Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

Umowę na realizację zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia" podpisana

Opublikowano .

W dniu 12 lipca 2021 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin umowę na realizację zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia”. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 4 909 881,76 zł.

Przewidziana do przebudowy droga, w całości położona na terenie Gminy Lubowidz, zakresem rzeczowym zakłada kompleksową przebudowę na odcinku liczącym blisko 5,00 km poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowania dróg w m. Sinogóra i w m. Syberia, budowę chodników i odwodnienia w m. Sinogóra i Syberia oraz oznakowanie pionowe i poziome. Część prac o wartości 900 261,45 zł wykonana zostanie jeszcze w roku 2021, zakres robót o wartości 2 710 821,01 zł wykonana zostanie w roku 2022, natomiast pozostały zakres robót o wartości 1 298 799,30 zł przewidziany został do realizacji i rozliczenia w 2023 r.

Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w wysokości 60 % wartości inwestycji.

IMG 4790IMG 4792IMG 4796

Webinaria dotyczące projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Opublikowano .

Webinaria służą wspólnemu zapoznaniu się z projektem ustawy w kontekście obecnych obowiązków sprawozdawczych i kontrolnych, przedyskutowaniu najważniejszych proponowanych w ustawie rozwiązań oraz zebraniu uwag.

Do wyboru są 4 terminy (należy wybrać jeden termin):
 
14 lipca 2021 r. (środa) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: https://forms.gle/rBDNtjdS1hb1jD7V8  
16 lipca 2021 r. (piątek) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: https://forms.gle/rGFgWG1vayjc9fRB8 
19 lipca 2021 r. (poniedziałek) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: https://forms.gle/Ca5yGENCPtqpeAmA8
20 lipca 2021 r. (wtorek) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: https://forms.gle/LQqYt1DTmf6FLRkR9

Pełen link do ogłoszenia:
https://proste.ngo/rekrutacja-na-webinaria-dotyczace-projektu-ustawy-o-sprawozdawczosci-organizacji-pozarzadowych

Podsumowanie ERASMUS+ Zielona

Opublikowano .

W dniu 30.06.2021r. w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej odbyło podsumowanie projektu zagraniczne wyjazdy uczniów „Mobilność Edukacyjna”. Uczestnicy wyjazdu przygotowali krótkie podsumowanie odbytych praktyk zawodowych w formie prezentacji. Odbyło się również uroczyste wręczenie „Certyfikatów” potwierdzających uczestnictwo w programie.
Zdjęcia wykonane przez Kurier Żuromiński

IMG 5554IMG 5584IMG 5588IMG 5596IMG 5600IMG 5618IMG 5623IMG 5631

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Swojęcin – Obręb

Opublikowano .

W dniu 2 lipca 2021r. w Żurominie w obecności przedstawicieli lokalnej społeczności Sołectwa Swojęcin i Obręb, przedstawicieli Rady Gminy w Lutocinie i przedstawicieli Rady Powiatu Żuromińskiego z terenu Gminy Lutocin, Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Adamem Struzikiem - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcin – Obręb – Jonne” w ramach programu pn. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W ramach złożonego wniosku, realizowany będzie odcinek tej drogi pomiędzy Swojęcinem a Obrębem – na terenie Gminy Lutocin – o długości ok. 2,5 km.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 2,5 km,
- poszerzenie szerokości jezdni do 6m
- budowę chodników w m. Swojęcin i Obręb
- budowę mostu w miejscu przepustu w m. Swojęcin
- pobocza, zjazdy
- odwodnienie pasa drogowego
- oznakowanie pionowe i poziome.

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość inwestycji wraz z usługą nadzoru wynosi 6 752 934 zł, z czego kwota 4 000 000.00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Instrumentu (60%), pozostałe 40% to środki własne powiatu.

Inwestycja planowana jest do wdrożenia w latach:
  • rok 2021 – wartość zadania 1 688 880 zł – odcinek pomiędzy Swojęcinem a Obrębem
  • rok 2022 – wartość zadania 1 046 466 zł – most oraz odcinek w m. Swojęcin
  • rok 2023 – wartość zadania 4 017 588 zł – odcinek w m. Obręb

IMG 4747IMG 4764IMG 4776IMG 4779

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

Opublikowano .

W 2019 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ ustanowiono 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Stało się to w reakcji na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę. Prześladowania dotyczą przedstawicieli różnych wyznań, ale aż 80% z nich to chrześcijanie. O intensyfikacji zjawiska świadczą doniesienia różnych międzynarodowych organizacji, m. in. raport Open Doors, według którego ok. 340 mln chrześcijan jest obecnie narażonych na wyjątkowo ciężkie prześladowania - to o 80 mln więcej niż w poprzednim roku. Między rokiem 2019 a 2020 liczba chrześcijan zamordowanych z powodu swojej wiary wzrosła o 60%. W samej Polsce w 2020 roku odnotowano 280 przypadków szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i wyznania wśród chrześcijan.

Program "Dobry Start” 300+"

Opublikowano .

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start” 300+, który jest wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wszystkie informacje nt. programu oraz materiały do pobrania i instrukcje jak złożyć wniosek - dla rodzica, dyrektora placówki opiekuńczej, opiekuna czy dorosłego ucznia znajdują się na naszej stronie internetowej www.zus.pl pod adresem Program Dobry Start - ZUS

Instrukcje:

Filmy instruktażowe: