatowymi (m. in. odcinek drogi wojewódzkiej Nr 563 Zielona – Kuczbork, odcinki dróg powiatowych Zielona – Gościszka, Gościszka – Chojnowo – i dalej w kierunku Sarnowa i Nowej Wsi). Zakończenie robót dla niniejszego zadania zostało przewidziane w umowie z Wykonawcą robót jako 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 18.12.2022r. Po zakończeniu i odebraniu robót, wybudowany most oraz droga ponownie zostaną otwarte dla ruchu pojazdów i pieszych.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezpieczeństwa w zakresie poruszania się po drogach publicznych w obrębie prowadzonych prac oraz o korzystanie z wyznaczonych tras, jako objazdu zamkniętego odcinka drogi.

mapa objazdu Chojnowo Kuczbork

Realizacja projektu dla szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Opublikowano .

Powiat Żuromiński w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu otrzymają pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

Plakat poziom A3 ze spadami 3 mm

Konsultacje Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2023 rok

Opublikowano .