Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie ERASMUS+ Zielona

Opublikowano .

W dniu 30.06.2021r. w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej odbyło podsumowanie projektu zagraniczne wyjazdy uczniów „Mobilność Edukacyjna”. Uczestnicy wyjazdu przygotowali krótkie podsumowanie odbytych praktyk zawodowych w formie prezentacji. Odbyło się również uroczyste wręczenie „Certyfikatów” potwierdzających uczestnictwo w programie.
Zdjęcia wykonane przez Kurier Żuromiński

IMG 5554IMG 5584IMG 5588IMG 5596IMG 5600IMG 5618IMG 5623IMG 5631

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Swojęcin – Obręb

Opublikowano .

W dniu 2 lipca 2021r. w Żurominie w obecności przedstawicieli lokalnej społeczności Sołectwa Swojęcin i Obręb, przedstawicieli Rady Gminy w Lutocinie i przedstawicieli Rady Powiatu Żuromińskiego z terenu Gminy Lutocin, Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Adamem Struzikiem - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin – Obręb – Jonne” w ramach programu pn. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W ramach złożonego wniosku, realizowany będzie odcinek tej drogi pomiędzy Swojęcinem a Obrębem – na terenie Gminy Lutocin – o długości ok. 2,5 km.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 2,5 km,
- poszerzenie szerokości jezdni do 6m
- budowę chodników w m. Swojęcin i Obręb
- budowę mostu w miejscu przepustu w m. Swojęcin
- pobocza, zjazdy
- odwodnienie pasa drogowego
- oznakowanie pionowe i poziome.

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość inwestycji wraz z usługą nadzoru wynosi 6 752 934 zł, z czego kwota 4 000 000.00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Instrumentu (60%), pozostałe 40% to środki własne powiatu.

Inwestycja planowana jest do wdrożenia w latach:
  • rok 2021 – wartość zadania 1 688 880 zł – odcinek pomiędzy Swojęcinem a Obrębem
  • rok 2022 – wartość zadania 1 046 466 zł – most oraz odcinek w m. Swojęcin
  • rok 2023 – wartość zadania 4 017 588 zł – odcinek w m. Obręb

IMG 4747IMG 4764IMG 4776IMG 4779

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

Opublikowano .

W 2019 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ ustanowiono 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Stało się to w reakcji na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę. Prześladowania dotyczą przedstawicieli różnych wyznań, ale aż 80% z nich to chrześcijanie. O intensyfikacji zjawiska świadczą doniesienia różnych międzynarodowych organizacji, m. in. raport Open Doors, według którego ok. 340 mln chrześcijan jest obecnie narażonych na wyjątkowo ciężkie prześladowania - to o 80 mln więcej niż w poprzednim roku. Między rokiem 2019 a 2020 liczba chrześcijan zamordowanych z powodu swojej wiary wzrosła o 60%. W samej Polsce w 2020 roku odnotowano 280 przypadków szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i wyznania wśród chrześcijan.

Program "Dobry Start” 300+"

Opublikowano .

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start” 300+, który jest wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wszystkie informacje nt. programu oraz materiały do pobrania i instrukcje jak złożyć wniosek - dla rodzica, dyrektora placówki opiekuńczej, opiekuna czy dorosłego ucznia znajdują się na naszej stronie internetowej www.zus.pl pod adresem Program Dobry Start - ZUS

Instrukcje:

Filmy instruktażowe:

Powierzenie stanowiska dyrektora placówki oświatowej

Opublikowano .

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2021r. powierzył stanowisko dyrektora placówki oświatowej kandydatowi wyłonionemu w drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego. Stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie powierzono Panu Zbigniewowi Jerzemu Jakowskiemu na okres od 1 sierpnia 2021r. do 31 lipca 2026r.

IMG 4784IMG 4786

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kipichy – granica powiatu

Opublikowano .

W dniu 1 lipca 2021r. w Ciechanowie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Adamem Struzikiem - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W Pątki – Płociczno – Mleczówka – Suchy Grunt , Nr 4615W Pątki – Dziwy – Sinogóra i nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy” – odcinek 4613W od km 17+520,08 – do km 18+023,58”, w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wartość złożonego wniosku opiewa na kwotę ok. 500 000,00 zł a w wysokość dofinansowania, określona umową wynosi 249 000,00 zł.

Inwestycja ta zakresem rzeczowym obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku drogi o długości ok. 0,5 km, poszerzenie jezdni do 6m, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego o szerokości 1,00 m po obu stronach przebudowanej drogi, roboty ziemne (w tym rowy), zjazdy, przepusty pod zjazdami oraz oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome jezdni.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby

NARESZCIE WAKACJE!

Opublikowano .

25 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2020/21. Był to bardzo trudny rok ze względu na sytuację pandemiczną. Punktualnie o godzinie 900 cała społeczność szkolna spotkała się na sali gimnastycznej. Wprowadzono Sztandar Szkoły i odśpiewano hymn szkoły. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Wojciech Smoliński, który podziękował uczniom i nauczycielom za wysiłek włożony w proces dydaktyczny, doceniając ich żmudną pracę w systemie on – line. Pan Dyrektor podkreślił, że nauczyciele byli cierpliwi, nieustępliwi w pokonywaniu trudności, kreatywni i pełni poświęcenia. Dyrektor Szkoły podkreślił, że  niejednokrotnie musieliśmy się zmagać z problemami technicznymi, 
z ograniczeniami wynikającymi z pracy zdalnej – brakiem bezpośredniego kontaktu
z nauczycielami i rówieśnikami. Ten rok pokazał, jak bardzo nam wszystkim tego kontaktu brakowało. Pan Dyrektor zachęcił  wszystkich do aktywności fizycznej i umysłowej wolnej od nadmiaru medialnego szumu, nagrzanego ekranu, zapachu drukarki... Zapewniał, że zapach dobrej książki w wersji papierowej jest równie przyjemny i intrygujący a zapach przyrody zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Muhammad Ali  powiedział: „Nie licz dni, spraw, by każdy dzień się liczył”. Pan Dyrektor życzył wszystkim zebranym udanych, bezpiecznych i długich wakacji. Wyraził nadzieję, że czas odpoczynku pozwoli zregenerować siły i w następnym roku szkolnym wrócimy do szkoły tętniącej życiem, gwarem i śmiechem.
Życzenia od Starosty Powiatu i Rady Rodziców odczytała wicedyrektor szkoły Pani Ewa Janulewska.
W dalszej części uroczystości miało miejsce najprzyjemniejsze wydarzenie – wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród dla najlepszych i najsumienniej pracujących uczniów. Podziękowania i nagrody odebrali także uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy
w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, uzyskali wysoką frekwencję
 i angażowali się w aktywną pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły.
Następnie głos zabrała  młodzież, która podziękowała nauczycielom za pracę, wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Dyrekcji Szkoły.
Wyprowadzono Sztandar Szkoły. Po spotkaniu ogólnym uczniowie poszczególnych klas udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by w swoim gronie podsumować mijający rok szkolny, podzielić się wakacyjnymi planami i życzyć sobie udanego wypoczynku. Wychowowcy wręczyli też świadectwa pozostałym uczniom.
„Najwspanialszym bagażem, który można przywieźć z wakacji, jest ten pełen niezwykłych wspomnień” - życzymy wszystkim słonecznych dni, bezpiecznych podróży i niezapomnianych wakacyjnych wrażeń.
Grażyna Truszczyńska  

DSC 0017DSC 0096DSC 0156DSC 0185DSC 0345