Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

Środki finansowe na realizację programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie pozyskało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środki w kwocie 5.400,00 zł na realizację w 2021 roku programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizacja programu planowana jest od września br. Adresatami programu będą sprawcy przemocy domowej:

  • samodzielnie zgłaszające się,
  • kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności,
  • kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty,
  • zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje do uczestnictwa w programie.
To już druga edycja programu, w poprzednim roku w programie wzięło udział 7 sprawców przemocy z terenu powiatu żuromińskiego. Osoby zainteresowane, uczestnictwem w programie mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, telefon 23/657-09-04.
Danuta Przybył
Dyrektor PCPR 

Praktyczne szkolenia oddziałów wojskowych w LO w Bieżuniu

Opublikowano .

Jednostki wojskowe pozytywnie odpowiedziały dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu na złożone wnioski o wznowienie szkoleń  praktycznych oddziałów wojskowych. Jeszcze w tym roku szkolnym w dniach od 11 do 17 czerwca 2021 szkolenie praktyczne w 2 Pułku Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim odbędą uczniowie pierwszej klasy 1A-OPW. W dniu 15 czerwca w 2 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Ciechanowie szkolenie praktyczne wykonają obie wojskowe klasy drugie. Natomiast we wrześniu nowego roku szkolnego w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce zaplanowane jest tygodniowe szkolenie trzeciej klasy wojskowej 3A. Cała wojskowa społeczność LO w Bieżuniu długo oczekiwała zdjęcia obostrzeń i rozpoczęcia praktycznych szkoleń wojskowych. Teraz uczniowie w praktyce sprawdzą swoje umiejętności, które znali tylko z pracy online. Będzie to dla wszystkich nowe i budujące doświadczenie.

W załączeniu fotografie i filmik ze szkolenia 1A OPW z dnia 11 czerwca 2021.

IMG 20210611 083136IMG 20210611 090402IMG 20210611 092041IMG 20210611 112445IMG 20210611 125345IMG 20210611 130331

System kolejkowy w Wydziale KiT

Opublikowano .

Od 14 czerwca 2021 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa zacznie funkcjonować system wspomagający zarządzanie obsługą klienta na rejestracji pojazdów, zwany w skrócie „systemem kolejkowym”.

System ten będzie obsługiwał dwie kolejki tematyczne, a mianowicie „Rejestrację pojazdów” i „Inne sprawy dotyczące pojazdów”. Będą obowiązywały dzienne limity na bilety z numerkami do każdej z kolejek dostosowywane do liczby aktywnych w danym czasie stanowisk obsługi. Bilety będzie można pobierać już od godz. 7:30. Informacje o wzywanych numerkach będą wyświetlane na dużym ekranie LCD o przekątnej 43", dodatkowo wspomaganym przez przywoływanie głosowe (lektor). W początkowym testowym okresie system kolejkowy będzie funkcjonował równolegle z możliwością telefonicznego umówienia terminu wizyty, co ma na celu płynne wdrożenie nowego rozwiązania technicznego.

Jednocześnie w celu przeciwdziałania odsprzedaży biletów z systemu kolejowego każdy Klient przed wydrukowaniem biletu będzie musiał najpierw wpisać na ekranie podajnika numer rejestracyjny swojego pojazdu lub alternatywnie podać jego markę i model (ewentualnie rodzaj pojazdu). W przypadku niezgodności danych na bilecie z dokumentami przedłożonymi urzędnikowi przez Klienta, taki bilet zostanie anulowany i załatwienie sprawy będzie wymagało ponownego pobrania biletu, co może skutkować zmianą terminu wizyty.

Informujemy, że POBRANIE BILETU JEST BEZPŁATNE!

Prosimy o stosowanie się do zasad funkcjonowania systemu kolejkowego.

W późniejszym terminie zostanie również wprowadzona kolejna funkcjonalność systemu kolejkowego w zakresie rezerwacji wizyty przez internet. Tutaj też będą obowiązywały limity na bilety.

Mamy nadzieję, że system kolejkowy - jako rozwiązanie od dawna oczekiwane przez naszych Klientów, którego wdrożenie w marcu 2020 r. zostało odłożone ze względu na COVID–19, skróci ich czas oczekiwania na załatwienie sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu.

 

Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie w Grecji.

Opublikowano .

W dniu 23 maja 2021r. w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie rozpoczęła się mobilność uczniów w ramach projektu: „Europejska Mobilność Kluczem do Zawodowego Sukcesu”. Tym razem na staże realizowane na Greckiej Riwierze Olimpijskiej wyjechało 60 uczniów wraz z 6 opiekunami. W czasie trwania mobilności wypracowano skuteczne metody nauczania języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie poszerzyli zakres wykorzystania języka obcego, także zawodowego z używaniem terminologii specjalistycznej, związanej z nauczanym zawodem. Zajęcia odbywały się w formie ćwiczeń leksykalnych, serii lekcji na wybrane tematy, w dyskusjach, projektach multimedialnych. Praktyki zawodowe za granicą były doskonałą metodą rozwijania kompetencji językowych w praktyce, w formie zadań projektowych. Uczniowie poznali zasady pracy w firmie zagranicznej oraz zapoznali się z podstawowymi prawami działalności na terenie UE. Program mobilności obejmował również poznawanie kultury Grecji. Uczniowie zwiedzali mi. Meteory, Olimp, pracownię pisania ikon, uczestniczyli w rejsie na Trikieri. Grecka przygoda zakończyła się szczęśliwym powrotem do Żuromina w dniu 5 czerwca 2021r.

                                                                                                                 Dyrekcja ZST-Z w Żurominie

ZSTZ POWER 2021_1.jpg

 

Interaktywne Mini ZOO

Opublikowano .

Powiat Żuromiński aplikuje o środki w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 na zadanie pn.: „Interaktywnego Mini ZOO”.
Mini ZOO będzie zlokalizowane na terenie Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego dworu oraz podworskiego parku.
Celem zadania jest stworzenie infrastruktury kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnej. Będzie, to miejsce, w którym będzie mógł zobaczyć wiele oswojonych zwierząt, poznać ich cechy charakterystyczne, nawyki i zwyczaje. Zwierzęta będzie można nakarmić specjalnie dobranym pokarmem, pogłaskać, czy przytulić. Wśród zwierząt będzie można zobaczyć kozy, owce, króliki i inne. Ponadto obiekt będzie służył do realizacji celów edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
Obiekt będzie ogólnodostępny, każdy będzie mógł korzystać z niego bezpłatnie.
W ramach planowanego zadania zostaną wykonane następujące działania:

  • Adaptacja pomieszczeń gospodarskich na potrzeby MINI ZOO, w tym wymiana oświetlenia na energooszczędne, instalacja wodooszczędnych poideł dla zwierząt, ogrodzenia;
  • Przygotowanie wybiegów oraz zagród dla zwierząt na zewnątrz budynku, w tym ogrodzenie;
  • Zagospodarowanie terenu wokół - ławki, kosze na śmieci;

Termin oficjalnego otwarcia planowany jest na przełom październik-listopad. Termin ten jest uzależniony od podpisania umowy i wyboru wykonawcy.
Przedmiotowy wniosek został pozytywnie oceniony przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie i znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej. Wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego gdzie został pozytywnie oceniony i zweryfikowany. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, zostanie wyłoniony wykonawca zadania i przystąpimy do realizacji.

interaktywne mini zoo 2Rysunek interaktywne mini zoo