Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

Opublikowano .

IMG 1125D

 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2023r. powierzył stanowisko dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze przeprowadzonego postepowania konkursowego. Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie powierzono Panu Wojciechowi Smolińskiemu na okres od 1 września 2023r. do 31 sierpnia 2028r.

Uchwała w sprawie zarządzenia konsultacji programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.

Opublikowano .

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2024 roku.
Konsultacje odbędą się w dniu 29 września 2023 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie o godz. 15.30.
Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 15 września 2023 roku do dnia 29 września 2023 roku. Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.


Marta Miłoszewska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

pdfUchwała Nr 1132/2023 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 lipca 2023r..pdf4.73 MB

Nakrętki dla Zuzi

Opublikowano .

21 08 2023 Zdjęcie korki

 

Kolejna partia nakrętek przekazana została przez Panią Magdalenę Kłobukowską - Węgrzyn Kierownika Referatu Obsługi Rady i Promocji na leczenie i powrót do zdrowia Zuzi Dudkiewicz.


Każdy może przyłączyć się do zbiórki i przekazać nakrętki – to nic nie kosztuje, a może pomóc.

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Opublikowano .

1 IMG 1122

 

Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom, którzy w wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele mianowani:

  1. Pani Judyta Kotkiewicz – nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
  2. Pani Wioleta Drygas – nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
  3. Pani Anna Oryl – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie
  4. Pani Paulina Chechłowska – nauczycielka Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
  5. Pan Stanisław Andrzej Pargólski - nauczyciel Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
  6. Pan Mateusz Stopczyński - nauczyciel Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

 

IMG 1102 IMG 1107 IMG 1109 IMG 1112 IMG 1116 IMG 1119

Bezpłatne badania cytologiczne

Opublikowano .

Informujemy, iż z dniem 10 sierpnia 2023r. rejestracja na bezpłatne badanie cytologiczne pn:  Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA 14 wysokogennych  typów wirusa  HPV  została zakończona w związku z wyczerpanym limitem miejsc. Dziękujemy i cieszymy się  tak dużym zainteresowanie z Państwa strony.