Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Kwarantanna - informacje ZUS

Opublikowano .

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej www.zus.pl opublikowaliśmy ważne informacje na temat danych o kwarantannie lub izolacji domowej, niezbędnych do wypłaty zasiłku chorobowego lub opiekuńczego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie samodzielnie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Udostępnienie danych o kwarantannie lub izolacji domowej, planujemy na początek listopada.

Link do artykułu:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/zus-bedzie-pozyskiwac-dane-o-kwarantannie-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-chorobowych/3631029

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zaliczki na dopłaty: ponad 3 mld zł na kontach rolników

Opublikowano .

W pierwszym tygodniu wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała polskim rolnikom ponad 3 mld zł.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł. Zaliczki są wypłacane na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie
i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW - 85 proc.

ARiMR rozpoczęła przekazywanie zaliczek 16 października. Do tej pory zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich trafiły do blisko 475 tys. rolników na łączną kwotę ponad 3 mld zł.

Realizowane są także zaliczki na dopłaty obszarowe PROW. Przekazywanie zaliczek zakończy się 30 listopada 2020 r., a od 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Nowe zasady bezpieczeństwa od 24 października 2020

Opublikowano .

Od 24 października cała Polska będzie znajdować się w czerwonej strefie epidemicznej. Oprócz istniejących już zasady bezpieczeństwa obowiązywać będą również nowe restrykcje.

Nowe zasady bezpieczeństwa w Polsce od 24 października:

Edukacja, kultura, sport
- nauka w klasach 4-8 szkół podstawowych w trybie zdalnym
- w godzinach 8-16 przemieszczanie się osób do 16 roku życia pod opieką dorosłego
- szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym
- wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
- zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni

Gospodarka
- zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia trwających turnusów
- lokale gastronomiczne i restauracje – zakaz działalności stacjonarnej (jedynie na wynos i dowóz)
- 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 mkw
- 1 osoba na 15 mkw w placówkach handlowych powyżej 100 mkw
- w transporcie publicznym zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich

Życie społeczne
- ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego
- ograniczenie przemieszczania się osób 70+
Z wyłączeniem:
- wykonywania czynności zawodowych
- zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego
- sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego

Aktualne zasady i ograniczenia w związku z koronawirusem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Nowa Wieś

Opublikowano .

Zakończone zostały prace drogowe, związane z realizacją przebudowy odcinka drogi w m. Nowa Wieś, gm. Kuczbork – Osada. Wykonawcą prac w terenie była Firma - MAS-BIT Płońsk Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 28, 09 – 100 Płońsk a wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 604 954,26 zł. Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% wartości robót wraz z nadzorem inwestorskim – 483 963,00 zł, a także w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania                 COVID-19 dla Powiatu Żuromińskiego na rok 2020 w wysokości – 120 992,00 zł.

4602W Nowa Wieś 14602W Nowa Wieś 24602W Nowa Wieś 3Tablica COVID 4602W Nowa WieśTablica FDS 4602W Nowa Wieś

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

Opublikowano .

W dniach 15-16 października 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie przekazało sprzęt komputerowy (laptop, myszka, torba) i środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne) 27 rodzinom zastępczym z terenu powiatu żuromińskiego. Zakupiono 9 laptopów z oprogramowaniem, myszkami i torbami, 77 litrów płynów do dezynfekcji, 3800 rękawiczek, 760 maseczek w ramach rządowego programu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” POWER na lata 2014-2020.

 Głównym celem programu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez zaopatrzenie osób w systemie pieczy zastępczej w środki ochrony osobistej, a dzieci i młodzież w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej. Łączna kwota jaką pozyskał Powiat Żuromiński na zakup sprzętu i środków ochrony to 33.475,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy ze środków współfinansowania krajowego. Przekazany sprzęt z pewnością ułatwi dzieciom naukę oraz będzie wsparciem w sytuacji konieczności podjęcia zdalnego nauczania.

Danuta Przybył
Dyrektor PCPR Żurominie

Galeria zdjęć dostępna pod poniższym linkiem:
http://www.pcpr-zuromin.pl/aktualnosci

Powiat Żuromiński nadal w żółtej strefie

Opublikowano .

Nowe zasady bezpieczeństwa  od 17 października br.

Czerwona strefa - nowe obostrzenia i zasady

 • W całej Polsce, w tym oczywiście w strefie czerwonej, obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Maseczki są obowiązkowe na ulicy, chodniku, na parkinach itd.
 • W lokalach gastronomicznych na terenie czerwonej strefy musi przypadać przynajmniej 4 mkw na osobę, a klienci muszą mieć założone maseczki do momentu zajęcia miejsc przy stole. Strefa czerwona to także ograniczenie działalności lokali w ciągu dnia. Te będą działały od godziny 6 do 21. Po tych godzinach jedzenie może być dostarczane tylko na wynos.
 • Zmniejszy się także liczba osób w sklepach. Na jedną kasę może przypadać 5 osób. Ograniczony zostanie także transport publiczny do 50 proc. miejsc siedzących 30 proc. wszystkich miejsc w komunikacji.
 • W czerwonej strefie mieszkańcy od 19 października będzie także obowiązywało ograniczenie zgromadzeń publicznych do 10 osób.
 • Czerwona strefa to również zakaz organizacji wesel i imprez okolicznościowych. Ten wejdzie w życie od 19 października. Podczas uroczystości o charakterze religijnym przestrzeń dla jeden osoby musi wynosić 7 mkw.
 • Nauka w szkołach średnich i wyższych będzie odbywała się zdalnie. Wyjątkiem będą zajęcia praktyczne.
 • W czerwonej strefie wg. nowych obostrzeń sportowe będą odbywały się bez obecności publiczności. Wydarzenia kulturalne ograniczone zostaną do 25 proc. publiczności.
 • Czerwona strefa oznacza też zawieszenie działalności siłowni, aquaparków oraz basenów.Czerwona strefa i nowe obostrzenia. Nowa lista od Ministerstwa Zdrowia

Nowe obostrzenia w żółtej strefie


 • W żółtej strefie - tak samo jak w czerwonej - obowiązuje nakaz noszenia maseczki w miejscach publicznych. Ograniczona zostanie też liczba miejsc w komunikacji do 50 proc. miejsc siedzących oraz 30 proc. liczby wszystkich miejsc.
 • Zmiana dotknie też imprez sportowych, które do tej pory odbywały się w obecności 25 proc. publiczności. Od teraz, wg. nowych obostrzeń, obowiązuje zakaz wejścia na trybuny. W przypadku wydarzeń kulturalnych pozostaje 25 proc. publiczności.
 • W restauracjach i ogródkach obowiązuje konieczność zachowania dystansu (1 osoba na 4 metry kwadratowe). Takie miejsca będą otwarte od godz. 6 do 21. W żółtej strefie tak samo jak w czerwonej strefie obowiązują takie same zasady organizacji zgromadzeń.
 • Nowe obostrzenia uderzą też w organizacje wesel przypadku wesel i innych uroczystości rodzinnych obowiązuje ograniczenie liczby gości do 20 osób, nie licząc obsługi. Zakazane są zabawy taneczne.
 • Szkoły średnie oraz wyższe przechodzą w stan nauki hybrydowej.
 • Zawieszona zostanie także działalność aquaparków, basenów oraz siłowni
 • https://wiadomosci.wp.pl/strefa-czerwona-ze-zmianami-nowa-lista-od-ministerstwa-zdrowia-6564907767433888a

powiaty 152

Nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus wraz z Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Edukacji Joanną Jucewicz-Morawską wręczyli nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński. Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, działalność edukacyjną mającą wpływ na wszechstronny rozwój społeczności uczniowskiej, działalność opiekuńczą i pozaszkolną oraz głębokie oddanie się wykonywanej przez siebie pracy otrzymały następujące osoby:

 1. Edyta Gołębiewska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 2. Wojciech Tomczuk – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w  Bieżuniu
 3. Stanisław Andrzej Pargólski – nauczyciel Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 4. Katarzyna Kamińska – nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
 5. Renata Sękowska – nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła w Żurominie
 6. Andrzej Kasiński – nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
 7. Adam Piotr Wetmański – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
 8. Hanna Sadowska – nauczyciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żurominie
 9. Joanna Rogozińska – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
 10. Katarzyna Gniadkowska – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

IMG 3875IMG 3877IMG 3879IMG 3881IMG 3883IMG 3886IMG 3887IMG 3890IMG 3892

"Pogodne Lato"

Opublikowano .

W ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. "Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zespół rekrutacyjny powołany Zarządzeniem Nr 36/2020 Starosty Żuromińskiego w dniu 12.10.2020r. zakwalifikował do programu 46 dzieci w wieku 8-15 lat. Bezpośrednim realizatorem programu jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. Zadanie z ramienia Powiatu Żuromińskiego koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie. 

Program realizowany będzie w innej, niż w latach poprzednich, formie. Nie będzie to wypoczynek, ale zajęcia i spotkania w miejscu zamieszkania dziecka obejmujące trzy elementy spotkanie informacyjne, cykl zajęć zdalnych, spotkanie podsumowujące.

Spotkanie informacyjne wychowawców z uczestnikami, przeprowadzone zostanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi dla minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w trzech miejscach na terenie powiatu. Celem spotkania będzie zapoznanie uczestników z wychowawcami; przekazanie informacji dotyczącej zasad i sposobu korzystania z platformy internetowej i udziału za jej pośrednictwem w realizacji zajęć profilaktycznych, nauka korzystania z przygotowanych dla uczestników materiałów programowych i ich dystrybucja, realizacja zajęć profilaktycznych,  dystrybucja wśród uczestników części wyprawek.

Cykl zajęć zdalnych prowadzonych poprzez Internet będzie obejmował treści edukacyjno-wychowawcze w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz problematyki uzależnień. Każda z grup uczestników zamieszkujących Powiat Żuromiński, w trakcie trwania cyklu zajęć, objęta będzie opieką wychowawców i pedagogów dostępnych za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (telefon, e-mail, komunikator). Zajęcia prowadzone będą przy współpracy, m.in.  Straży Pożarnej, Policji, Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczyć będą ogólnych zasad bezpieczeństwa zarówno w życiu realnym, jak i cyberprzestrzeni.  

Spotkanie podsumowujące zorganizowane zostanie w formie pikniku dla uczestników „Pogodnego Lata” na terenie Powiatu Żuromińskiego. Wezmą w nim udział również inne dzieci pochodzące z rodzin, w których nie występuje problem alkoholowy. Formuła programu opierać się będzie o koncepcję gry terenowej poświęconej problematyce profilaktyki, realizowanej z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, obejmującej różnorodne formy pracy harcerskiej, które pozwolą na realizację elementów programu profilaktycznego. Podczas spotkania nastąpi podsumowanie zadań realizowanych zdalnie oraz wręczenie pozostałej części wyposażenia uczestnika (tzw. „wyprawki”) i nagród.

Danuta Przybył
Dyrektor PCPR w Żurominie