Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na zadanie pn. „ Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork-Osada - Etap II Wyeksponowanie oryginalnego zabytkowego układu parku podworskiego poprzez uzupełnienie nasadzeń.

Opublikowano .

W dniu 13.09.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Żuromińskim na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada- etap II Wyeksponowanie oryginalnego zabytkowego układu parku podworskiego poprzez uzupełnienie nasadzeń.”

Zadanie pn. „Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada- Etap II Wyeksponowanie oryginalnego zabytkowego układu parku podworskiego poprzez uzupełnienie nasadzeń ”współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu – „Mazowsze dla zabytków 2023”. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 140 572,80 zł. Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Mazowieckie wynosi 70 000,00 zł.

#Mazowszedlazabytków      #Mazowszepomaga    #programywsparcia       #solidarnośćmazowiecka

Maz dla zabytków pełnokolorowa25 mazowsze

Zaproszenie dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży

Opublikowano .

„Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej w powiecie żuromińskim w 2023 roku”

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie od środy 6 września 2023 roku rozpoczyna realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej w powiecie żuromińskim w 2023 roku”.

Program adresowany jest do sprawców przemocy domowej. Jego celem jest w szczególności powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym jej stosowaniem oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić do uczestnictwa w programie, który będzie realizowany od września do listopada 2023 roku. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul.Lidzbarska 27, tel. 23/657-09-04.

Zapraszamy do udziału w programie!

Danuta Przybył

Dyrektor PCPR w Żurominie